Opdrachtgever

Kloof tussen statuut zelfstandigen en werknemers verkleint opnieuw

Recent keurde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed over de toekenning van een uitkering aan zelfstandigen die tijdelijk hun werk onderbreken wegens het overlijden van een familielid. Door naast een regeling met betrekking tot het rouwverlof voor werknemers en ambtenaren, ook een regeling voor zelfstandigen te voorzien, groeien deze drie statuten opnieuw meer naar elkaar toe. [Lees meer …]

Vermijd deze valkuilen in jouw contract

Een opdrachtgever wil doorgaans afwachten of de samenwerking met een freelancer wel goed zal verlopen. Daarom biedt hij vaak eerst een contract van bepaalde duur aan. Advocate Julie Van Kerckhoven licht toe waarmee beide partijen rekening horen te houden bij het opstellen van het contract. [Lees meer …]

Het einde van HR is in zicht

HR dreigt de weg op te gaan van de dodovogel, de secretariaatspool, de faxmachine en het reisbureau. “De snelheid van verandering in het bedrijf (en in de zakenwereld) zal zo veel sneller zijn dan de snelheid van verandering van HR, dat het einde ervan in zicht is!” [Lees meer …]

1 2 58