"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Aquafin wint de eerste Total Talent Award

Het waterzuiveringsbedrijf Aquafin sleepte de eerste Total Talent Award in de wacht. De prijs werd uitgereikt tijdens de derde Total Talent Summit op 21 maart 2024 in Breda. De grote variëteit tussen vijf genomineerden uit België en Nederland viel de jury op.

Aquafin is de winnaar van de eerste Total Talent Award, de prijs voor de organisatie die er het best in geslaagd is een geïntegreerd beleid te voeren voor vast en flexibel talent. Volgens de juryvoorzitters Marleen Deleu (hoofdredacteur van NextConomy) en Mark van Assema (zelfstandig Total Talent projectleider) toont de casus van dit waterzuiveringsbedrijf in België aan dat ook de afdeling inkoop en de business zelf strategisch kunnen bijdragen aan een duurzaam beleid rond talent. Of dat talent nu in loondienst is of werkt bij één van de zo’n 30 ‘studiebureaus’.  

Statement of Work uitgangspunt TTM-programma

Het meest unieke en verrassend aan de Aquafin-case was voor de jury dat Statement of Work, het aannemen van werk, niet alleen onderdeel is van het Total Talent Management programma – wat al vrij zeldzaam is – maar zelfs het uitgangspunt van het programma. Relevant bij een bedrijf dat veel uitvoerend werk uitbesteedt aan onderaannemers. 

Centraal in de integrale HR visie van Aquafin staat het begrip ‘relationele intelligentie.’ Mensen staan centraal, los van de contractvorm. De organisatie vertaalt deze visie door in collectieve ambities, taalgebruik en gemeenschappelijke opleidingen en kennisuitwisseling.

“De Award voelt als een waardering voor een programma dat we een paar jaar geleden hebben ingezet. Een programma waarin we onze visie op goed werkgeverschap doortrekken naar goed opdrachtgeverschap. Dus naar iedereen die voor ons werkt”, aldus Ineke van Severen en Danny Baeten van Aquafin bij het in ontvangst nemen van de Award.  

Grote diversiteit bij genomineerden 

De Total Talent Award werd uitgereikt tijdens de derde Total Talent Summit, een gemeenschappelijk initiatief van Werf&, NextConomy, ToTalent en ZiPconomy. 

Naast Aquafin waren ook ING, Booking.com, Fairphone en de zorginstelling Vitalis (met 4 andere zorginstellingen) genomineerd voor de Award. De grote variëteit tussen de inzendingen viel de jury op. Zo legt elke organisatie een andere focus als het gaat om het beleid ten aanzien van de werkenden die niet op de payroll staan, zoals het onderstaande beeld van de ‘Extended Enterprise’ laat zien. Een enkele organisatie trekt de total talent gedachte zelfs over de grenzen van de eigen organisatie heen. 

Bij ING werd handen en voeten gegeven aan een nieuwe ‘5B Total Talent Approach’: Build (Investeren in leren en ontwikkelen, bij- en omscholen), Bridge (Interne mobiliteit. Mensen helpen horizontaal of verticaal te groeien binnen ING), Buy (aannemen van interne medewerkers), Borrow (aannemen van externe medewerkers) en Beyond (externe mobiliteit). Met de Total Talent Decision tool worden managers geholpen om de juiste sourcing keuze te maken in deze 5B’s.

De Nederlandse smartphone maker Fairphone gebruikt het Deel platform voor het contracteren en betalen van medewerkers buiten Nederland. Hierdoor kan het bedrijf samenwerken met wereldwijd talent, voldoen aan verschillende wetgevingen en gelijke voordelen voor alle medewerkers waarborgen, vergelijkbaar met die van hun collega’s van het hoofdkantoor in Amsterdam.

Een andere mooie samenwerking / ecosysteem case komt van de Nederlandse zorginstellingen Vitalis Woonzorggroep, Archipel, Lunet, Stroomz, SWZ en St. Annaklooster. Zij gingen de ‘intrinsieke skills en motivatie van kandidaten meten, via een gezamenlijke werkenbij-omgeving gecombineerd met een hybride leeromgeving en een skillspaspoort van MyTalentBoard.

De case van Booking.com is een mooi voorbeeld van een echte Freelancer Value Proposition. Voor het maken van content werken ze veel samen met freelancers: vertalers, maar ook tekstschrijvers en videografen. Ze maakten daarvoor een aparte ‘talent-community‘, ontwikkeld in samenwerking met Randstad Sourceright en CXC voor de administratie.

De Jury

Voor deze eerste award had de jury direct een pittige klus. Omdat de cases vrij divers van aard waren en vanuit verschillende invalshoeken TTM benaderen was de beoordeling niet evident. De beslissing over de winnaar was dan ook niet unaniem, maar op de eerder genoemde punten werd Aquafin toch de heldere winnaar, met ING daar toch vlak achteraan. 

 

Total Talent Award in 2025 

Op 21 november zal Aquafin haar programma verder toelichten op de Total Workforce Summit van NextConomy in Brussel. Na die conferentie start de inschrijving voor bedrijven en organisaties die in aanmerking willen komen voor de Total Talent Award 2025. Want, zo kondigden de initiatiefnemers aan, tijdens de Total Talent Summit 2025 in Nederland zal wederom een prijs uitgereikt worden aan de meest innovatieve of succesvolle toepassing van de total talent gedachte. 

Redactie / Rédaction / Editors NextConomy Bekijk alle berichten van NextConomy