"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

De kracht van flexibele arbeid in de zorgsector

Van een toenemende vergrijzing in onze samenleving tot de inzet van nieuwe technologie: de zorgsector kampt met heel wat uitdagingen. Ook de stijgende behoefte aan handen aan het bed baart werkgevers en beleidsmakers de nodige zorgen. Hoe reikt een hr-partner als Express Medical de nodige oplossingen aan? Leen Verwimp, Unit Manager bij Express Medical, geeft haar visie over dit actuele thema.

De blijvende krapte aan (para)medische profielen – van verpleegkundigen tot ambulanciers – in de zorg- en welzijnssector zet de kwaliteit van de zorg onder druk. Deze schaarste vraagt om innovatieve oplossingen. Flexibele arbeidsvormen als uitzendarbeid, projectstaffing en studentenarbeid kunnen een deel van de oplossing zijn. Ze bieden werkgevers in de zorg- en welzijnssector immers de mogelijkheid om snel en flexibel in te spelen op piekmomenten, ziekteverzuim en andere onverwachte personeelsuitdagingen.

Die aanpak zorgt voor een meer dynamische en efficiënte personeelsplanning, wat de werkdruk kan verlagen en de zorgkwaliteit kan verhogen. Een toonaangevende hr-partner als Express Medical is een van de marktspelers in ons land die als matchmaker fungeert tussen zorgverleners en zorgorganisaties. Hoe maakt deze marktspeler het verschil in de sector?

Matchmaker met ISO-certificaat

“Al van bij de start in 1988 was de missie van Express Medical (Interim) duidelijk”, aldus Leen Verwimp. “Het gaat om het aanleveren van kwalitatief zorgpersoneel op interimbasis, zodat werkgevers kunnen focussen op hun kernactiviteit: het bieden van kwalitatieve zorg aan patiënten. In 2022 verdween de term ‘Interim’ uit de bedrijfsnaam, en sinds 2014 is Express Medical een van de drie merken binnen de groep Unique. Vandaag staan we sterk in het matchen van vraag en aanbod op maat van zorginstellingen, van uitzendkrachten over projectmedewerkers tot studenten. In 2024 behaalden we voor de elfde maal het ISO 9001-certificaat.

Duidelijke krijtlijnen

Leen en haar team adviseren zorgwerkgevers onder meer over de verschilpunten tussen uitzendarbeid en projectstaffing. Over deze terminologie bestaan in de praktijk immers vaak nog misverstanden. Leen: “Uitzendarbeid betreft het tijdelijk inhuren van personeel om tekorten in de bezetting op te vullen, bijvoorbeeld bij ziekte of tijdens drukke periodes. Dit type arbeid is meestal tijdelijk en gericht op het snel oplossen van acute personeelsproblemen zonder langetermijnverplichtingen.”

“Projectstaffing daarentegen is meer gericht op specifieke projecten en heeft een langere looptijd. Hierbij huurt een zorgwerkgever een medewerker in voor de duur van een project, wat kan variëren van enkele maanden tot zelfs een jaar. De focus ligt op het inzetten van gespecialiseerde kennis en vaardigheden om een bepaald project succesvol af te ronden.”

“Bij Express Medical werken we niet met juridische projectsourcing, maar wel met uitzendarbeid van onbepaalde duur. We sluiten met onze projectverpleegkundigen een uitzendcontract van onbepaalde duur af, waardoor ze wettelijk gezien uitzendkrachten zijn. Zo genieten zij hetzelfde loon als vaste collega’s, staan zij onder toezicht van de klant waar ze aan de slag gaan en hebben zij werkzekerheid. Daarmee spelen we in op de wensen en verwachtingen van zorgmedewerkers door levenslang leren te faciliteren en gevarieerde werkervaringen aan te bieden in diverse zorginstellingen. Dit stelt zorgmedewerkers in staat om aan het stuur van hun carrière te zitten, hun vaardigheden voortdurend te ontwikkelen en een gezonde balans tussen werk en privé te behouden.”

We leveren kwalitatief zorgpersoneel op flexibele basis, zodat werkgevers kunnen focussen op hun kernactiviteit: het bieden van kwalitatieve zorg aan patiënten

Regie over eigen loopbaan

Vindt een marktspeler als Express Medical snel en voldoende kandidaten voor de vele vacatures die open staan? Leen licht toe: “De algemene situatie op de huidige arbeidsmarkt maakt het moeilijk om kandidaten te vinden vanwege het grote tekort, maar we zijn via verschillende kanalen zeer actief op zoek naar kandidaten. Onze naamsbekendheid en uitgebreide database aan kwalitatieve zorgmedewerkers spelen ongetwijfeld in ons voordeel, terwijl we tegelijk volop investeren in diverse wervingskanalen, van sociale media over jobbeurzen tot campus recruitment. We focussen niet enkel op kwantiteit, maar ook op het bewaken van de kwalitatieve instroom: onze klanten leggen de lat vaak hoog op het vlak van de nodige certificaten en vaardigheden waarover een kandidaat moet beschikken.”

Een factor die Express Medical extra wind in de zeilen geeft, is de toenemende trend bij jongere generaties om de regie over de loopbaan in eigen handen te nemen. “Naast het belang van een gezonde werk-privébalans willen jonge werknemers voldoende afwisseling en flexibiliteit in hun job”, merkt Leen op. “Door aan de slag te gaan in verschillende zorginstellingen en -diensten, gaan ze voluit voor persoonlijke groei en verrijkende professionele uitdagingen. Vanuit Express Medical spelen we maximaal in op deze trend, zodat we de instroom van zorgtalent voortdurend op peil houden.”

Uitdagende trends

Zijn er – naast jonge zorgprofessionals die in de driver’s seat van hun loopbaan zitten – nog opvallende trends die Leen in de zorgsector ziet, op basis van haar vorming als verpleegkundige en jarenlange werkervaring? “De combinatie van verschillende arbeidsstatuten voor de inzet van (para)medisch en verzorgend personeel is niet meer weg te denken in de sector. Het is enkel door een gezonde mix van vast en flexibel personeel dat we voldoende handen aan het bed  hebben en houden. Zeker als je rekening houdt met de toenemende vergrijzing in onze samenleving, waardoor de nood aan gespecialiseerde zorg zal blijven stijgen. Die vergrijzing merken we trouwens ook op de arbeidsmarkt, met alsmaar meer oudere werknemers die met pensioen gaan. Ook die factor heeft een grote impact.”

Leen ziet ook de toenemende diversiteit in onze maatschappij als belangrijke trend. “Een divers samengestelde bevolking vergt meer aanpassingsvermogen en specifieke skills van zorg- en verpleegkundigen. Ze krijgen als het ware een spiegel van de samenleving voorgehouden, waardoor routinewerk uit den boze is. En laat ons niet vergeten dat ook de samenstelling van zorgteams zelf – in onder meer rust- en verzorgingsinstellingen en ziekenhuizen – alsmaar diverser wordt. Een extra uitdaging om rekening mee te houden.”

Tot slot is er ook de opmars van nieuwe technologieën die werk in zorginstellingen werkbaarder en wendbaarder kunnen maken. Al maakt Leen hierbij de kanttekening dat deze technologieën door hun hoog prijskaartje (nog) niet voor elke instelling budgettair haalbaar zijn.”

Een divers samengestelde en snel verouderend bevolking vergt meer aanpassingsvermogen en specifieke skills van zorg- en verpleegkundigen

Toekomstbestendig welzijnsbeleid

Welke aanpassingen zou de Unit Manager van Express Medical doorvoeren als zij aan de knoppen van het (welzijns)beleid in ons land zou zitten? Opnieuw volgt een ietwat verrassend antwoord. “De verloning van zorgmedewerkers is een belangrijk issue. In absolute termen hebben lonen in de sector een aanvaardbaar niveau. Maar als je deze verloning afzet tegen de grote verantwoordelijkheid én de fysieke en emotionele belasting van een job in de zorg, zijn extra inspanningen meer dan welkom. Een element dat ik even hoog inschat, is het aantrekkelijker maken van het zorgberoep. De overheid moet dringend extra inspanningen leveren om het imago van werken in de sector op te krikken. Hierbij hoort ook het herverdelen van taken. Moeten logistieke of administratieve taken echt door zorgprofessionals afgewerkt worden? Het inzetten op digitalisering en nieuwe technologieën kan hier een deel van de oplossing zijn. Werk aan de winkel dus!”

Lees ook:

Geert Van Cauwenberge
Na een loopbaan van 25 jaar bij een toonaangevende vakinformatieleverancier startte Geert in 2019 als freelance copywriter-eindredacteur-vertaler, met een specialisatie in B2B-content en promotionele communicatie in onder meer hr, finance, tax, accounting, legal en HSE. Onder het motto ‘Easy reading is hard writing’ tovert hij brondocumenten en onderzoeksrapporten om tot vlot geschreven nieuws- en contentartikels. Après une carrière de 25 ans chez un éditeur d'informations professionnelles bien connu, Geert se lance en 2019 comme rédacteur-traducteur freelance, spécialisé dans le contenu B2B et les communications promotionnelles pour les rh, la finance, la fiscalité, la comptabilité, le droit et HSE. Sous le motto ‘Easy reading is hard writing', il vulgarise des documents sources et rapports d'études en articles d'actualité et de contenu. Bekijk alle berichten van #Geert Van Cauwenberge