SLUIT MENU

Vertel mij welk beroepsstatuut je hebt, en ik zeg je waar je vandaan komt

Er is een nieuwe demografische achtergrondvariabele toegevoegd aan de Statbel Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK) : de nationaliteit van herkomst. Terwijl alle herkomstcategorieën er zowel qua werkgelegenheidsgraad als qua activiteitsgraad sterk op vooruitgegaan zijn, zien we toch grote verschillen naargelang de herkomstgroep. Hoe zit het met zelfstandige freelancers?

Over het algemeen laat StatBel zien dat de arbeidsmarktpositie van personen met een herkomst van binnen de EU veel gunstiger dan die van personen van buiten de EU. Daarbij bekleedt de herkomstgroep van landen uit de EU13, ofwel de groep van laatst toegetreden landen tot de EU, een specifieke positie met een activiteits- en werkgelegenheidsgraad die de afgelopen 10-tal jaar opvallend toegenomen is.

Zelfstandigen, arbeiders, bedienden en ambtenaren

In zijn enquête neemt StatBel de werkende bevolking onder de loep. “Een eerste beeld krijgen we wanneer we kijken naar het professioneel statuut zoals dit in de enquête bevraagd werd. Daarbij maken we het onderscheid tussen zelfstandigen en loontrekkenden, waarbij die laatste groep verder opgesplitst wordt in arbeiders, bedienden en ambtenaren. Ook hier bekijken we gemiddelde cijfers over de meest recente drie jaren.”

Tabel 4 geeft binnen elke herkomstgroep de verdeling weer over die vier verschillende statuten. Door de percentages horizontaal te vergelijken krijgen we een idee van welke nationaliteitsgroepen over- of ondervertegenwoordigd zijn in vergelijking met de populatie van Belgische herkomst.

Bevindingen :

 • Het aandeel zelfstandigen ligt beduidend hoger bij personen van EU13-herkomst.
 • In die groep werkt 19,2% als zelfstandige, terwijl dat bij de personen met Belgische herkomst 14,5% is.
 • Omgekeerd zien we dan weer een ondervertegenwoordiging van personen van Noord-Afrikaanse en Sub-Sahara-Afrikaanse herkomst met respectievelijk 8,0% en 5,9% zelfstandigen.
 • Ambtenaren: Het aandeel ambtenaren ligt dan weer het hoogst bij personen met Belgische (23,6%) of EU14-herkomst (21,6%).
 • Het laagste percentage ambtenaren zien we bij personen met een herkomst uit een kandidaat-EU-lidstaat (11,4%).
 • Bedienden: Grote verschillen zien we ook in het aandeel arbeiders en bedienden. Bij personen van Belgische herkomst of EU14-herkomst zien we de hoogste percentages bedienden, gevolgd door de categorieën andere Europese herkomst en Sub-Sahara-Afrikaanse herkomst.
 • Het percentage bedienden ligt in elk van deze groepen hoger dan 40%.
 • Ook bij personen van Noord-Afrikaanse herkomst ligt het aandeel bedienden vrij hoog met 36,2%. De laagste percentages zien we bij de personen van EU13-herkomst (23,1%) en met een kandidaat-EU-herkomst (29,1%).
 • Arbeiders : Binnen die twee laatste groepen zien we een sterke oververtegenwoordiging van arbeidersjobs.
 • Bij personen met een kandidaat-EU-herkomst heeft 43,7% van de werkenden een job als arbeider en bij personen met een EU13-herkomst 42,0%.
 • Ook bij personen van Noord-Afrikaanse en Sub-Sahara-Afrikaanse herkomst ligt het aandeel arbeiders vrij hoog met respectievelijk 39,2% en 36,6%.

Bekijk alle resultaten in het rapport Arbeidsmarktsituatie volgens herkomst nationaliteit

Lees ook :

Redactie / Rédaction / Editors NextConomy Bekijk alle berichten van NextConomy