"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Europees verbod voor producten die met dwangarbeid gemaakt zijn

België bekleedt het voorzitterschap van de Raad tot juni 2024. Dat maakt dat onze verschillende vakministers in hun vakdomein mee de agenda en de prioriteiten kunnen bepalen. Minister Dermagne zette met een doorbraak in het verbieden van dwangarbeid al een eerste goede stap in de richting van een betere toekomst van werk.

Ministeriele plannen

Vice-premier en minister van Economie en Werkgelegenheid, Pierre Yves Dermagne heeft verder ook tegenover ons parlement bevestigd dat hij ook snel vooruitgang wil boeken door de huidige blokkade rond de nieuwe regels voor platformwerk aan te pakken. Verder benadrukt hij het belang van mentale gezondheid op het werk en de Europese pijler van sociale rechten. Vanuit ons parlement wordt ook ondermeer aangedrongen op kwaliteitsstages en traineeships en een verfijning van het mandaat van de Europese Arbeidsautoriteit

Doorbraak dwangarbeid

Op vrijdag 26 januari heeft de Europese raad van de collega vakministers  van Dermagne het standpunt ingenomen om producten gemaakt met dwangarbeid effectief te willen verbieden op de EU-markt. Want dat voorstel circuleerde al een tijdje en tot nog toe zaten de verschillende lidstaten hierover niet op de zelfde lijn

Het is eigenlijk ontstellend dat slavernij en dwangarbeid in de 21e eeuw nog steeds bestaan. De IAO schat dat nog 27,6 miljoen mensen dwangarbeid verrichten, en dit in vele sectoren en op elk continent. De Europese Unie vindt dat dit onrecht moet worden uitgeroeid. Met een nieuwe verordening in de maak willen de EU instellingen het bedrijfsmodel van bedrijven die werknemers uitbuiten fundamenteel doorbreken. Op onze Europese interne markt zal geen plaats meer zijn voor hun producten, of ze nu in Europa of in het buitenland gemaakt zijn.

Verordening in de maak

De Commissie had al op 14 september 2022 voorgesteld om producten die met dwangarbeid zijn gemaakt, op de Europese markt te verbieden. De Raad heeft daar nu onder Belgisch voorzitterschap een akkoord over bereikt. Daarin verduidelijkt de Raad het toepassingsgebied van de verordening door de onderzoek rol van de Europese Commissie nog te versterken, ondermeer door er ook producten voor verkoop op afstand in op te nemen en door te voorzien in de oprichting van één portaalsite met één centraal informatienetwerk (het Unienetwerk tegen dwangarbeidsproducten). Dat zal ook de coördinatie met de lidstaten vergemakkelijken.

De voorzitter van de Raad heeft nu ook een mandaat voor onderhandelingen met het Europees Parlement, dat zijn standpunt in november 2023 had vastgesteld. De interinstitutionele onderhandelingen zullen nu starten om zo snel mogelijk tot een verordening te kunnen komen.


Hoe dwangarbeid herkennen?

Je kan de risico’s van dwangarbeid op verschillende manieren beoordelen: op basis van een reeks verschillende informatiebronnen, zoals opmerkingen van het maatschappelijk middenveld, een databank over gebieden of producten die risico’s op dwangarbeid met zich meebrengen, en controle of de betrokken bedrijven hun nieuwe due diligence-verplichtingen in verband met dwangarbeid goed naleven. Telkens er voldoende redelijke aanwijzingen zijn dat een product met dwangarbeid tot stand kwam zullen de autoriteiten een grondig onderzoek moeten starten.


Lees ook:

Philip Verhaeghe
Philip Verhaeghe is een onafhankelijk governance adviseur en een freelance redacteur over ondernemerschap en bestuur voor vakbladen, bedrijven en organisaties. Onderzoekt zowel de nieuwste trends als de klassieke uitdagingen die het verschil kunnen maken in de bestuurskamer of het directiecomité. Is als freelance redacteur ook actief voor onder meer Bestuurder”, “Guberna” en “Etion”. Werkte als algemeen secretaris voor VKW, het Instituut voor Bestuurders, Corgo en RNCI. Bekijk alle berichten van #Philip Verhaeghe