"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Ontdek de drie meest gangbare verdienmodellen voor freelancers

Als freelancer zijn er verschillende manieren om jouw diensten te factureren. Ontdek de drie meest gangbare verdienmodellen: uurtje-factuurtje, projectprijs en abonnement. Welke past het best bij jou?

Elk model heeft zijn eigen voordelen en valkuilen, en het kiezen van de juiste aanpak hangt af van verschillende factoren, waaronder je expertise, de aard van je diensten en de voorkeuren van je klanten. Welk verdienmodel is het meest geschikt voor jou?

Uurtje-factuurtje

Het uurtje-factuurtje-model is het meest gekende verdienmodel bij freelancers. Het concept is heel eenvoudig: je wordt betaald op basis van je aantal gepresteerde uren. Je houdt zelf bij hoelang je aan een project hebt gewerkt. Je kan je tijdregistratie bijhouden in je agenda, in een Excel of in een app. Na voltooiing van de opdracht, stuur je een factuur naar de opdrachtgever met daarop het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het afgesproken uurtarief.

Voordelen:

 • Het is makkelijk te begrijpen en te implementeren.
 • Je kan je uurtarief aanpassen aan de klant of het project.
 • De klant weet precies hoeveel ze betaalt voor jouw diensten.

Nadelen:

 • Je inkomsten zijn afhankelijk van het aantal gewerkte uren.
 • Je moet je uren nauwkeurig bijhouden.
 • Je kan je uurtarief niet eindeloos verhogen.
 • Als een project meer tijd vergt dan oorspronkelijk geschat, kan het leiden tot overuren zonder extra betaling, tenzij anders overeengekomen.
 • Voor projecten waarvan de omvang moeilijk te voorspellen is, kan uurtje-factuurtje het moeilijk maken om een nauwkeurige begroting te maken voor zowel de freelancer als de opdrachtgever.
 • Hoe meer expertise je hebt in je niche, hoe sneller je zal werken, hoe minder je verdient.

Tips

 • Zorg ervoor dat je je tijd nauwkeurig bijhoudt. Hierdoor vermijd je eventuele geschillen.
 • Doe onderzoek naar de gangbare tarieven in jouw vakgebied en hanteer een fair tarief. Overweeg ook factoren zoals expertise en complexiteit van het werk.
 • Maak voor de start van het project duidelijke afspraken over je uurtarief, betalingsvoorwaarden, eventuele extra kosten en wat er wel en niet is inbegrepen in je prijs.
 • Geef bij de offerte een schatting van het aantal uren dat je verwacht te werken aan het project. Zo schep je realistische verwachtingen.
 • Blijf tijdens het project open communiceren met de klant over je voortgang, eventuele struikelblokken, aantal gewerkte uren …
 • Stel een contract op waarin alle afspraken vastgelegd zijn zoals het uurtarief, de betalingsvoorwaarden, de scope van het werk en eventuele andere belangrijke voorwaarden.

Projectprijs

Bij een projectprijs spreek je een vaste prijs af met de klant voor de complete opdracht. De prijs baseer je op de omvang van de opdracht, de complexiteit, je expertise en de deadline.

Voordelen:

 • Je weet op voorhand hoeveel je gaat verdienen.
 • Je kan je workflow optimaliseren om het project binnen de afgesproken tijd en budget te voltooien.
 • Je kan een hogere prijs vragen voor complexe projecten.
 • Minder administratief werk dan het uurtje-factuurtje-model.

Nadelen:

Als de scope van je project tijdens de uitvoering verandert, kan dit leiden tot extra werk zonder extra betaling, tenzij dit duidelijk in het contract vermeld staat.

Je moet een nauwkeurige inschatting kunnen maken van de hoeveelheid werk die nodig is om het project te voltooien. Als je dit verkeerd inschat en meer tijd aan de opdracht besteedt dan verwacht, kan je te weinig verdienen.

Tips:

 • Maak een gedetailleerde offerte. Vermeld hierin de scope van het project, de te leveren diensten, de deadline, de prijs en de betalingsvoorwaarden.
 • Stel realistische deadlines. Houd rekening met onverwachte tegenslagen.
 • Zorg ervoor dat de klant de scope van het project en de deadline begrijpt.
 • Verdeel het project in mijlpalen en factureer tussentijds bij elke mijlpaal om een constante inkomstenstroom te behouden.
 • Blijf open communiceren met de opdrachtgever gedurende het project om eventuele wijzigingen of problemen snel aan te pakken.
 • Leg afspraken schriftelijk vast in een contract om misverstanden te voorkomen.
 • Evalueer na afloop van elk project wat goed ging en wat beter kon, en pas deze inzichten toe bij het bepalen van je tarief van toekomstige projecten.

Abonnement

Bied je een voortdurende ondersteuning aan aan klanten of wil je je diensten bundelen in pakketten, dan is de abonnementsformule misschien wel een goed idee. Hierbij betalen je klanten een vast bedrag per maand of per kwartaal voor je diensten. Naast het abonnement kan je ook kiezen voor een lidmaatschap of een servicepakket.

Voordelen:

 • Je weet van tevoren hoeveel je elke maand gaat verdienen.
 • Abonnementen zorgen voor een stabiele inkomstenbron, ongeacht de hoeveelheid werk die je in een bepaalde maand verricht.
 • Abonnementen bevorderen de loyaliteit van klanten, waardoor ze langer bij je blijven.

Nadelen:

 • Deze formule kan leiden tot een inkomstenplafond, vooral als het aantal klanten dat kan worden bediend beperkt is.
 • Klanten kunnen hun behoeften in de loop van de tijd veranderen, wat kan leiden tot verzoeken om aanpassingen aan het abonnement, wat extra werk kan veroorzaken zonder extra betaling.
 • Het beheren van abonnementen vereist nauwkeurige facturering en administratie.

Tips:

 • Bied verschillende abonnementsniveaus aan. Zo kan je klanten een pakket aanbieden dat past bij hun behoeften en budget.
 • Maak gebruik van upselling en cross-selling. Bied klanten extra diensten of producten aan die relevant zijn voor hun abonnement.
 • Zorg voor een goede klantenservice. Klanten die tevreden zijn met je service, zullen hun abonnement eerder verlengen.
 • Definieer de voorwaarden van het abonnement duidelijk, inclusief wat wel en niet is inbegrepen in het abonnement en eventuele beperkingen of uitzonderingen.

Het uurtje-factuurtje, projectprijs en abonnement zijn de meest bekende verdienmodellen voor freelancers? Bepaal jij je tarief volgens een ander model, vertel dan hierover in een reactie hieronder.

Lees ook :

Nathanella Monsaert
Nathanëlla Monsaert is redacteur en grafisch vormgever. Met haar jarenlange ervaring werkt ze elke communicatie uit van A tot Z. Of hoe ze het liever zelf zegt: van A naar Beeld. Ze is een storyteller pur sang en gaat voor NextConomy vooral op zoek naar boeiende verhalen bij freelancers. Bekijk alle berichten van #Nathanella Monsaert