"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

83% van de werkgevers ondervindt nu al moeilijkheden vacatures in te vullen. En het aanwervingstempo gaat alleen maar omhoog.

Volgens de ManpowerGroup Barometer die vandaag werd gepubliceerd, melden de Belgische werkgevers bemoedigende wervingsintenties voor de zomermaanden.

Van de 567 Belgische werkgevers die eind april werden bevraagd, overweegt niet minder dan 25% hun personeelsbestand tegen eind september 2021 uit te breiden, terwijl 11% het aantal werknemers plant te verminderen. 59% van de bevraagde werkgevers verwacht geen verandering. Na correctie van de seizoenvariaties bereikt de Nettotewerkstellingsprognose(1) – of het verschil tussen het percentage werkgevers dat aanwervingen plant en het percentage werkgevers dat ontslagen voorziet – de optimistische waarde van +13%, een stijging voor het vierde kwartaal op rij. Dat is een stijging van 4 punten ten opzichte van het vorige kwartaal en van 19 punten in vergelijking met het 3e kwartaal van 2020. Volgens de enquête van ManpowerGroup verwacht 55% van de in België bevraagde werkgevers dat hun onderneming tegen eind januari 2022 terug aan hetzelfde ritme zal aanwerven dan in de periode vóór de pandemie. 18% denkt dat dit nooit zal gebeuren. 

“De resultaten van onze barometer bevestigen dat de werkgevers in België en in de hele wereld meer vertrouwen hebben,” aldus een verheugde Philippe Lacroix, Managing Director van ManpowerGroup BeLux. “Terwijl de vaccinaties vooruitgaan en de werknemers zich voorbereiden om geleidelijk aan terug naar het werk te gaan, worden de werkgevers van de drie gewesten geconfronteerd met een nooit eerder gezien tekort aan arbeidskrachten. De coronacrisis en de versnelde digitalisering hebben de vaardigheden onder druk gezet. Tegelijk gaan mensen, nu de crisis stilaan op zijn einde loopt, op zoek naar nieuwe opportuniteiten om zichzelf te ontwikkelen, hun loopbaan een boost te geven of een beter evenwicht in hun leven te vinden. De bedrijven die het best op deze nieuwe verwachtingen zullen inspelen door zich flexibel op te stellen, zullen erin slagen om de beste talenten aan te trekken en te behouden.” 

Optimisme in de drie gewesten

Volgens de resultaten van de enquête zal de arbeidsmarkt tijdens de zomermaanden in alle drie de gewesten groeien: +17% in Wallonië, +16% in Brussel (hoogste prognose in twee jaar) en +11% in Vlaanderen. De Nettotewerkstellingsprognose neemt overal toe, zowel ten opzichte van het vorige kwartaal als in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. 

Verwachte jobcreatie in alle bevraagde sectoren, met uizondering van de Horecasector

De Nettotewerkstellingsprognoses zijn positief in zeven van de acht bevraagde sectoren. Voor het derde kwartaal op rij tonen de werkgevers in de bouwsector zich het meest optimistisch (+24%). Ook in de Maakindustrie(+20%) zullen de komende drie maanden meer jobs worden gecreëerd, d.i. een stijging met 12 procentpunten ten opzichte van het vorige kwartaal en het hoogste niveau in 12 jaar. Het wervingsklimaat is ook bijzonder gunstig in de sectoren Openbare diensten, gezondheidszorg, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening (+18%), de sector ‘Overige productie’ (+16%) – Landbouw en visserij, Elektriciteit, gas en water, Extractieve industrieën – en in de sector Financiën, verzekering, vastgoed en diensten (+14%). Ook in de sectoren Transport en logistiek (+10%) en Groot- en detailhandel (+9%) zijn de werkgevers van plan om hun personeelsbestand uit te breiden. Ondanks een sterke stijging van 21 punten ten opzichte van het vorige kwartaal blijven de tewerkstellingsvooruitzichten in de Horecasector (-3%) tot slot licht negatief. “Bijna een op de vijf werkgevers in de Horeca is van plan om tegen eind september personeel te ontslaan. Dat cijfer toont aan hoe zorgwekkend de tewerkstelling in deze sector blijft”, zo luidt de uitleg van Philippe Lacroix. 

Op één kwartaal tijd zijn de tewerkstellingsvooruitzichten ten opzichte van het vorige verbeterd in zeven van de acht sectoren, en in alle sectoren in vergelijking met het 3e kwartaal van 2020. 

De werkgevers hebben meer vertrouwen naarmate de omvang van de bedrijven

Volgens de enquête van ManpowerGroup is de Nettotewerkstellingsprognose hoger naarmate het bedrijf groter is: +6% voor micro-ondernemingen (< 10 werknemers), +13% voor kleine ondernemingen (10-49 werknemers), +17% voor middelgrote ondernemingen (50-249 werknemers) en +21% voor grote ondernemingen (≥ 250 werknemers). 

Een ongezien tekort aan talent in de drie gewesten

Terwijl het herstel van de arbeidsmarkt zich doorzet, zullen werkgevers geconfronteerd worden met een tekort aan talent dat ManpowerGroup in 15 jaar nooit heeft gezien. 83% van de bevraagde werknemers in België verklaart moeilijkheden te ondervinden bij het invullen van hun vacatures. Dat is een sterke stijging van 24 punten ten opzichte van 2019. In de drie gewesten vinden werkgevers niet genoeg kandidaten – of zelfs geen kandidaten – die aan hun eisen voldoen. Het tekort aan talent treft 91% van de werkgevers in Wallonië (+41 procentpunten), 84% in Brussel (+29 procentpunten) en 75% in Vlaanderen (+9 procentpunten).

 

“Onder invloed van de digitalisering heeft de coronacrisis de polarisatie van de beroepsbevolking nog meer in de verf gezet, met aan de ene kant hooggekwalificeerde kandidaten die beschikken over de (digitale) vaardigheden waar veel vraag naar is binnen de bedrijven, en aan de andere kant profielen die niet beschikken over voldoende technische (hard skills) of persoonlijke (soft skills) vaardigheden. Er is dringend nood op de arbeidsmarkt om de activiteitsgraad(2) van de actieve bevolking in België (20-64 jaar) te verhogen, die met 70% duidelijk onder het Europese gemiddelde blijft (72%). Zonder een beter beleid om werkzoekenden te activeren en een verbetering van het onderwijs en de opleidingen, zullen bedrijven nog steeds moeite hebben om hun vacatures in te vullen, waardoor dit langverwachte herstel in gevaar kan komen. ” legt Philippe Lacroix uit. 

De meest begeerde hard en soft skills

De coronacrisis heeft voor de grootste verschuiving van de vaardigheden sinds de tweede wereldoorlog gezorgd en de vaardigheden die in de eerste fase van de crisis werden gezocht, verschillen van de vaardigheden die vandaag de dag worden gezocht en in de toekomst zullen worden gezocht. De resultaten van de enquête plaatsen – geheel verwacht – de gespecialiseerde en digitale functies ver boven de algemene functies in de lijst met jobs die het moeilijkst in te vullen zijn. In België zijn dat, in volgorde, Techniek en logistiek (38%) – technische profielen, ingenieurs, geschoolde arbeiders, logistieke profielen –, IT/Data (19%), Industrie & Productie (15%), Sales & Marketing (11%), Customer Service (8%), HR-profielen (7%) en tot slot administratieve profielen (5%). 

In een onzekere en voortdurend veranderende omgeving zijn de soft skills bovendien steeds belangrijker geworden. De Belgische werkgevers kunnen die dan ook maar moeilijk vinden wanneer ze personeel aanwerven. Zij hadden het over (in volgorde): kritisch denken en analyseren (28%), leiderschap en sociale invloed (26%), veerkracht, stressbestendigheid en aanpassingsvermogen (24%), initiatief nemen (23%), verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid en discipline (22%).

TAPFIN, ManpowerGroup Solutions’ Managed Service Provider (MSP), provides comprehensive global and local solutions that optimize contingent workforce management and drive performance through people, process and technology. Our MSP has the capability to deliver oversight of your service providers and recruitment vendors. TAPFIN’s mission is to revolutionize the way in which organizations fulfill and manage their contingent workforce. TAPFIN’s sole focus is working with leading organizations to develop, deploy, and enable an integrated approach to analyzing and managing external talent on a global & regional basis. Bekijk alle berichten van Tapfin