"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

platformeconomie - Bekijk alle berichten

Arbeidsmarkt & politiek
Nieuw akkoord over Europese Platformrichtlijn: geen vaste criteria, meer ruimte voor eigen invulling per land

Het Europees Parlement en de Raad hebben een akkoord over de richtlijn om arbeidsvoorwaarden van platformwerkers te verbeteren, nadat het vorige voorstel op het laatste moment toch niet werd aangenomen. Lidstaten mogen nu zelf de criteria bepalen om onderscheid te maken tussen freelancers en werknemers. Dit is een voorstel van België, dat vanaf 1 januari het EU-voorzitterschap van Spanje heeft overgenomen. [Lees meer …]

Arbeidsmarkt & politiek
Rechten voor platformmedewerkers: Europese ministers bereiken overeenkomst over standpunt

De ministers van Werkgelegenheid en Sociale Zaken van Europa hebben vandaag, 12 juni 2023, overeenstemming bereikt over hun algemene standpunt ten opzichte van de Europese richtlijn ter verbetering van de arbeidsvoorwaarden voor platformwerkers. De Raad van de EU zal op basis van dit akkoord onderhandelingen beginnen met het Europees Parlement. [Lees meer …]

Geen onderdeel van een categorie
“Groei platformen vraagt om versnelling in dialoog tussen beleidsmakers, belangenbehartigers en platformbedrijven”

De blijvende groei en ontwikkeling van platformen en andere vormen van ‘niet-standaard’ werk, vraagt om een goed geïnformeerde reactie van beleidsmakers. Eerlijke en fatsoenlijke omstandigheden zijn nodig voor miljoenen werkenden, die buiten de bescherming vallen van een traditionele arbeidsovereenkomst. Die oproep staat in een nieuw rapport, uitgebracht door Reshaping Work. [Lees meer …]

1 2 3