"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Gratis online leerplatform ondersteunt freelancer in ondernemerschap

Het aantal freelancers in België blijft groeien. En daarmee ook de nood aan extra ondersteuning van freelancers en organisaties. Vlerick Business School, GIGHOUSE , 50 koffies en Dinobusters sloegen de handen in elkaar en ontwikkelden met steun van het Europees Sociaal fonds (ESF) een online leerplatform voor freelancers. Dit leerplatform biedt een deel van het antwoord op de beleidsaanbevelingen die zij in hun eerder verschenen Leergids voor beleidsmakers deden.

Een beleid voor ‘de freelancer’

De leergids voor beleidsmakers pleit voor een beleid voor ‘de freelancer’ en bespreekt de doorgaans té enge blik op het profiel van de freelancer.  Ook het niet in kaart hebben van de freelance-economie in België en de nood aan nieuwe gesprekspartners om het debat te voeren, wordt aangekaart.  Vlerick Business School, Gighouse, 50 koffies, Dinobuster roepen beleidsmakers op te voorzien in een regulerend beleid voor gig-werkers en een empowerend beleid voor talentwerkers.  Ze benadrukken daarnaast de nood aan opleiding rond nieuwe vormen van werk.

Beleidsmakers, voorzie in een regulerend beleid voor gig-werkers en een empowerend beleid voor talentwerkers!

Een leerplatform voor een duurzame loopbaan als freelancer

Het door de vier partijen ontwikkelde leerplatform, met ook input van o.a. NextConomy, richt zich op een duurzame loopbaan voor freelancers.  Het verhogen van de inzetbaarheid en veerkracht van het individu zijn hierbij van groot belang.  Een online leertraject, voorzien van verschillende leeractiviteiten, biedt nieuwe maar ook ervaren freelancers de mogelijkheid om op eigen tempo hieraan te werken.

Het traject – gratis, mooi meegenomen – bestaat uit 3 modules en vraagt een doorlooptijd van 6 à 8 uur:

  1. Weet waarom: hier zoomt het individu in op de beweegreden waarom hij of zij freelancer is (of wil worden), zij of haar loopbaanvaardigheden en de mogelijkheden om aan veerkracht te winnen
  2. Weet wie: in deze module staat de freelancer stil bij wie hij of zij zelf is, de eigen personal branding en het netwerk waarop hij of zij zich kan beroepen
  3. Weet hoe: hier duikt de freelancer in de interpersoonlijke en organisatorische vaardigheden en creativiteit

Ondersteuning voor de ondernemende freelancer

Het leerplatform heeft tot doel freelancers te ondersteunen in hun ondernemerschap, een nood die elk van de samenwerkende organisatie oppikte uit hun contacten met freelancers.  Zo zien zij bijvoorbeeld dat de instanties die freelancers kunnen ondersteunen nog te weinig gekend zijn.

De freelancer krijgt door het doorlopen van het leertraject de kans om kennis te vergaren. Dit draagt bij tot een beter gevoel binnen de contractvorm van freelancer, wat dan weer zorgt voor een betere positionering in de markt.

Het conservatieve denkpatroon van organisaties staat haaks op de realiteit van de huidige arbeidsmarkt.

– Melanie Deblanc

De arbeidsmarkt opleiden in een nieuwe realiteit

Melanie Deblanc

Melanie Deblanc, co-founder en Sales & Marketing Manager bij GIGHOUSE, licht toe hoe het leerplatform zijn plek vindt binnen de beleidsaanbevelingen.

Het leerplatform is er in eerste instantie voor freelancers.  “Maar”, zo zegt ze, “het draait ook rond het opleiden van de volledige arbeidsmarkt en elke belanghebbende die ermee te maken heeft.”

Ze stelt vast dat ondernemingen in België nog te vaak in het conservatieve patroon zitten: de vaste medewerker die tot aan het pensioen binnen de organisatie werkzaam is. Dit denken staat haaks op de realiteit van de huidige arbeidsmarkt. Mensen zoeken onder andere flexibiliteit, andere uitdagingen, nieuwe impulsen en andere manieren van werken. Dit vraagt om een grotere openheid voor – en toegankelijkheid van – andere contractvormen.

Nood aan goede informatie rond inschakelen van freelancers

Werken met freelancers is nog te vaak ongekend en onbemind in België. Melanie Deblanc geeft aan dat freelancers nog steeds te kampen hebben met heel wat vooroordelen: té duur, té weinig loyaliteit, … Ze merkt echter wel dat bedrijven meer en meer de nood aangeven om goed geïnformeerd te worden over het werken met freelancers..

Initiatieven zoals het freelance friendly-label en de Freelancer Summit (vroeger Dag van de Freelancer; nu  op 19 oktober in Gent) dragen bij tot het verhogen van de aandacht voor freelancers en het aanbieden van relevante informatie voor de belanghebbenden.  Het online leerplatform is daar een aanvulling op.

Traditionele blik bijstellen voor een hoopvolle toekomst

Melanie Deblanc is hoopvol. Ze stelt vast dat er al meer openheid is naar het inhuren van freelancers. Ze hoopt dat bedrijven en organisaties, met reeds bestaande en nog te ontwikkelen initiatieven, een beter begrip krijgen van freelancers: wie ze zijn en wat ze voor organisaties kunnen betekenen.

Ze nodigt bedrijven en organisaties uit tot het bijstellen van hun traditionele blik op werk en talentbeheer. Enkel zo kan je openstaan voor de verschillende contractvormen die vandaag in de Belgische arbeidsmarkt aanwezig zijn.

Over Melanie Deblanc

Na haar opleiding Marketing te hebben voltooid, ging Melanie Deblanc aan de slag als Accountmanager.

In 2013 leerde zij, via Accent Jobs, de HR-wereld kennen als een zeer boeiende en uitdagende omgeving waarbij zij zowel haar sales skills als haar passie voor HR en mensen kon ontplooien.

Als Business Development Manager bij HR consultancy bedrijf Peak6, tevens onderdeel van House Of HR,  adviseerde zij haar klanten in het zoeken naar, en het uitwerken van, gepaste kostenefficiënte beleidskaders om het people-aspect binnen de onderneming te optimaliseren.

Na enkele jaren werd het roer van Peak6 omgegooid en werd GIGHOUSE geboren. Een sluimerend idee dat groeide vanuit de grote vraag naar kwalitatieve (HR-) freelancers.

In 2019 stond Melanie Deblanc mede aan de wieg van een gloednieuw matching platform voor freelancers in Vlaanderen ‘GIGHOUSE’.
Als operationeel verantwoordelijke en Sales & Marketing Manager bij GIGHOUSE streeft ze dagelijks naar een arbeidsmarkt waar freelance experts met open armen ontvangen worden.

LEES OOK

Barbara Uyttendaele
Barbara is coach bij Tikhodza en freelance content creator. Ze heeft een liefde voor levenslang leren en een streven naar continue verbetering. Een loopbaan van 20 jaar in de wereld van HR-dienstverlening versterkte haar nieuwsgierigheid naar hoe de wereld van werk evolueert en hoe organisaties en talenten hiermee omgaan. Inspireren, challengen en motiveren zijn haar drijfveren om mensen en organisaties in beweging te brengen. *** Barbara est coach chez Tikhodza et créatrice de contenu freelance. Elle est passionnée de formation continue et s'engage à l'amélioration permanente. Une carrière de 20 ans dans le monde des services RH a renforcé sa curiosité pour l'évolution du monde du travail et la manière dont les organisations et les talents y font face. Son leitmotiv ? Inspirer, stimuler et motiver pour activer les gens et les organisations. Bekijk alle berichten van #Barbara Uyttendaele