"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Ann Cattelain – Belangrijk dat iedereen verschillen tussen projectsourcing en uitzendarbeid goed snapt

“De flexibele schil is superbelangrijk voor elke onderneming die morgen nog relevant wil zijn. Sta dus open voor externe flexibiliteit. Maar laat u daarbij begeleiden door een professional, liefst een lid van Federgon, natuurlijk. Zo vermijdt u dat u in juridische valkuilen trapt.”

Federgon – een van de externe auteurs van de Juridische Gids

In een reeks van vier afleveringen bespreken we samen met de externe auteurs van de NextConomy ‘Juridische Gids voor Opdrachtgevers’ de opmerkelijkste onderdelen. U kan deze gids nog steeds gratis downloaden en ook het bijhorende webinar staat online.

Ann Cattelain, CEO van Federgon, de federatie van de private arbeidsmarktbemiddelaars en HR-dienstverleners, staat ons tussen twee vergaderingen graag te woord. Niet enkel als jurist en onderhandelaar met overheden, sociale partners en internationale organisaties maar ook als actieve Nextconomy-partner schreef ze met veel plezier mee aan de hoofdstukken over ‘uitzendarbeid’ en ‘projectsourcing’.

Federgon werkt!

Federgon bestaat eigenlijk uit 10 commissies of sectorgroepen en de topic externe flexibiliteit is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Via hun dienstverlening komen de 670 leden van Federgon op jaarbasis met 1 miljoen Belgische burgers in contact.

Elk jaar laten meer dan 1 miljoen mensen zich tijdens hun loopbaan begeleiden door een HR-dienstverlener.

“Per jaar helpen wij meer dan een miljoen mensen om op de voor hen juiste werkplek te belanden. Wij beschouwen onszelf een beetje als ‘de ambassadeurs van werk’. Want wij zijn er van overtuigd dat werken gelukkig maakt. En dat mensen die op de juiste job zitten en er de juiste taken kunnen doen daar veel energie uit halen. Ondermeer in ons memorandum signaleren wij dat ‘werk’ tegenwoordig een veel te negatieve reputatie heeft. We betreuren de veelgehoorde connotatie met “werken maakt ziek” of “de plicht van steeds langer te moeten werken”. Werk zorgt in de eerste plaats voor een grote toegevoegde waarde in iemands leven!”

Wij zijn er van overtuigd dat werken gelukkig maakt.


Kent u de tien Federgon-commissies?

  1. Uitzendarbeid
  2. Recruitment, Search & Selection
  3. Interim Management
  4. Projectsourcing
  5. Wellbeing
  6. Outplacement
  7. Loopbaanbegeleiding
  8. Learning & Development
  9. HR Tech
  10. Dienstencheques

Juridische Gids

“Er is een absolute nood aan de NextConomy Juridische Gids voor Opdrachtgevers voor Extern Talent in België. Iedere HR verantwoordelijke moet een goed zicht hebben op de vele mogelijkheden om de externe flexibiliteit goed georganiseerd te krijgen. Meer nog: de Gids zou eigenlijk  ook in het Engels moeten vertaald worden.”

Ann Cattelain was als keynote speaker ook aanwezig op onze  Engelstalige Total Workforce Summit. “Het verbaasde mij dat de aanwezige HR-verantwoordelijken uit Engelstalige of multinationale ondernemingen toch heel erg ‘global’ denken en tegelijk zo weinig weten over ons Belgisch juridisch kader. Toen juriste Julie Van Kerckhoven daar op het eind dieper op inging, voelde ik dat die mensen plots beseften dat er rond al die zaken nauwelijks een Europese wetgeving bestaat. Het gaat hier inderdaad om zuiver Belgische wetgeving. Uitzendarbeid of projectsourcing verschillen hier totaal van de Nederlandse of Franse regels. We voelen ons allemaal Europees, maar uiteindelijk hebben we totaal geen Europees arbeidsrecht of recht rond externe flexibiliteit.”

Als Federgon-CEO voegt ze er nog eens fijntjes aan toe: “Gelukkig kunnen onze gespecialiseerde leden dan haarfijn uitleggen wat in welke situatie de beste oplossing is om dure fouten te vermijden!”

Hapklare oplossingen

“Het viel mij ook op dat jullie juridische gids vanuit een heel innovatieve bril opgesteld is en dat juich ik toe. Maar een bedrijf dat eventueel een en ander in de praktijk wil brengen mag niet enkel naar de juridische mogelijkheid kijken; het moet zich ook afvragen of dit voor hem in concreto de beste oplossing is.”

Ann Cattelain verduidelijkt: “De figuur ‘Employer of record’ is  bijvoorbeeld in België al verboden. Of kijk naar het hoofdstuk over “meervoudig werkgeverschap”. Het is allesbehalve een sinecure om dat helemaal volgens de regels van de kunst op te zetten. Je moet om te beginnen genoeg werkgevers vinden die op dezelfde golflengte zitten. Daarna moet je een heleboel praktische details ook nog eens zelf regelen. Begin daar maar eens aan als bedrijf!”

“Er zijn al veel meer artikelen geschreven over werkgeversgroeperingen dan dat er werkgeversgroeperingen zijn“  lacht ze.

Haar voorkeur gaat duidelijk uit naar ‘hapklare’ oplossingen, waar je als onderneming meteen mee aan de slag kan: uitzendarbeid en projectsourcing. “Ik ga bij wijze van spreken nu naar een uitzendkantoor en morgen heb ik al een uitzendkracht in mijn bedrijf zitten.”

Uitzendarbeid en projectsourcing: ‘hapklare’ oplossingen, waar je als onderneming meteen mee aan de slag kan!

Uitzendarbeid en projectsourcing

Over haar twee thema’s luidt de basisboodschap dat je de grote verschillen tussen uitzendarbeid en projectsourcing echt goed moet snappen.

“Als het bijvoorbeeld gaat over een dienst of een team waar extra mensen moeten ingeschakeld worden dan is uitzendarbeid de beste oplossing. Dan wordt het gezag, de leiding en het toezicht van het uitzendkantoor altijd overgedragen aan de klant die deze medewerkers moet aansturen. Deze zeer belangrijke bevoegdheid brengt ook een aantal verantwoordelijkheden met zich mee zoals veiligheid, onthaal en omkadering. Ook de loonvoorwaarden zijn die van de klant.”

In de situatie van projectsourcing is het juist het omgekeerde. “Daar mag geen overdracht van gezag zijn. Daar krijg je te maken met kenniswerkers die op een zelfstandige manier een opdracht gaan uitvoeren. Zij blijven elders op de payroll staan en worden ook volledig aangestuurd vanuit dat ander bedrijf. Je hebt dan een ‘spoc’, een Single Point of Contact, die verantwoordelijk is voor dat project en die je mag aanspreken als iets je niet zint.”

Ze vervolgt: “Projectsourcing heeft eigenlijk niks te maken met terbeschikkingstelling van personeel. Dat is gewoon het uitvoeren van projecten bij een klant. Projectsourcing is in se een nogal vrije vorm van onderaanneming en betrekkelijk weinig geregeld in België. Sommigen dromen wel van een strengere reglementering maar ik vind de wet van 1987, (nvdr.: 24 JULI 1987. – Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruiker), die trouwens al teruggaat naar een oude wet van 1976, heel slim opgesteld. Wij blijven nog altijd voorstander van een verbod op de terbeschikkingstelling van personeel, tenzij dit via een erkend uitzendkantoor gebeurt.”

Kwaliteitslabels

“We leven ook qua aanbod van HR-diensten in een zeer internationale markt. Zo is de wereld van de uitzendkantoren een zeer toegankelijke maar tegelijk zeer concurrentiële en extreem streng gereglementeerde markt. Al die bedrijven zitten dus in een zeker ‘carcan’ waar ze verplicht zijn hun verantwoordelijkheid als werkgever goed op te nemen.”

“Omdat wij geconstateerd hebben dat sommige buitenlandse aanbieders niet helemaal legaal te werk gaan als ze hier mogelijke klanten contacteren, hebben we beslist om ‘kwaliteitslabels’ in te voeren. Dat geeft ondernemers die extra mensen nodig hebben een indicatie van met welke kwaliteitsvolle HR dienstenleveranciers ze met een gerust gemoed in zee kunnen.” Inderdaad, we herinneren ons allemaal de mensenhandel en de economische uitbuiting van buitenlandse werkkrachten bij Borealis vorig jaar.

“Binnen Federgon hebben we momenteel al zo’n stuk of zes ‘Quality labels’ in voege, al naargelang de discipline. Rond correcte projectsourcing hebben we niet alleen een quality label maar ook een witboek gemaakt om daar een  educatieve rol te spelen voor de internationaal actieve bedrijven die daarover met vragen zitten.”

Slotboodschap

We polsen nog naar een afsluitend inzicht. Het antwoord komt vlot: “Eigenlijk wordt het vaak onderschat maar uitzendarbeid is de motor bij uitstek voor duurzame integratie op de arbeidsmarkt. Ga er ons Federgon memorandum, en vooral de nieuwe HIVA-studie van Professor Ludo Struyven, maar op na. Daarin lees je dat meer dan 50% van de uitzendkrachten een vaste job krijgt aangeboden!”

Uitzendarbeid is de motor bij uitstek voor duurzame integratie op de arbeidsmarkt. Meer dan 50% van de uitzendkrachten een vaste job krijgt aangeboden!

Lees meer :

Philip Verhaeghe
Philip Verhaeghe is een onafhankelijk governance adviseur en een freelance redacteur over ondernemerschap en bestuur voor vakbladen, bedrijven en organisaties. Onderzoekt zowel de nieuwste trends als de klassieke uitdagingen die het verschil kunnen maken in de bestuurskamer of het directiecomité. Is als freelance redacteur ook actief voor onder meer Bestuurder”, “Guberna” en “Etion”. Werkte als algemeen secretaris voor VKW, het Instituut voor Bestuurders, Corgo en RNCI. Bekijk alle berichten van #Philip Verhaeghe

Laat een reactie achter