"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

ManpowerGroup Barometer: vooruitzichten tewerkstelling voor derde kwartaal 2022

Van de Belgische werkgevers ondervindt 76% moeilijkheden om zijn vacatures in te vullen, terwijl ze verwachten het wervingstempo in het 3e kwartaal van 2022 te vertragen. Op een arbeidsmarkt in volle verandering, zijn de IT- en digitale profielen intussen het meest gegeerd. Dat blijkt uit de onlangs gepubliceerde ManpowerGroup Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten.

De activiteit op de arbeidsmarkt in het 3e kwartaal van 2022 zou groot moeten blijven, zo voorspelt de recent gepubliceerde ManpowerGroup Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten. Volgens de enquête, waarvoor in april 520 werkgevers werden bevraagd, zijn 4 werkgevers op de 10 (41%) van plan hun personeelsbestand tegen eind juni 2022 uit te breiden, terwijl 16% van plan is hun personeelsbestaan in te krimpen. 39% van de bevraagde werkgevers verwacht geen verandering.

Na correctie van de seizoenvariaties bereikt de Nettotewerkstellingsprognose– of het verschil tussen het percentage werkgevers dat aanwervingen plant en het percentage werkgevers dat ontslagen voorziet – de zeer positieve waarde van +25%. Dat is een daling van 9 punten ten opzichte van het vorige kwartaal, maar een stijging van 11 punten in vergelijking met het 3e kwartaal van 2021.


Uitkomsten ManPowerGroup Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten – K3 2022:

  • De werkgevers plannen het wervingstempo te vertragen, maar melden nettotewerkstellingsvooruitzichten die nog steeds zeer gunstig zijn: België (+25%), Brussel (+19%), Vlaanderen (+25%), Wallonië (+33%).
  • Het tekort aan talent blijft in de drie gewesten van het land zeer groot: 76% op nationaal niveau, 77% in Brussel, 75% in Vlaanderen en 74% in Wallonië.
  • De werkgevers van alle 10 bevraagde sectoren melden positieve wervingsintenties voor het volgende kwartaal, waarbij de sector ‘IT, Technologie, Telecom, Communicatie & Media’ zich duidelijk het meest dynamisch toont (+47%).
  • De grootste moeilijkheden doen zich voor in de IT-sector (86%), gevolgd door de sector ‘Handel en Logistiek’ (81%).
  • De aanwervingsmoeilijkheden worden groter naarmate de omvang van het bedrijf: bijna 8 op de 10 werkgevers (79%) met meer dan 250 werknemers in dienst hebben te kampen met een tekort aan talent.
  • In de post-covid wereld zijn de werkgevers vooral op zoek naar soft skills die de nadruk leggen op de autonomie van de werknemers: verantwoordelijkheid/betrouwbaarheid, nemen van initiatief, probleemoplossend vermogen, aanpassingsvermogen of leergierigheid.
  • De tewerkstellingsvooruitzichten aanwervingsintenties voor het volgende kwartaal zijn positief in 39 van de 40 landen en gebieden.

Ongeziene talentencrisis

Naar aanleiding van deze editie heeft ManpowerGroup ook zijn jaarlijkse enquête met betrekking tot het tekort aan talent uitgevoerd. Meer dan drie Belgische werkgevers op vier (76%) ondervinden moeilijkheden om hun vacatures in te vullen, waarbij één op de vijf zegt grote moeite te hebben om de juiste profielen te vinden.  Dit is een daling met 7 punten ten opzichte van vorig jaar.

“In een context van grotere onzekerheid en kostendruk verwachten de Belgische werkgevers om het aanwervingstempo in het volgende kwartaal te vertragen, zelfs al blijven ze in de drie gewesten van het land en in alle 10 bevraagde sectoren zeer gunstige aanwervingsintenties melden,” zo luidt de uitleg van Sébastien Delfosse, Managing Director van ManpowerGroup BeLux.

Gezien de versnelling van de veranderingen op de arbeidsmarkt  staan de werkgevers wereldwijd voor een ongeziene talentencrisis. Sébastien Delfosse

Gezien de versnelling van de veranderingen op de arbeidsmarkt –  demografie en pensionering van boomers, druk op vaardigheden ten gevolge van de digitalisering, evolutie van de verwachtingen van de werknemers in de post-covid wereld en nieuwe uitdagingen voor de organisaties – staan de werkgevers wereldwijd voor een ongeziene talentencrisis. Met drie op de vier werkgevers die door deze crisis worden getroffen, zit België op hetzelfde niveau als het wereldwijde gemiddelde.

De diagnose van het tekort aan talent werd lang geleden al gesteld, maar vandaag is er een echte urgentie! Alle actoren op de arbeidsmarkt moeten zich mobiliseren en hun actieplan opstellen ter verbetering van het talentenbeheer, zowel op korte als op lange termijn, om de kloof tussen vraag en aanbod van vaardigheden te verkleinen en op die manier een duurzamere arbeidsmarkt te creëren.”

Jobcreaties en aanwervingsmoeilijkheden in de drie gewesten

Ondanks een daling van de prognoses, melden de werkgevers in de drie gewesten van het land nog steeds zeer optimistische aanwervingsintenties: +33% in Wallonië, +25% in Vlaanderen en +19% in Brussel. Tegelijk blijven de werkgevers in de drie gewesten moeite hebben met het invullen van hun vacatures: 77% heeft te kampen met een tekort aan talent in Brussel, 75% in Vlaanderen (waarvan 23% zegt ‘grote aanwervingsmoeilijkheden’ te ondervinden) en 74% in Wallonië.

“Elk gewest staat voor specifieke problemen, maar in alle gewesten moet de activiteitsgraad omhoog, de mobiliteit worden verbeterd en moeten werkzoekenden geactiveerd worden in de knelpuntberoepen”, voegt Sébastien Delfosse eraan toe. 

De werkgevers van de 10 bevraagde sectoren verwachten om tegen eind september nieuwe banen te creëren, zelfs al melden ze dalende tewerkstellingsvooruitzichten in negen van die sectoren ten opzichte van het vorige kwartaal. De werkgevers in de sector ‘IT, Technologie, Telecommunicatie, Communicatie & Media’ (+47%) en de sector ‘Groot- en detailhandel / Supply Chain & Logistiek’ (+35%) zijn het meest optimistisch. De tewerkstellingsvooruitzichten zijn ook zeer positief in de sector ‘Openbare diensten, gezondheidszorg, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening’ (+25%) en in de sector ‘Financiën, banken, verzekering en vastgoed’ (+24%), evenals in de sector Horeca, cultuur en vrije tijd (+23%), wat een bemoedigend teken is.

Sterke vraag vanuit de IT-sectoren en naar digitale functies

Geen enkele sector blijft gespaard van een tekort aan talent. Op een arbeidsmarkt in volle verandering, zijn de IT- en digitale profielen intussen het meest gegeerd. Niet alleen heeft 86% van de bevraagde werkgevers in deze sector inderdaad moeite om personeel te werven, ook zijn de digitale functies volgens alle werkgevers in alle sectoren de profielen die het moeilijkst te vinden zijn.

De aanwervingsmoeilijkheden doen zich sterk gevoelen in de sector ‘Groot- en detailhandel / Supply Chain & Logistiek’ (81%), terwijl de sector ‘Andere diensten aan bedrijven’ (81%) een beroep doet op specialisten op alle gebieden, of het nu om juridische, technische, wetenschappelijke of administratieve domeinen gaat. Er is eveneens een tekort aan talent in de sector ‘Openbare diensten, gezondheidszorg, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening’ (+75%) en de sector ‘Horeca / Cultuur & Vrije tijd’ (+73%), die in het zog van de covidpandemie moeite heeft om zijn personeelsbestand weer op te bouwen.

De sectoren Bouw (73%) en Maakindustrie (72%) blijven kampen met een structureel tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten, terwijl de sector ‘Financiën, banken, verzekering en vastgoed’ (69%) ook moeite heeft om talent aan te trekken.

In het licht van deze bevinding beveelt Sébastien Delfosse aan om “de aantrekkelijkheid en de kwaliteit van alle opleidingen te verbeteren”, terwijl op bedrijfsniveau de nadruk moet worden gelegd op “het aan zich binden van het personeel en het voeren van een geïndividualiseerd HR-beleid dat rekening houdt met de nieuwe verwachtingen van de werknemers”. 

De aanwervingsmoeilijkheden worden groter naarmate het bedrijf groter is

Volgens de enquête van ManpowerGroup zijn de aanwervingsintenties voor het volgende kwartaal positief in de vier bedrijfssegmenten. Hoewel alle ondernemingen te kampen hebben met een tekort aan arbeidskrachten, kan worden vastgesteld dat de aanwervingsmoeilijkheden toenemen naarmate het bedrijf groter is: + 69% voor micro-ondernemingen (< 10 werknemers), +73% voor kleine ondernemingen (10-49 werknemers), +78% voor middelgrote ondernemingen (50-249 werknemers) en +79% voor grote ondernemingen (≥ 250 werknemers). 

Soft skills in de post-covidwereld: autonomie en verantwoordelijkheid

Terwijl werkgevers het moeilijk hebben om personeel te vinden door een gebrek aan beschikbare vaardigheden (hard skills), laten de aanwervingsproblemen zich ook voelen op het niveau van de persoonlijke kwaliteiten, met een nieuwe trend die zich lijkt af te tekenen.

In de post-covidwereld hebben werkgevers het moeilijk om werknemers te vinden die blijk geven van autonomie en verantwoordelijkheid.

Sébastien Delfosse: “Uit onze enquête blijkt een evolutie van de soft skills waar men naar op zoek is. In de post-covidwereld hebben werkgevers het moeilijk om werknemers te vinden die blijk geven van autonomie en verantwoordelijkheid. Het zijn essentiële kwaliteiten om zich te ontwikkelen in een arbeidswereld die hybride organisatievormen bevordert.” 

Concreet is dit de top 5 van de soft skills waarnaar werkgevers in België het meest op zoek zijn (in volgorde): verantwoordelijkheid/discipline, initiatief, probleemoplossing, veerkracht/aanpassingsvermogen, leergierigheid/nieuwsgierigheid. De soft skills met betrekking tot samenwerking en sociaal leven blijven belangrijk maar komen pas op de achtste en negende plaats.

Positieve tewerkstellingsvooruitzichten in 39 van de 40 onderzochte landen en gebieden

De tewerkstellingsvooruitzichten voor het derde kwartaal van 2022 zijn positief in 39 van de 40 onderzochte landen en gebieden, waarbij alleen Griekenland een negatieve prognose meldt. Met +25% ligt de Nettotewerkstellingsprognose van België onder het wereldgemiddelde (+33%) en op hetzelfde niveau als het EMEA-gemiddelde (+25%).  Wat het tekort aan talent betreft, zit België met 76% op hetzelfde niveau als het wereldwijde gemiddelde (75%).

Over de ManpowerGroup Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten

De ManpowerGroup Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten (ManpowerGroup Employment Outlook Survey – MEOS) voor het 3e kwartaal van 2022 werd in april 2022 uitgevoerd bij een representatieve steekproef van 40.000 werkgevers (waarvan 520 in België) uit de openbare sector en de privésector in 40 landen en gebieden. Het doel is de rekruteringsplannen van bedrijven voor het volgende kwartaal te vergelijken met het vorige kwartaal. Alle respondenten hebben op dezelfde vraag geantwoord: “Hoe zal de totale werkgelegenheid in uw onderneming zich het komende kwartaal – dus tot het einde van september 2022 – ontwikkelen in vergelijking met het huidige kwartaal?” Het is het enige onderzoek dat op dergelijke schaal de tewerkstellingsverwachtingen peilt. De enquête is uniek door haar omvang, doel, duur en inhoud. De ManpowerGroup Barometer loopt al 60 jaar. Het is een van de meest betrouwbare onderzoeken voor de meting van de tewerkstellingsgraad en geldt als een erkende economische indicator.

De ManpowerGroup Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten kan worden geraadpleegd op www.manpowergroup.be. Voor een volledig overzicht van de resultaten van de 40 landen en gebieden die het onderzoek bestrijkt, samen met alle grafieken en tabellen, surft u naar het ManpowerGroup Research Center op www.manpowergroup.com/meos.

De resultaten van de volgende ManpowerGroup Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten worden verspreid op 13 september 2022 (4e kwartaal 2022).

Lees ook :

TAPFIN, ManpowerGroup Solutions’ Managed Service Provider (MSP), provides comprehensive global and local solutions that optimize contingent workforce management and drive performance through people, process and technology. Our MSP has the capability to deliver oversight of your service providers and recruitment vendors. TAPFIN’s mission is to revolutionize the way in which organizations fulfill and manage their contingent workforce. TAPFIN’s sole focus is working with leading organizations to develop, deploy, and enable an integrated approach to analyzing and managing external talent on a global & regional basis. Bekijk alle berichten van Tapfin