"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Belgische werkgevers blijven voor het 2e kwartaal van 2022 zeer optimistische wervingsintenties melden

De Nettotewerkstellingsprognose blijft voor België op hetzelfde niveau ten opzichte van het vorige kwartaal en is goed voor een recordwaarde van +34%, de op twee na beste score in Europa.

  • Bijna één op twee Belgische werkgevers is van plan zijn personeelsbestand tegen eind juni 2022 uit te breiden
  • Werkgevers in de drie gewesten van het land melden zeer optimistische wervingsintenties: +36% in Vlaanderen, +34% in Brussel en +30% in Wallonië.
  • De meeste jobopportuniteiten zullen te vinden zijn in de sector ‘Andere diensten aan bedrijven’ (45%), de bouwsector (+40%) en de sector ‘IT, Technologie, Telecom, Communicatie & Media’ (+39%)
  • Met uitzondering van Griekenland, waar de prognose licht negatief is, zijn de wervingsintenties positief in alle 40 bevraagde landen en gebieden.

Volgens de ManpowerGroup Barometer die op 22 maart 2022 werd gepubliceerd, zal de activiteit op de arbeidsmarkt in het 2e kwartaal van 2022 groot blijven. Volgens de enquête, waarbij in januari 515 werkgevers werden bevraagd(1), is bijna een op de twee Belgische werkgevers (47%) van plan zijn personeelsbestand tegen eind juni 2022 uit te breiden, terwijl slechts 13% naar verwachting personeel zal laten afvloeien(2). 39% van de bevraagde werkgevers verwacht geen verandering. Na correctie van de seizoenvariaties bereikt de Nettotewerkstellingsprognose(2) – of het verschil tussen het percentage werkgevers dat aanwervingen plant en het percentage werkgevers dat ontslagen voorziet – de zeer optimistische waarde van +34%, een status quo ten opzichte van het vorige kwartaal en het hoogste niveau sinds de lancering van de enquête in 2003. Dit is een sterke stijging van 25 punten ten opzichte van het 2e kwartaal van 2021.

“Terwijl de arbeidsmarkt zich herstelt na de schok van de coronacrisis, worden de werkgevers nu al geconfronteerd met een nieuwe context van wereldwijde economische en politieke instabiliteit. Dat zal niet zonder gevolgen blijven voor de groei”, verklaart Sébastien Delfosse, Managing Director van ManpowerGroup BeLux.

“De tewerkstellingsvooruitzichten die door de werkgevers naar aanleiding van onze enquête worden gemeld, blijven zeer optimistisch. Tegelijk blijven werkgevers moeilijkheden ondervinden bij de invulling van hun vacatures, als gevolg van de niet aflatende kloof tussen de vereiste en de beschikbare vaardigheden. Er moeten – ter ondersteuning van de bedrijven – absoluut acties worden ondernomen om de activiteitsgraad sneller te laten toenemen, door het activerings- en werkhervattingsbeleid te verbeteren, door meer de nadruk te leggen op de ontwikkeling van overdraagbare vaardigheden (soft skills) in een veranderende omgeving en door te anticiperen op de transities, met name naar de knelpuntberoepen, de digitale functies of de duurzame economie.”

Zeer optimistische wervingsintenties in de drie gewesten

Werkgevers in de drie gewesten van het land melden zeer optimistische wervingsintenties: +36% in Vlaanderen, +34% in Brussel en +30% in Wallonië. In vergelijking met het vorige kwartaal gaat de Nettotewerkstellingsprognose er licht op achteruit in Vlaanderen en Brussel (met respectievelijk 7 en 8 procentpunten), terwijl ze in Wallonië toeneemt (stijging van 9 punten). 

Positieve tewerkstellingsvooruitzichten in alle 10 bevraagde sectoren

Werkzoekenden en kandidaten die op zoek zijn naar nieuwe professionele uitdagingen zouden in het 2e kwartaal van 2022 moeten kunnen profiteren van tal van opportuniteiten. In alle 10 sectoren die door ManpowerGroup werden bevraagd, zijn de wervingsintenties immers positief, goed voor een stijging in vier sectoren ten opzichte van het vorige kwartaal en in alle sectoren ten opzichte van het 2e kwartaal van 2021.

Werkgevers in de sector ‘Andere diensten aan bedrijven’ (45%) melden de sterkste Nettotewerkstellingsvooruitzichten. Hierbij gaat het om specialisten uit alle mogelijke domeinen: juridische, technische, wetenschappelijke en administratieve. Ook in de Bouwsector (+40%), de sector ‘IT, Technologie, Telecom, Communicatie & Media’ (+39%) en in de sectoren Primaire productie (+37%) – Landbouw en visserij, Elektriciteit, gas en water, Extractieve industrieën –, de sector ‘Financiën, banken, verzekering en vastgoed’ (+35%) en de Groot- en detailhandel / Supply Chain & logistiek (+33%) zal het tempo van de aanwervingen naar verwachting zeer hoog liggen. Tot slot zullen de wervingsintenties naar verwachting gematigder zijn in de Maakindustrie (+30%), Openbare diensten, gezondheidszorg, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening (+26%), in de Horeca / Cultuur & Vrije tijd (+26%), evenals in de sector ‘Andere industrieën’ (+22%).

“Er moet gewezen worden op het positieve signaal uit de Horeca, waar bijna 4 op de 10 werkgevers van plan zijn hun personeelsbestand tegen eind juni opnieuw uit te breiden”, voegt Sébastien Delfosse eraan toe.

Positieve vooruitzichten in de vier bedrijfssegmenten

Volgens de enquête van ManpowerGroup is de Nettotewerkstellingsprognose positief in de vier bedrijfssegmenten: + 25% voor micro-ondernemingen (< 10 werknemers), +38% voor kleine ondernemingen (10-49 werknemers), +40% voor middelgrote ondernemingen (50-249 werknemers) en +31% voor grote ondernemingen (≥ 250 werknemers).

De tewerkstellingsvooruitzichten zijn positief in 39 van de 40 bevraagde landen en gebieden

Met uitzondering van Griekenland, waar de prognose licht negatief is, zijn de wervingsintenties positief in alle 40 bevraagde landen en gebieden. In 33 van de 40 bevraagde landen dalen de wervingsvooruitzichten echter in vergelijking met het vorige kwartaal, terwijl ze in 36 van die landen gestegen zijn ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Werkgevers in Brazilië (+40%), Zweden (38%), India (+38%), Mexico (+38%) en Colombia (+38%) melden de sterkste vooruitzichten.

De trend blijft positief in de EMEA-regio (Europa, Midden-Oosten, Afrika) waar werkgevers in 22 van de 23 bevraagde landen verwachten dat er in de komende drie maanden jobs zullen bijkomen. In 20 landen zijn de prognoses echter minder gunstig dan in het vorige kwartaal, maar in 20 landen zijn ze ook hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. De Nettotewerkstellingsprognose voor België ligt met 34% fors boven het gemiddelde van de EMEA-regio (+22%) en bekleedt daarmee de derde plaats in de regio na Zweden (+38%) en Nederland (+36%). De tewerkstellingsvooruitzichten zijn gematigder in de meeste bevraagde landen en in de grote Europese economieën, waaronder het Verenigd Koninkrijk (+31%), Frankrijk (+23%), Duitsland (+22%) en Italië (+16%).  De zwakste prognoses van deze regio worden opgetekend in Roemenië (+7%), Polen (+5%) en Griekenland (-2%).

Elders in de wereld blijven de tewerkstellingsvooruitzichten robuust in de VS (+35%), terwijl ze gematigder zijn in China (+28%) en vrij zwak in Taiwan (+7%) en Japan (+6%).

TAPFIN, ManpowerGroup Solutions’ Managed Service Provider (MSP), provides comprehensive global and local solutions that optimize contingent workforce management and drive performance through people, process and technology. Our MSP has the capability to deliver oversight of your service providers and recruitment vendors. TAPFIN’s mission is to revolutionize the way in which organizations fulfill and manage their contingent workforce. TAPFIN’s sole focus is working with leading organizations to develop, deploy, and enable an integrated approach to analyzing and managing external talent on a global & regional basis. Bekijk alle berichten van Tapfin