"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Rika Coppens (House of HR): “Laat mensen zelf kiezen voor werk, opleiding of time off”

Het heilige geloof in werk, het komt een paar keer terug tijdens ons gesprek met Rika Coppens, CEO van House of HR. In onze collectieve zoektocht naar de optimale work-life balance vraagt de topvrouw zich af hoe je werk niet als ‘leven’ kan zien. Voor haar is het een essentieel onderdeel van het leven, ze noemt zichzelf stellig een missionaris van werk.

In die zin is haar overstap naar de wereld van werk die ze jaren geleden maakte vanuit de petroleumindustrie minder opmerkelijk dan ze op het eerste gezicht lijkt. Opgegroeid in een nest van zelfstandigen heeft werk altijd een wezenlijk onderdeel uitgemaakt van haar leven. “Ik erger mij dan ook vaak aan radiostemmen die de werkweek op maandag op ‘gang’ willen trekken en ze op vrijdag met veel lawaai willen uitzwaaien. Ik vind dat er te weinig in het licht gezet wordt hoe plezant het kan zijn in een job, hoeveel je hebt aan je collega’s. Hoe je werk ook de plek is waar je je ei kwijt kan, waar je ventileert en gelijkgestemden vindt. Werken is samen dingen realiseren, zaken bewerkstellingen. Niet zomaar een verzameling taken uitvoeren.”

Vrouwelijk leiderschap

Sinds 2016 staat Rika Coppens als CEO aan het hoofd van House of HR, waaronder de uitzendgroep Accent valt. Ze is hiermee terechtgekomen in een omgeving die opmerkelijk vrouwelijker is dan de sectoren die ze tot dan toe doorkruiste. Coppens: “Maar het is vooral het DNA van de groep dat matcht met het geloof dat ik heb in werk: de can-do-mentaliteit, de dynamiek, het legendarische ondernemerschap.” Tot dan werkte Rika Coppens in de, overwegend mannelijke, financiële wereld. “Of vrouwelijk leiderschap het verschil maakt? Ik heb me er zelf nooit anders door gedragen en heb altijd geloofd in mijn eigen toegevoegde waarde. Aan de andere kant is het wetenschappelijk bewezen dat een goede mix in teams, dat trouwens verder gaat dan de pure man-vrouwverdeling, een organisatie rijker maakt door de verschillende invalshoeken, de variatie aan perspectieven, en ideeën die breder uitgedragen worden. Het is sowieso in het belang van elk bedrijf om daarop in te zetten.”

Bedrijven die zeggen dat ze geprobeerd hebben om meer vrouwen te laten doorgroeien, maar afhaken omdat dat ‘niet lukt’, moeten verder kijken.

Voorbij de traditionele structuren denken

Coppens roept bedrijven daarom ook op om buiten de traditionele kaders te kijken. “Bedrijven die zeggen dat ze geprobeerd hebben om meer vrouwen te laten doorgroeien, maar afhaken omdat dat ‘niet lukt’, moeten verder kijken. Einstein zei het al: ‘Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results’. Stel je organisatiestructuur en de samenstelling van je managementteam in vraag. Ga na waarom vrouwen en andere groepen ondervertegenwoordigd zijn. Is meer werken op projectbasis aan de orde bijvoorbeeld? Door je basis in vraag te stellen en te veranderen, verander je de diversiteit mee.


Women in Contingent Workforce Management

Steeds meer organisaties professionaliseren het inhuren van hun externe talenten. NextConomy brengt daarom een reeks met interviews rond het centrale thema “Women in Contingent Workforce Management’. Met deze gesprekken willen we inspireren en inzichten delen met iedereen die van ver of dichtbij betrokken is met het inhuren van externen in organisaties. In het bijzonder willen we andere vrouwen laten zien dat er boeiende loopbanen zijn in een domein dat nog relatief nieuw en onbekend is, maar dat wel toekomstgericht en van toenemend strategisch belang voor organisaties is.


Werken in de arbeidsmarkt van morgen

Dat ‘werken’ vandaag niet meer het ‘werken’ van morgen zal zijn is voor Rika Coppens een open deur intrappen. Coppens: “Het maatschappelijk bewustzijn verandert. De schaarste op de arbeidsmarkt beïnvloedt de verhoudingen werkgever/werknemer. Een veranderend mobiliteitsbewustzijn laat mensen nadenken over woon-werkafstand. Zo kiezen ze er vaker bewust voor om dichter bij huis te werken. Ook de mogelijkheid om flexibel te kunnen werken staat hoog op het prioriteitenlijstje van wie gaat werken.” Het is voor Coppens meteen ook de sleutel om langer werken haalbaar te maken. Maar waar Rika Coppens vooral op hamert is de noodzakelijke mindset voor werkenden om zich levenslang bij te scholen. “Als je weet dat meer dan 80% van de Vlamingen het op vandaag het onnodig vindt om zich bij te scholen, dan weet je dat het dringend tijd is om een cultuur van ‘leren’ aan te zwengelen. Daartegenover staat dan weer dat mensen zoeken naar the broader purpose in hun job. Ze willen een zinvol antwoord op ‘waarom doe ik deze job, waar staat het bedrijf voor en waar ziet het zich in de toekomst’?”

Workforce planning wordt wellicht belangrijker dan financiële planning.

Workforce planning prioritair

Wat bedrijven te doen staat? Al deze zaken moeten volgens Coppens hoog op de agenda staan. Sterker, volgens Coppens wordt ‘workforce planning’ wellicht belangrijker dan financiële planning. Een antwoord formuleren op ‘waar gaat ons bedrijf naartoe, hoe gaan we ons organiseren, wie moeten we aanwerven, hoe zorgen we ervoor dat opleidingen actueel blijven? En hoe zorgen we ervoor dat mensen blijven? Een enquête in de UK wijst uit dat mensen tussen 55 en 64 jaar een gemiddelde anciënniteit van 10 jaar hebben terwijl dat bij de mensen tussen 25 à 30 jaar gemiddeld op 2,8 jaar ligt. Wil je jongeren aantrekken én behouden, speel er dan op in dat jongeren om de 2 à 3 jaar een andere job willen doen.

Geef mensen de kans om persoonlijk de keuze te maken welke pijler prioritair is in een bepaalde fase van zijn of haar loopbaan.

Time off, werk, opleiding

Het is de ambitie van Rika Coppens om House of HR verder te laten groeien en de digitale mogelijkheden voor de sector uit te rollen. Maar daarnaast wil ze uitdagingen voor de arbeidsmarkt ook op de agenda van de beleidsmakers krijgen. Coppens pleit ervoor om de arbeidsmarkt anders in te richten. Het principe van verdienen volgens anciënniteit moet plaats maken voor loon naar werk. Het meest verdienen op je 65 is niet logisch. Wel in periodes wanneer je het het meest nodig hebt, wanneer de kinderen gaan studeren bijvoorbeeld. Werk daarnaast met een spaarsysteem om mensen tussentijds te stimuleren om zich bij te scholen of time off te nemen waarmee je het inkomen stabiliseert. Eerder dan de klassieke lineaire benadering opleiding/ werk/pensioen te hanteren is Rika Coppens er voorstander van om werk, opleiding en time off gelijktijdig aan te bieden. Dat geeft mensen de kans om persoonlijk de keuze te maken welke pijler prioritair is in een bepaalde fase van zijn of haar loopbaan.

Hou maatschappelijke thema’s buiten communautair debat

“Er is op dat vlak een belangrijke taak weggelegd voor de sociale partners in België”, zegt Coppens en daar wil ze met haar rol in de raad van bestuur bij Federgon mee haar schouders onder zetten. “De politiek in België? Jammer dat zo’n belangrijke thema’s als werk en pensioenen steevast verzanden in een politiek communautair steekspel met als resultaat dat ze als ‘heilige huisjes behandeld worden die men amper mag aanraken.”

 


Over Rika Coppens

Ooit droomde Rika Coppens ervan F16-piloot te worden. Dat Top Gun hier voor iets tussen zit, verklaart veel, maar het typeert tegelijk ook haar karakter: avontuurlijk, snel, dynamisch en geïnteresseerd in techniek. Zag ze zichzelf CEO worden? “Ik had daar nog nooit over gehoord, maar achteraf bekeken past deze job perfect bij mij. Met een burgerlijk ingenieur als vader waren de verwachtingen hooggespannen dat ik in zijn voetsporen zou treden, maar een zuiver technische richting leek me te eenzijdig. Ik kon niet kiezen tussen talen, fysicia of techniek, dus werd het een algemene opleiding als handelsingenieur. Die generalistische vorming komt me perfect van pas als CEO. Al mijn interesses worden gevoed.