SLUIT MENU

Freelancers palmen werkvloer in, bevestigt onderzoek Deloitte

Slechts 42% van hun werkvloer wordt ingepalmd door vaste werknemers, beweren de 11.000 bedrijfsleiders die deelnamen aan de 2018 Deloitte’s Global Human Capital Trends-rapport The Rise of the Social Enterprise.

Alternatieve werkvormen zoals interimmers, freelancers en gig-werkers winnen terrein in bedrijven. Dat merken ook bedrijfsleiders die samen met HR hun personeelsbestand proberen te optimaliseren, zo blijkt uit het rapport van Deloitte The Rise of the Social Enterprise 2018.

77 miljoen freelancers

“Alle werkgevers zien een toename van alternatieve werkvormen”, zegt Jeff Schwartz, Global Leader for Human Capital Marketing bij Deloitte. “Nu meer bedrijven freelancers inhuren, zullen werkgevers hun best moeten doen om het beste freelancetalent aan te trekken. Op een krappe arbeidsmarkt is dat zeer belangrijk.”

Volgens verschillende enquêtes zijn er momenteel 77 miljoen geregistreerde freelancers in Europa, India en de Verenigde Staten. En in Amerika werkt 40% onder een alternatieve contractvorm. Dat percentage is de afgelopen vijf jaar met 36% gestegen, merkt Deloitte op.

Trends op de werkvloer

De deelnemers aan het Deloitte-onderzoek gaven de volgende trends aan in hun personeelsbestand:

  • 50% rapporteert een aanzienlijk aandeel interimmers
  • 23% een aanzienlijk aantal freelancers
  • 13% meldt een groot aantal gig-werkers

En voorspelt tegen 2020:

  • 37% een stijging van interimkrachten
  • 33% een stijging van freelancers
  • 28% een toename van gig-werkers

Generatie Z

75% van de Generatie Z zijn van plan om een eigen zaak op te starten. En meer dan 70% wil werk dat aansluit bij hun persoonlijke interesses, aldus het rapport.

Interne talent pools

Om het beste talent in huis te halen, zetten bedrijven interne ‘talent pools’ op van vaste en flex krachten, die alle departementen kunnen aanboren. Het idee hierachter is om de productiviteit te verhogen én om medewerkers aan te moedigen om voor hen zinvolle projecten na te streven, volgens het rapport.

“Via de talent pools kan je projecten beschikbaar stellen aan alle mensen in je organisatie”, zegt Schwartz. “En dat is goed nieuws voor je freelancers, omdat zij hierdoor nieuwe opdrachten vinden.”

Toch duurt het waarschijnlijk nog even voordat freelancers echt veranderingen zullen zien bij hun opdrachtgevers, schrijft het rapport. Momenteel biedt 45 procent van de organisaties training aan flexwerkers en 54 procent onboarding.

Ondanks de groeiende rol van freelancers en interimkrachten, zeggen de respondenten in het onderzoek dat:

  • Slechts 16% een beleid en procedures opgesteld heeft om verschillende statuten te beheren
  • Bij 39% HR niet betrokken is bij de selectie van freelancers
  • Bij 35% HR niet betrokken is bij de wervingsbeslissingen voor interimkrachten

HR-software voldoet niet voor inhuur alternatieve werkvormen

HR-software voldoet in het algemeen niet om het diverse personeelsbestand te beheren, benadrukt het rapport. Veel respondenten vinden het lastig werken in een omgeving waar er weinig infrastructuur is om freelancers te beheren. 38% van hen maakt zich zorgen over de instabiliteit van het divers personeelsbestand en 39% over de schending of veranderende wetgeving, ontdekte Deloitte.

Imagoschade

Sommige respondenten vrezen ook dat ze imagoschade zullen lijden wanneer ze freelancers of interimkrachten inhuren. 42% van hen vreest dat ze door de inhuur van extern talent vertrouwelijke informatie verliezen.

Download het rapport

2018 Deloitte’s Global Human Capital Trends-rapport The Rise of the Social Enterprise

Lees ook

Nathanella Monsaert
Nathanëlla Monsaert is redacteur en grafisch vormgever. Met haar jarenlange ervaring werkt ze elke communicatie uit van A tot Z. Of hoe ze het liever zelf zegt: van A naar Beeld. Ze is een storyteller pur sang en gaat voor NextConomy vooral op zoek naar boeiende verhalen bij freelancers. Bekijk alle berichten van #Nathanella Monsaert