"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Ondernemen in het buitenland: waar betaal je belastingen en sociale verzekeringen?

Ga je voor een bepaalde periode werken of ondernemen in het buitenland, dan heeft dat onder meer invloed op je belastingen, zorgverzekering, pensioen en gezinsbijslag. Bij onderstaande instanties en websites vind je alle informatie zodat je met een gerust hart kan vertrekken.

Betaal je in je woonland of in je werkland belasting over de winst die je maakt? Hoeveel btw moet je berekenen en afdragen? Waar betaal je de premie voor sociale zekerheid? Ga je werken of ondernemen in het buitenland, informeer je dan goed op onderstaande websites vooraleer je de grens oversteekt.

Voor zelfstandigen

Je woont in België en je bent een zelfstandige en je bedrijf is hier gevestigd en je gaat een opdracht uitvoeren in Nederland of Duitsland. Of je gaat je daar vestigen als zelfstandige ondernemer. Waar betaal je dan belasting over de winst die je maakt? In welk land verzeker je tegen ziektekosten? En waar krijg je kinderbijslag? Op de Nederlandse website Grensinfopunt vind je alle informatie wanneer je gaat wonen, werken, studeren of ondernemen in België, Duitsland of Nederland.

Heb je nog steeds vragen? Maak dan een afspraak voor een bezoek bij het Bureau voor Belgische Zaken (BBZ). Er zijn verschillende locaties in België en Nederland.

Sociale zekerheid voor zelfstandigen

Waar betaal je als zelfstandige sociale bijdrage wanneer je in verschillende EER-lidstaten werkt? En waar wanneer je in het ene land als loontrekkende werkt in het andere als zelfstandige? Die informatie vind je in de brochure Werken in het buitenland van de onafhankelijke Ziekenfondsen onder de rubriek F. Bijzondere situaties, vragen 63 en 64.

Heb je nog vragen over de sociale zekerheid? Dan kan je terecht bij het portaal Onderneming van de Belgische sociale zekerheid.

Voor werknemers

Op de website Startpunt grensarbeid vind je een overzicht van de belangrijkste informatie voor grensarbeiders die wonen en werken in Nederland, België of Duitsland. Op de homepagina staat een kaart waarop je je woonland en werkland aanduidt. Hierna krijg je alle informatie over onder meer belastingen, rechten en plichten, sociale verzekeringen en ziekte gebaseerd op jouw persoonlijke situatie.

183-regel

In de brochure Belastingen – Onderneming gevestigd in België, werken in Nederland en/of België lees je of je belasting betaalt in Nederland, in België of in beide landen.

In deze brochure vind je ook uitleg over de 183-regel.  De hoofdregel is dat je belasting betaalt in het land waar je werkt. Maar als je voor minder dan 183 dagen op twaalf maanden voor je werk in een ander land verblijft, dan kan het zijn dat je onder bepaalde voorwaarden toch belasting betaalt in België.

Deze wetgeving is heel complex en tal van factoren beïnvloeden of je in aanmerking komt voor de 183-regel of niet. Heb je dus vragen over dubbelbelastingenverdragen, grensoverschrijdend werken en de Europese wetgeving, neem dan contact op met BELINTAX of de Federale overheidsdienst Financiën.

Meer weten?

Neem contact op met Europees Expert voor payrolling en contracting TCP . TCP biedt volledige payroll services en contractmanagement in twaalf EU-lidstaten. TCP kan jou als freelancer of werknemer op de payroll zetten van je werkland waardoor je in regel bent met je fiscale bijdrage en zorgverzekeringen. Daarnaast kan je bij hen ook terecht voor advies wanneer je tijdelijk in het buitenland aan de slag gaat.  

TCP Solutions are a European Professional Employer Organization and Compliance specialist with over 20 years’ experience. Our expertise lies in the employment of skilled temporary/contract workers on behalf of clients across 12 European countries. We enable our clients to reduce administrative costs, simplify and centralise payments giving you the time to focus on your respective core tasks. Visit our website: TCP Belgium Bekijk alle berichten van TCP Solutions