SLUIT MENU

Voorafbetalingen van belastingen, geen vrijblijvende keuze

Uw vennootschap wordt verondersteld om doorheen het jaar voorschotten te betalen op de uiteindelijke belasting. Doet uw vennootschap deze voorafbetalingen niet, dan rekent de fiscus een belastingvermeerdering aan: een soort interest op uw laattijdige betaling. Opgelet: sinds het Zomerakkoord is die belastingverhoging verdrievoudigd. Hou de deadlines dus strikt in de gaten.

U kunt er niet onderuit: op de uiteindelijk verschuldigde belasting rekent de fiscus standaard een belastingvermeerdering aan, als u doorheen het jaar geen voorafbetalingen deed. Sinds het Zomerakkoord bedraagt die vermeerdering 6,75%, dat is drie keer zoveel als voorheen (2,25%).

Verduidelijking met voorbeeld

Stel: u schat de belastbare winst van uw vennootschap tegen het einde van uw boekjaar op 100.000 euro. Een positief gevolg van het Zomerakkoord is dat de vennootschapsbelasting verlaagd werd, en u in dit geval in de belastingschijf van 29,58% terechtkomt: uw belasting bedraagt dan 29.580 euro (100.000 x 29,58%). Maar, als u dit volledige bedrag niet op voorhand aan de fiscus betaalt, dan bedraagt uw belastingvermeerdering maar liefst 1.996,65 euro (29.580 euro x 6,75%).

De deadlines

Er zijn vier tijdstippen waarop u voorafbetalingen aan de fiscus moet doen. Als uw boekjaar samenvalt met het kalenderjaar gaat het om 10 april 2019, 10 juli 2019, 10 oktober 2019 en 20 december 2019. In principe kunt u dus tot 20 december wachten om uw voorafbetalingen te doen. Maar let op: de voorschotten geven u recht op een vermindering van uw belastingverhoging, en dat percentage daalt naarmate u later stort:

  • Voorafbetaling vóór 10 april: 9% belastingvermindering
  • Voorafbetaling vóór 10 juli: 7,5% belastingvermindering
  • Voorafbetaling vóór 10 oktober: 6% belastingvermindering
  • Voorafbetaling vóór 20 december: 4,5% belastingvermindering

Hoeveel stort u het best (per keer)?

Idealiter stort u vóór 10 april al 75% van uw geschatte belasting aan de fiscus door. Hernemen we ons voorbeeld van hierboven, dan komt dat neer op 22.185 euro (29.580 euro x 75%). Die betaling geeft immers recht op een vermindering van 1.996,65 euro (22.185 euro x 9%). Met andere woorden: uw standaard belastingverhoging van 1.996,65 euro wordt al met uw eerste voorafbetaling tot nul herleid.

U mag natuurlijk spreiden. Betaalt u vóór 10 april 15.000 euro (vermindering: 1.350 euro) en vóór 10 juli 8.630 euro (vermindering: 647,25 euro), dan vermijdt u de belastingverhoging ook. Wacht u echter tot 20 december, dan moet u al 150% (!) van uw geschatte belasting betalen om de interest te vermijden. In ons voorbeeld komt dit neer op een fikse voorafbetaling van 44.370 euro.

Nieuw rekeningnummer!

Indien het boekjaar van uw vennootschap samenvalt met het kalenderjaar, dan moeten de voorafbetalingen dit jaar op een nieuw rekeningnummer gestort worden: BE61 6792 0022 9117 van het Inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen, Koning Albert II laan 33, bus 42, 1030 SCHAARBEEK.

Indien het boekjaar niet samenvalt met het kalenderjaar (en dus niet eindigt op 31 december), dan moeten de voorafbetalingen die zich ná 31 december 2018 situeren nog steeds gestort worden op het oude rekeningnummer: BE20 6792 0023 3056 (BIC: PCHQ BEBB) van de Dienst Voorafbetalingen-vennootschappen. Uw vennootschap zal pas moeten storten op het nieuw rekeningnummer zodra het boekjaar verbonden aan het aanslagjaar 2020 start.

Speciale gevallen

  1. De 10% extra belasting bij een liquidatiereserve

U hebt de mogelijkheid om uw vennootschapswinst (uw winst na vennootschapsbelasting) op te nemen in een zogeheten ‘liquidatiereserve’. De 10% extra vennootschapsbelasting die u daarvoor betaalt, moet u niet vooraf betalen aan de fiscus en heeft geen impact op uw belastingvermeerdering.

  1. De bijzondere heffing bij het niet-naleven van de minimale bezoldiging

Als vennootschap moet u in de regel aan minstens één bedrijfsleider natuurlijke persoon een minimale bezoldiging toekennen. Doet u dat niet, dan wordt uw winst sowieso belast aan 29,58% (in plaats van soms 20,40%) en betaalt u een bijkomende (aftrekbare) heffing van 5,1% op het tekort aan loon dat niet is toegekend. Met deze heffing moet u ook rekening houden bij uw voorafbetalingen.

  1. Vrijstelling mogelijk?

Enkel een nieuw opgerichte vennootschap is gedurende haar eerste drie boekjaren vrijgesteld van voorafbetalingen en zo ook de belastingvermeerdering.

Kortom: zorg voor een goede inschatting én planning van uw voorafbetalingen. Advies gewenst? Contacteer een SBB-adviseur in uw regio: hij of zij staat u graag bij met raad en daad.

SBB is een Vlaams accountants- en advieskantoor met 30 vestigingen (zie hier voor een overzicht) en meer dan 20.000 cliënten uit alle sectoren. U kan bij SBB terecht voor vragen in verband met accountancy, fiscaliteit, milieu- en omgevingsadvies, zakelijk-juridisch advies, strategisch advies, successieplanning en startersadvies. Bekijk alle berichten van SBB