"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
boordtabel kmo

Boordtabel van de kmo’s en zelfstandige ondernemers

Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie Willy Borsus heeft op 3 februari 2017 de eerste editie van de Boordtabel van de KMO’s en de zelfstandige ondernemers voorgesteld die ontwikkeld werd door de FOD Economie.

“Deze Boordtabel is een waardevol instrument voor de analyse van de omgeving en de evolutie van de KMO’s. Deze diepgaande en geactualiseerde gegevens zullen het mogelijk maken om de maatregelen ter stimulatie en ondersteuning van de KMO’s en het ondernemerschap nog beter te definiëren en te analyseren. De belangrijkste inlichtingen die erin staan, overtuigen mij nog meer om het werk ten voordele van de KMO’s en de zelfstandigen voort te zetten, met name in het kader van de bevordering van het vrouwelijk ondernemerschap, de versterking van de toegang van de KMO’s tot financiering of nog de stimulatie van hun internationalisering”, zegt minister Borsus.

Voornaamste resultaten Boordtabel

Het aantal KMO’s blijft toenemen, terwijl het aantal faillissementen in 2014 en 2015 gedaald is met 9% in vergelijking met de voorafgaande jaren. Het aantal zelfstandigen is tussen 2007 en 2015 met bijna 20% toegenomen.

In 2014 en in 2015 waren de vrouwen goed voor 33% van de zelfstandigen. Over de periode 2007-2015 is het jaarlijkse groeipercentage van het totale aantal vrouwelijke zelfstandigen meer uitgesproken dan bij de mannelijke zelfstandigen.

In 2015 waren de vrouwelijke zelfstandigen vooral actief in de minder kapitaalintensieve sectoren van de vrije en de intellectuele beroepen (39,3 %), de handelssector (32,5 %) en de dienstensector (12,5 %). Het vrouwelijk ondernemerschap heeft nog een progressiemarge omdat de werkzaamheidsgraad van de vrouwelijke zelfstandigen in vergelijking met de vrouwelijke actieve bevolking lager is dan bij de mannelijke zelfstandigen.

Download

Boordtabel van de KMO’s en de zelfstandige ondernemers (.pdf)

 

Nathanella Monsaert
Nathanëlla Monsaert is redacteur en grafisch vormgever. Met haar jarenlange ervaring werkt ze elke communicatie uit van A tot Z. Of hoe ze het liever zelf zegt: van A naar Beeld. Ze is een storyteller pur sang en gaat voor NextConomy vooral op zoek naar boeiende verhalen bij freelancers. Bekijk alle berichten van #Nathanella Monsaert