"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Nieuwe opleiding van PXL stoomt HR-professionals klaar voor de toekomst

De arbeidsmarkt is onderhevig aan continue verandering. HR-professionals dienen bij te blijven om met hun organisatie klaar te zijn voor deze veranderingen. Hogeschool PXL biedt vanaf oktober 2023 een post-graduaat HR aan: ‘Duurzaam organiseren en waarderen’. Een combinatie tussen wetenschap en praktijk.

Wetenschappelijke inzichten met praktische toepasbaarheid

De arbeidsmarkt laat zich kenmerken door continue verandering.  Menig HR-professional wordt geconfronteerd met de uitdaging om bij te zijn en levenslang te leren.  Hogeschool PXL wil met het post-graduaat HR: ‘Duurzaam organiseren en waarderen’ HR-professionals voorzien van nieuwe, in de praktijk toepasbare, wetenschappelijke inzichten rond het duurzaam organiseren en waarderen van mens en organisatie.  Ilse Vanderstukken, lector aan de hogeschool PXL en coördinator van de opleiding, licht toe.

Nood aan een duurzame, toekomstgerichte organisatie

Het ontstaan van de opleiding vindt zijn oorsprong in de vele contacten tussen PXL-medewerkers en professionals uit het bedrijfsleven.   Externe netwerkevents, alumni-activiteiten en resultaten van de PXL-onderzoeksgroepen ‘Innovatief ondernemen’, ‘Zorginnovatie’, ‘Smart ICT’ en ‘Social work research’ brengen gelijkaardige noden aan het licht: hoe bouw je aan een duurzame, toekomstgerichte organisatie?

In vijf modules van theorie naar praktijk

PXL bracht autoriteiten samen die werkzaam zijn in verschillende domeinen die gelinkt zijn aan een duurzame en toekomstgerichte organisatie.   Vijftien HR-professionals, die zichzelf en hun organisatie willen wapenen tegen de huidige en toekomstige arbeidsmarktuitdagingen, kunnen zich aanmelden voor de opleiding.  Doorheen vijf modules worden zij gevoed met wetenschappelijke inzichten en concrete praktijktoepassingen. Dit moet hen toelaten de vertaalslag naar hun eigen organisatie en werking te maken.

  1. Navigeren door het ecosysteem van je organisatie

Het opzetten van een talent ecosysteem van de organisatie is een meerwaarde in het zoeken naar talent.  Deze module zoomt in op wat verbeterd kan worden in die zoektocht, wat er concreet nodig is, hoe je het aanpakt en welke tools voorhanden zijn om dit alles in goede banen te leiden.

  1. Duurzaam navigeren

De arbeidsmarkt laat nog steeds een gap optekenen tussen het aantal openstaande vacatures en het aantal beschikbare talenten.  Hoe je als HR-professional je organisatie klaarstoomt voor een duurzame inzetbaarheid van het beschikbare talent is een thema dat tijdens module centraal staat.

  1. Data-navigatie

Vanuit Europa gaan steeds meer stemmen op om te voorzien in regelgeving rond het gebruik van AI-toepassingen.  De module data-navigatie nodigt de HR-professional uit een stap achteruit te zetten en vanop een afstand te kijken naar het bestaande HR-proces in relatie tot de toekomstvisie van de organisatie.  Een belangrijk onderdeel hierbij is het bepalen welke data nodig is om over het HR-proces te rapporteren én hoe ethisch om te gaan met de beschikbare data van de medewerkers in de organisatie.

  1. Cultuur-navigatie

Samenwerken over disciplines heen is een cruciale factor in het neerzetten van een duurzaam talent ecosysteem.  Hoe dit op een goede manier te doen, blijft voor vele HR-professionals en hun organisaties nog een vraagteken.  De puzzel die te leggen is, speelt zich af op het vlak van teamsamenstelling en de manier waarop elk van de medewerkers in de samenwerking wil stappen.  De module cultuur-navigatie schenkt hier aandacht aan.

  1. Persoonsgerichte navigatie

Iedere HR-professional heeft ook zijn of haar eigen specifieke noden, gerelateerd aan de dagdagelijkse praktijk.  Deze laatste module biedt tijd en ruimte om met de eigen actualiteit én de eigen concrete leernood van de deelnemer aan de slag te gaan.

Opleiding én klankbord

PXL mikt op de praktische toepasbaarheid van de wetenschappelijk inzichten die gedeeld worden.  Met de opleiding wil ze bovendien HR-professionals een klankbord bieden om over hun concrete praktijksituaties in overleg te gaan.  Zodat het rendement van de opleiding voor de HR-professional en zijn of haar organisatie maximaal is.

Meer weten over het post-graduaat Duurzaam organiseren en waarderen?  Hier vind je alle info.

Lees ook:

Barbara Uyttendaele
Barbara is coach bij Tikhodza en freelance content creator. Ze heeft een liefde voor levenslang leren en een streven naar continue verbetering. Een loopbaan van 20 jaar in de wereld van HR-dienstverlening versterkte haar nieuwsgierigheid naar hoe de wereld van werk evolueert en hoe organisaties en talenten hiermee omgaan. Inspireren, challengen en motiveren zijn haar drijfveren om mensen en organisaties in beweging te brengen. *** Barbara est coach chez Tikhodza et créatrice de contenu freelance. Elle est passionnée de formation continue et s'engage à l'amélioration permanente. Une carrière de 20 ans dans le monde des services RH a renforcé sa curiosité pour l'évolution du monde du travail et la manière dont les organisations et les talents y font face. Son leitmotiv ? Inspirer, stimuler et motiver pour activer les gens et les organisations. Bekijk alle berichten van #Barbara Uyttendaele