"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

#kiesvoordezorg leidt zij-instromers naar de zorgsector

De zorgsector schreeuwt al jaren om extra personeel. FeBi zet met #kiesvoordezorg in op een langetermijnoplossing om zij-instromers naar de sector toe te leiden. Christine Van Dam, projectverantwoordelijke bij FeBi, ziet de zorgsector als een mooie en betekenisvolle sector waar mensen best heel bewust voor kiezen.

FeBi, een overkoepelende organisatie van meerdere Federale & Brusselse Maribel- en Vormingsfondsen binnen de private non-profit sector, heeft als missie een antwoord te bieden op het tekort aan zorgpersoneel.

Kort- en langdurende opleidingen en jobcreatie

“FeBi richt zich met kort- en langdurende opleidingen en initiatieven tot jobcreatie tot mensen actief in de gezondheidszorg én mensen buiten de sector”,  licht Christine Van Dam de werking van FeBi toe.  De vzw wil mensen warm maken voor een rol binnen de zorgsector.  Zo komt ze, binnen het kader van de voorziene budgetten, tegemoet aan de noden van de sector.

#kiesvoordezorg: werken aan een lange termijn oplossing

Christine Van Dam verklaart de nood aan langetermijnoplossingen. “Sinds een tweetal jaren klinken de noodkreten vanuit de werkgevers naar meer personeel nog luider. De vergrijzing van het personeel binnen de sector speelt. Ook de maatschappelijke vergrijzing, die gepaard gaat met een grotere en intensere nood aan zorg, doet de vraag naar extra werkkrachten toenemen.”

FeBi beantwoordde deze vraag in 2021 met het  project: #kiesvoordezorg.

Dankzij  #kiesvoordezorg begonnen al meer dan 900 kandidaat-zorgverleners aan een opleiding binnen de zorgsector.

#kiesvoordezorg heeft als doel zij-instromers naar de zorgsector toe te leiden.  Het kabinet van Minister Vandenbroucke voorziet in het budget dat besteed wordt aan de zorgopleiding van de zij-instromers.  900 mensen vingen sinds het ontstaan van #kiesvoordezorg een opleiding tot verpleeg- of zorgkundige aan.

Ook vanuit de Vlaamse overheid werd ondertussen een éénmalig extra budget vrijgemaakt voor een 80-tal plaatsen voor de opleiding tot zorgkundige.

Gemotiveerde kandidaat-zorgverleners

De kandidaten voor de opleiding komen uit verschillende sectoren. “Het menselijke aspect is, naast werkzekerheid, een beweegreden voor kandidaten om zich aan te melden voor het project”, aldus Christine Van Dam.

Het menselijke aspect en werkzekerheid zijn beweegredenen om voor de zorg te kiezen –  Christine Van Dam

Wie begint aan een opleiding moet beseffen dat een opleiding én een job in de zorg geen ‘9 to 5’ is.  De opleiding vraagt een focus op zowel theorie als praktijk.  Dat kan een uitdaging vormen. Toch is de feedback uit de opleidingsinstellingen positief: “De studenten vanuit het project #kiesvoordezorg zijn absoluut gemotiveerd”.

Neem je tijd en proef van de sector

Christine Van Dam heeft een aantal adviezen voor de toekomstige afgestudeerden:

  • Begeef je eerst op de werkvloer alvorens verder te gaan specialiseren: leer de diversiteit van de sector van binnenin kennen.
  • The sky is the limit: er zijn heel wat mogelijkheden om bij te studeren en om binnen de sector een andere rol te vervullen. Neem de tijd om jouw interesse te ontdekken en te bepalen waar je voor gaat.

Toon de positieve kanten van de zorgsector

Ook voor de werkgevers binnen de sector heeft Christine Van Dam raad:

  • Zet in op positieve communicatie naar buiten toe. Nog te vaak wordt enkel over het negatieve bericht in de media.
  • Speel in op de diversiteit van de verschillende rollen en laat ook de leuke kanten van de job zien.
  • Wees enthousiast naar bezoekers en vrijwilligers binnen jouw organisatie toe, zodat ook zij warm gemaakt worden voor een job binnen de sector.
  • Voorzie stageplaatsen voor scholieren en studenten om hen te laten proeven van wat de sector en jouw organisatie te bieden heeft.

Zorg voor de mensen in de zorg

Christine Van Dam ziet ook voor de overheid een rol weggelegd in het oppoetsen van het imago van de zorgsector.

Ze is dankbaar voor het mooie werk dat de verschillende kabinetten van de huidige regering de voorbije jaren reeds verricht hebben.  De zorgsector is niet langer één van de ‘besparingssectoren’.  Dat biedt financiële ruimte voor jobcreatie en opleiding.  “Er mag nog meer aandacht zijn voor de mensen die al actief zijn in de sector”, aldus Christine Van Dam.

“Zorg ervoor dat mensen in de zorgsector er even graag blijven werken als de dag dat ze gestart zijn.” – Christine Van Dam

De retentie binnen de sector kan beter.  “Zorg ervoor dat mensen in de zorgsector er even graag blijven werken als de dag dat ze gestart zijn. Voorzie in degelijke opvang en begeleiding van zorgpersoneel dat uitgeblust geraakt en de sector wil verlaten”, vraagt ze aan beleidsmakers. “Het gaat om zorgpersoneel opleiden en rekruteren én om mensen in de sector houden.”

Bewust kiezen voor de zorgsector

Christine Van Dam heeft nog een laatste advies voor mensen die een job binnen de zorg ambiëren: “De zorgsector is een mooie en betekenisvolle sector.  Kies voor een rol als zorgverlener vanuit het juiste oogpunt.  Leer de sector kennen via inleefstages zodat je weet wat het aanbod is en hoe jij daarin kan passen”.


Tot 10 februari 2023 kunnen kandidaten zich nog inschrijven voor de volgende opleidingsronde


Over Christine Van Dam

Christine Van Dam studeerde af als Orthopedagoge.  Na het werken binnen verschillende leefgroepen en met verschillende doelgroepen (tieners met een beperking, tieners uit problematische opvoedingssituaties, volwassenen in de kansarmoede, …) startte zij in 2009 als projectmedewerker bij FeBi in het Sociaal Fonds Ouderenzorg.  In 2012 werd zij projectverantwoordelijke van het IFG met als opdracht een antwoord te bieden op de tekorten aan verpleegkundigen en zorgkundigen.

Over FeBi

FeBi’s missie bestaat uit het creëren van tewerkstelling en het voorzien van vormingen voor risicogroepen binnen enkele non-profitsectoren.

Een groot deel van FeBi’s actieveld bestrijkt de zorgsector. Via sociale- en maribelfondsen tracht FeBi zowel mensen aan te trekken richting de sector, maar ook personeel dat reeds werkzaam is binnen de sector te ondersteunen via allerlei vormingsinitiatieven. Dit doet het voor de sectoren van de ziekenhuizen, ouderenzorg, thuisverpleging, revalidatiecentra en andere gezondheidsinrichtingen en -diensten.

Naast deze zorgsectoren doelt FeBi hetzelfde te betekenen voor opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, de socio-culturele sector en andere non-profitsectoren.

De essentie van FeBi is het pompen van zuurstof in de haar toegewezen sectoren. Alle projecten en vormingsinitiatieven zijn te vinden op www.fe-bi.org.


Lees ook:

Barbara Uyttendaele
Barbara is coach bij Tikhodza en freelance content creator. Ze heeft een liefde voor levenslang leren en een streven naar continue verbetering. Een loopbaan van 20 jaar in de wereld van HR-dienstverlening versterkte haar nieuwsgierigheid naar hoe de wereld van werk evolueert en hoe organisaties en talenten hiermee omgaan. Inspireren, challengen en motiveren zijn haar drijfveren om mensen en organisaties in beweging te brengen. *** Barbara est coach chez Tikhodza et créatrice de contenu freelance. Elle est passionnée de formation continue et s'engage à l'amélioration permanente. Une carrière de 20 ans dans le monde des services RH a renforcé sa curiosité pour l'évolution du monde du travail et la manière dont les organisations et les talents y font face. Son leitmotiv ? Inspirer, stimuler et motiver pour activer les gens et les organisations. Bekijk alle berichten van #Barbara Uyttendaele

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *