"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
ecosystem freelance

De groei van het freelance ecosysteem

Bedrijven wereldwijd worden geconfronteerd met de uitdaging van wijzigende regelgeving en verplichtingen met betrekking tot het inschakelen van freelancers. Conformeren aan de nieuwe regelgeving is een must. En daar bieden freelancemanagementsystemen en -ecosystemen een oplossing.

Organisaties in heel wat landen werden de afgelopen tijd geconfronteerd met nieuwe regelgeving, nieuwe fiscale verplichtingen en/of rapportageverplichtingen met betrekking tot het werken met freelancers.

Ten gevolge van nieuwe regels en fiscale verplichtingen die in het leven werden geroepen in het Verenigd Koninkrijk, denkt daar de helft van de freelancers eraan te stoppen met freelancen. Of hun heil te zoeken in andere landen of in een vaste tewerkstelling, zo blijkt uit onderzoek.

In andere landen worden organisaties die met freelancers werken geacht de zelfstandige professional een goede screening en onboarding te laten doorlopen.

Stijgende belangstelling voor freelance management systemen door nieuwe regelgevingen

De aanhoudende vraag naar freelancers en de recente wijzigingen in regelgeving doen de belangstelling voor freelancemanagementsystemen (FMS) toenemen. Kleine of middelgrote bedrijven stappen, net als eerder de grote bedrijven, weg van het gebruik van een excelsheet voor het beheren van hun freelancers. Nieuwe start-ups of ontwikkelaars van freelancemanagementsystemen betreden dan ook de markt.

Deze grotere afhankelijkheid van freelancers beweegt innovatieve bedrijven tot het ontwikkelen van toepassingen waarmee organisaties hun freelancerspopulatie efficiënt én conform de regelgeving kunnen beheren. Technologische ecosystemen, gevormd door combinaties van freelancemanagementsystemen, samenwerkingsapps, communicatieapps en platformrelaties kunnen een ondersteuning bieden voor zowel de telewerkers als het grotere, flexibele personeelsbestand van een organisatie.


Onderzoeksrapport ‘FMS, kan je nog zonder?’

Er zijn wereldwijd honderden online platformen voor freelancers. Met de verwachte technologische innovaties ontstaan voortdurend nieuwe mogelijkheden en steeds meer mensen zullen zo kans krijgen om hun diensten en kennis online aan te bieden, onafhankelijk van de locatie. Organisaties zullen in toenemende mate toegang hebben tot schaars talent, waar het zich ook bevindt.

Voldoende reden voor NextConomy om een bundeling te maken met informatie over FMS in het algemeen, en de FMS-spelers in ons land in het bijzonder.

Op 6 oktober 2022 publiceren we het eerste onderzoeksrapport naar FMS in België: ‘FMS, kan je nog zonder?’ dat op de Dag van de Freelancer wordt voorgesteld. Het rapport zal daarna als gratis download op NextConomy beschikbaar zijn in het Nederlands en Frans. In het rapport worden zeven freelancemanagementsystemen doorgelicht die in België actief zijn.

Wil je erbij zijn tijdens de Dag van de Freelancer op 6 oktober 2022? Dat kan! Alle informatie en je aanmelden kan hier.


FMS ecosystemen – CXC als voorbeeld

Jon Younger is HR thought leader, auteur, docent en early stage investeerder. Hij schrijft in Forbes over de freelance revolutie en de toekomst van werk. Jon ging in gesprek met Connor Heaney, hoofd van de EMEA-activiteiten van CXC Global.

CXC bouwde een platform voor klanten in 65 landen dat compliance en payroll services aanbiedt. Na APAC en Noord- en Zuid-Amerika biedt CXC deze diensten ook in Europa aan.

CXC beoogt een schakel te zijn tussen het onafhankelijke talent en het inlenende bedrijf.  Dit op het gebied van naleving van de regelgeving zodat selectie- en regelgevingsrisico worden geëlimineerd.

CXC kan bogen op een uitgebreid netwerk, de jarenlange ervaring en ruim 300 professionals die in meer dan 40 landen werken. Dit maakt van CXC, aldus Connor Heaney, een van de beter gepositioneerde FMS-platformen om grote, complexe, internationale klanten te bedienen.

Freelance platformen zijn een nieuwe doelgroep voor CXC omdat ze grote talentmarktplaatsen kunnen ondersteunen in de pre-screening van hun talenten.

De toekomst?

Freelancers zullen steeds meer deel uitmaken van de flexibele, gemengde populatie met werkenden van bedrijven. Hierdoor zullen freelancemanagementsystemen een steeds belangrijkere rol gaan spelen.

Er zal een groter, groeiend en winstgevend freelance ecosysteem ontstaan.  Dit ten gevolge van:

  • de groeiende belangstelling voor en de afhankelijkheid van freelancen
  • de blijvende toename van de complexiteit en het belang van een effectieve en efficiënte administratie
  • het feit dat ‘direct sourcing’ een groter onderdeel wordt van de totale freelance revolutie.

Dit artikel van Jon Younger verscheen eerder in Forbes. Lees het volledige artikel hier.

Lees ook :

Barbara Uyttendaele
Barbara is coach bij Tikhodza en freelance content creator. Ze heeft een liefde voor levenslang leren en een streven naar continue verbetering. Een loopbaan van 20 jaar in de wereld van HR-dienstverlening versterkte haar nieuwsgierigheid naar hoe de wereld van werk evolueert en hoe organisaties en talenten hiermee omgaan. Inspireren, challengen en motiveren zijn haar drijfveren om mensen en organisaties in beweging te brengen. *** Barbara est coach chez Tikhodza et créatrice de contenu freelance. Elle est passionnée de formation continue et s'engage à l'amélioration permanente. Une carrière de 20 ans dans le monde des services RH a renforcé sa curiosité pour l'évolution du monde du travail et la manière dont les organisations et les talents y font face. Son leitmotiv ? Inspirer, stimuler et motiver pour activer les gens et les organisations. Bekijk alle berichten van #Barbara Uyttendaele