"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Karamel staat talenten bij doorheen hun volledige carrière. Vertrouwen wordt het nieuwe goud.

Karamel is een nieuw digitaal platform dat individuen bijstaat doorheen hun volledige carrière. Verbinding en een gepersonaliseerde aanpak voor elk talent staan centraal voor Karamel. Het talent bouwt meer zelfkennis op en kan zich op basis van een persoonlijke datakluis anoniem laten matchen met organisaties.

Karamel, een laagdrempelige persoonlijke aanpak

Arnaud Deveugle, bedenker en oprichter van Karamel, stelt dat bestaande tools vooral bedrijven helpen om mensen aan te trekken.  “Maar”, zegt hij, “er bestaat nog geen oplossing die mensen doorheen heel hun carrière begeleidt, en ze in contact brengt met partijen en tools die hun introspectie vergemakkelijken.”  Hij liet zich voor de naam van het nieuwe digitaal platform inspireren door het Karmelgebergte in Israël, een plek waar al eeuwenlang mensen naartoe trekken voor reflectie.

“Recruitment is een continu verkoopproces.”

Karamel wil een continue partner zijn doorheen de hele carrière van het individu. Het platform legt daarom de drempel om aan jezelf te werken zo laag mogelijk. Dat doen ze door werkzoekenden te introduceren bij tools, mensen en organisaties die ondersteunend en versterkend kunnen zijn.

Karamel laat je als talent toe via het platform zelfkennis op te bouwen en zélf te bepalen om al dan niet gematcht te worden met bedrijven.

Een individu kan zo via Karamel een professionele loopbaan op een eigen, persoonlijke wijze vormgeven en uitbouwen.

Sterke profilering van bedrijven mogelijk

Bedrijven die recruitment niet zien als een continu verkoopproces gaan het heel lastig krijgen, aldus Arnaud Deveugle.  Talent is vandaag aan zet. Als bedrijf moet je het voor individuen zo aantrekkelijk mogelijk te maken om voor jou te kiezen.  Zorg voor een sterkere positionering en het opbouwen van een eigen recruitment funnel, waarbij je ook passief werkzoekenden continu benadert. Zelfs  al is er geen concrete vacature!

“De humane factor binnen recruitment is o zo belangrijk. Het gaat niet langer om het tonen van een ‘happy culture’ maar wel om wat een bedrijf te bieden heeft en wat het kan bijdragen aan de loopbaan van een individu. Maak ook het verschil door te tonen hoe elk talent kan bijdragen aan de organisatie.  Nog een tip: stop nooit met het sensibiliseren van talenten rond future proof skills.” Karamel is dan als de lijm tussen de verschillende partijen.

Anonieme matching op basis van atomaire skill data

De aanpak van Karamel bestaat uit twee fasen.

Fase één gaat over het opbouwen van zelfkennis bij het talent aan de hand van tools, assessments, persoonlijke interactie en op termijn ook opleidingen.

Fase twee bestaat uit het anoniem linken van kandidaten aan functieprofielen van bedrijven waarbij gewerkt wordt met tag based matching.  Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt in de functieprofielen op bedrijfs-, team- of jobniveau en de gevraagde skills.

“Het voordeel van een anonieme matching op basis van algoritmes is, zo verklaart Arnaud Deveugle, dat de huidige werkgever niet weet dat een persoon aan het rondkijken is en dat er geen discriminatie mogelijk is. Bovendien komt het talent zo ook in contact met bedrijven waar het misschien niet eerder aan dacht.”

Bedrijven die via Karamel hun talent funnel willen open zetten, betalen een jaarlijkse fee.  Een soort employer brand budget. Een bedrijf kan bijkomend een profiel de-anonimiseren door te investeren in extra credits. Deze credits worden aan het betreffende talent toegewezen, dat het kan inzetten voor verdere ontwikkeling en begeleiding.

“Karamel rekent geen hiring fee aan”, geeft Arnaud Deveugle mee.  “Dit laat individuen en bedrijven toe samen te beslissen op welke manier ze met elkaar in zee willen gaan. Talenten en bedrijven kunnen zo samen de win-win creëren.”

De nieuwe recruitmentwereld

We zijn in een nieuwe wereld van recruitment beland. Arnaud Deveugle onderscheidt hier drie verschillende niveaus.

Het eerste is het jobniveau, waarbij de uitdaging erin bestaat de skill gap tussen bedrijven en werkzoekenden weg te halen.

“Vertrouwen wordt het nieuwe goud.”

Het tweede niveau is het online gebeuren, waarbij hij stelt dat iedereen recht heeft op een digitale identiteit én het respecteren ervan. Volgens Arnaud Deveugle wint data ownership aan belang. Karamel voorziet daarom in een datakluis per talent, waarbij het talent op elk moment zelf beslist wat Karamel wel en niet met de data kan en mag doen.

“Vertrouwen wordt het nieuwe goud”, geeft hij aan. “Als je van een persoon geen vertrouwen hebt om met diens data aan de slag te gaan, dan heb je geen data meer om verder mee te werken.  Een individu kan met één druk op de knop anderen toegang geven én ontzeggen tot zijn of haar persoonlijke datakluis.”

Het derde niveau is het maatschappelijke gebeuren.  Arnaud Deveugle wil weg van het slachtofferbewustzijn. Hij wil mensen aanzetten zich bewust te worden van wie ze zijn en de verantwoordelijkheid te nemen over hoe ze hun leven vorm willen geven. Karamel is de grootste supporter van individueel talent.  De tools en de ondersteunende partijen zijn via het platform te vinden, maar de werkzoekende dient zelf tot actie over te gaan.

Oproep aan beleidsmakers: barrières verlagen om meer fluïde te gaan werken.

Arnaud Deveugle is blij met de stappen die hij de Vlaamse regering ziet zetten. Het feit dat de kaart van datakluizen ook door de beleidsmakers wordt getrokken, is een zeer positieve evolutie. Net zoals dat er vanaf eind 2022 leer- en loopbaanrekeningen voor iedereen beschikbaar zullen zijn.

“Ga nog meer aan tafel zitten met innovatieve partijen. Introduceer systemen die versterkend werken en niet alles complexer en moeilijker maken.”

Toch ziet hij nog opportuniteiten voor meer human centricity. Lagere drempels voor talenten om te bewegen binnen hun professionele carrière zijn aangewezen, net zoals  het opnieuw invoeren van loopbaanbegeleiding voor werknemers met minder dan 7 jaar werkervaring.  Meerdere jobs of projecten combineren vereenvoudigen, is ook nog een stap die gezet kan worden.

“Ga nog meer aan tafel zitten met innovatieve partijen.  Introduceer systemen die versterkend werken en niet alles complexer en moeilijker maken”, roept hij de beleidsmakers op.

Karamel lanceert fase één in juni 2022. De lancering van fase twee is voorzien voor september 2022.

Meer info over de lanceringen en over Karamel is te vinden op de website van Karamel.

Lees ook:

Barbara Uyttendaele
Barbara is coach bij Tikhodza en freelance content creator. Ze heeft een liefde voor levenslang leren en een streven naar continue verbetering. Een loopbaan van 20 jaar in de wereld van HR-dienstverlening versterkte haar nieuwsgierigheid naar hoe de wereld van werk evolueert en hoe organisaties en talenten hiermee omgaan. Inspireren, challengen en motiveren zijn haar drijfveren om mensen en organisaties in beweging te brengen. *** Barbara est coach chez Tikhodza et créatrice de contenu freelance. Elle est passionnée de formation continue et s'engage à l'amélioration permanente. Une carrière de 20 ans dans le monde des services RH a renforcé sa curiosité pour l'évolution du monde du travail et la manière dont les organisations et les talents y font face. Son leitmotiv ? Inspirer, stimuler et motiver pour activer les gens et les organisations. Bekijk alle berichten van #Barbara Uyttendaele