"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

BDO streeft naar groei voor en met de interim-managers

Internationaal consultancybedrijf BDO heeft zopas een partnership gesloten met NextConomy! Dat was meteen een prima aanleiding voor een (vernieuwd) kennismakingsgesprek met Steven Cornand, partner bij BDO en hoofd van de afdeling Interim Management.

Steven Cornand is partner bij het internationale consultancybedrijf BDO en hoofd van de afdeling Interim Management. BDO is sinds kort partner van NextConomy. Een goede aanleiding dus voor een interview.

Wil je ons eerst je afdeling eens voorstellen?

Steven Cornand: BDO zelf is natuurlijk een internationaal consultancybedrijf actief in tax, legal, audit, accounting en reporting. De relatief kleine afdeling ‘Interim Management’ is een onderdeel van de Advisory Group, die onder meer focust op strategie en (digitale) transformatie.

BDO is al actief met interim-managementdiensten sinds 2008 en heeft ook al een stevige reputatie opgebouwd in deze markt. Maar dat neemt niet weg dat onze eigen spontane naamsbekendheid nog wat mag toenemen. Dat is natuurlijk een beetje het nadeel van werken binnen zo’n grote en bekende organisatie: je wordt er wat overvleugeld.

Ons BDO team interim-management bestaat vandaag uit 4 consultants en administratieve support. Qua positionering situeren we ons eerder aan de bovenkant van de markt. In tegenstelling tot de meeste van onze concullega’s, werken wij bewust niet met silo’s van bijvoorbeeld enkel financiële of juridische profielen van laag tot hoog. Wij bieden onze interim-managementdiensten daarentegen aan vanuit een generalistische insteek met profielen in zeer diverse vakdomeinen; dat gaat van supply chain en productie tot sales en general management.

We hebben voor onszelf de analyse gemaakt van waar we vandaan komen en waar we naartoe willen. We hebben recent gekozen voor een duidelijker profiel, samengevat in onze slogan: “Leadership as a service”. Wij werken dus met en voor senior professionals, met een mooie en succesvolle trackrecord in allerlei organisaties en sectoren. Hun belangrijkste gemeenschappelijk kenmerk is ‘leadership’. Op basis van hun kennis en ervaring kunnen zij in de meeste situaties op heel korte termijn het verschil maken voor die organisatie.

We hebben recent gekozen voor een duidelijker profiel, samengevat in onze slogan: “Leadership as a service”.

We beheren een pool van meer dan 3500 interim-managers. Maar het is zeker niet zo dat we er 3500 aan de slag hebben. Interim-managers zijn als het ware losse elektronen die je moet weten vast te pakken op het moment dat ze vrij zijn. Daarom spreken we altijd van “de best beschikbare kandidaat”.

En hoe goed ken je NextConomy?

Steven Cornand:  Zelf ken ik NextConomy al vanaf zijn start. Ik herinner me dat ik tijdens mijn eerste mandaat als voorzitter van Federgon Interim Management, werd uitgenodigd als gastspreker op een soort van kick-off evenement. Voor mij is NextConomy een heel waardevol platform: in een wereld in volle evolutie, waarbij je zo weinig houvast hebt, is het nuttig om daar te zijn waar kandidaten, freelancers en marktspelers hun informatie halen en elkaar ontmoeten. Omdat de arbeidsmarkt zo dynamisch is, moet je continu de gepaste manier vinden om met je klanten en kandidaten in dialoog te gaan. Dat is meteen de voornaamste reden waarom we daar nu instappen.

Voor mij is NextConomy een heel waardevol platform: in een wereld in volle evolutie, waarbij je zo weinig houvast hebt, is het nuttig om daar te zijn waar kandidaten, freelancers en marktspelers hun informatie halen en elkaar ontmoeten.

Tegelijkertijd willen wij ook signalen afgeven en houvast bieden in de markt van het interim-management; want dat is nog een beetje een lacune bij NextConomy. Via NextConomy kunnen we ons doelpubliek bereiken met ons aanbod en onze informatie. Wij kunnen anderzijds helpen met de algemene contentcreatie, aangezien we voor allerlei fiscaal-juridische en arbeidsmarktgerelateerde topics medewerking kunnen vragen van onze BDO collega’s.

Hoe gaan jullie concreet te werk in de markt vandaag?

Steven Cornand:  Wij hebben de kennis en netwerken in huis om in veel vakdomeinen mee te spelen, en wij spreken steeds met de key decision makers: CEO’s maar vaak ook de eigenaars of voorzitters. Wij praten over hun ‘pijn’, hun verwachtingen en proberen ons ook een beeld te vormen van de ideale persoonlijkheid  met de juiste culturele fit die op korte termijn het verschil kan maken.

Wij hebben onszelf voor de uitdaging gesteld om continu ons bestand van kandidaten zo uit te bouwen dat er altijd kritische massa aanwezig is om op elke vraag van elk soort klant enkele profielen te kunnen voorstellen, en dit in elke hoek van het land.

Bovendien willen we elke kandidaat eerst face to face zien, daar geven we niet op toe. Je moet eerst iemand in de ogen hebben gekeken hebben en er een zinvol rapport over geschreven hebben, alvorens je ermee aan de slag kan. Wij plukken bijvoorbeeld niet zomaar iemand van LinkedIn.

Bemiddeling in interim-management mag volgens ons niet herleid worden tot iets transactioneels, want dan gaat het puur om de prijs en dan krijg je op onze markt een race to the bottom met nog meer concurrenten aan nog lagere prijzen.  We willen zeker niet meedraaien in een wereld waarbij kwalitatieve interim-managementdiensten tot een commodity zouden worden herleid.

In ons metier bestaat de oplossing er niet in om aan een klant een lijst van pakweg 15 kandidaten te bezorgen met de boodschap: “voila, zoek het nu zelf maar verder uit.” Wij ontzorgen de klant met een goede oplossing. Die bestaat uit het zorgvuldig uitselecteren van twee of maximaal drie topkandidaten. En eens iemand in een opdracht start, blijven we ook betrokken. Voor ons is onze opdracht pas gedaan wanneer onze interim-manager ook klaar is met zijn of haar opdracht, dus na enkele maanden of zelfs een jaar.

In ons metier bestaat de oplossing er niet in om aan een klant een lijst van pakweg 15 kandidaten te bezorgen met de boodschap: “voila, zoek het nu zelf maar verder uit.”

We willen dat de klant en de interim-manager volledig gealigneerd blijven. Een opdracht kan snel  evolueren, soms is er zelfs al in de eerste week na de opstart van een opdracht een bijsturing nodig. Omdat er dingen ontdekt worden die men zelfs nog niet wist op voorhand of omdat nieuwe ogen anders naar de zaken kijken. Het is zaak om verrassingen te vermijden.

Wanneer een interim-manager effectief ergens tegenaan loopt, staat hij er nooit alleen voor. Dan kan hij altijd op onze vakkennis, onze  bronnen en ons netwerk terugvallen voor hulp of expertise. Wij houden ook zoveel mogelijk rekening met de persoonlijkheid en het karakter van de interim manager. Ook zij zitten wel eens ‘eenzaam aan de top’.

Welke uitdagingen of trends zijn relevant voor je discipline?

Steven Cornand:  De markt is in de afgelopen 10 à 15 jaar sterk geëvolueerd: freelancing werd heel groot, onder meer omdat  de drempel om freelancer te worden verlaagd is. De gemiddelde leeftijd van de freelancers is ook een stuk lager geworden. Freelance werk maakt nu integraal deel uit van het Total Talent Management bij de ondernemingen. Er wordt in deze tijden van war for talent op alle niveaus gebruikgemaakt van freelancers… en van de kanalen om hen in huis te halen.

Ook de interim-managementmarkt evolueert snel: je hebt veel meer spelers dan vroeger. Toen ik in 2008 in interim-management begon te werken, hadden we goed en wel zo’n 15 concurrenten. Enkele jaren geleden heb ik een stagiaire laten tellen hoeveel Belgische bedrijven de dienstverlening “interim-management” op hun website vermeldden. Ik heb haar laten stoppen toen ze aan 250 namen zat. Tja, de interim-management dienstverlening is wettelijk niet gereguleerd en de drempel om het erbij te nemen ligt dus heel laag. Zo hebben ook vele uitzendkantoren, rekruteringskantoren, consulting agencies maar bijvoorbeeld ook boekhoudkantoren interim-management toegevoegd aan hun dienstenportefeuille: dan staan ze klaar als er zich eens een opportuniteit voordoet. Wat volstrekt legitiem is: de markt is zeer open.

Enkele jaren geleden heb ik een stagiaire laten tellen hoeveel Belgische bedrijven de dienstverlening “interim-management” op hun website vermeldden. Ik heb haar laten stoppen toen ze aan 250 namen zat.

Ik ben ook voorzitter van de Federgon Interim Management Commissie. Ik zie dat er leden uit alle geledingen van de markt komen en ik stel vast dat er heel verschillende invullingen gegeven worden aan “interim-management”. In globo kan je stellen dat de commissie vandaag vooral intermediairen verenigt die actief zijn in het plaatsen van freelancers. Het aantal spelers dat zich specifiek toelegt op de senior of executive profielen – wat overeenstemt met de klassieke definitie van interim-management – is niet zo groot. Dat is geen probleem: Federgon wil als federatie net inclusief zijn en niet exclusief.

Wat een challenge blijft, is dat we als gevolg van de stormachtige evolutie in de markt momenteel geen goed zicht hebben op de statistieken. Hoeveel interim-managers zijn er op de markt? Hoeveel opdrachten zijn er per jaar? Dat weten we slechts gedeeltelijk: we doen inspanningen om dat te verbeteren.

Ons gesprek waaierde verder uit met nog boeiende tussenkomsten over LinkedIn en andere sociale media, de platformeconomie, de’ cowboys’ op de markt, de mogelijkheden van AI (uiteraard), de markttarieven, het business development… Maar dat is dan voor een andere keer. We moeten afronden.

Hoe beleef je je rol persoonlijk?

Steven Cornand:  Hoewel ‘interim-management’ overkomt als iets vluchtigs – want tijdelijk – hecht ik persoonlijk veel belang aan het element duurzaamheid in dit verhaal. Ik vind dat een interim-manager die zich bij ons aandient een lange carrière als freelancer moet kunnen meemaken. Daarom investeer ik graag de nodige tijd in persoonlijke gesprekken ter kennismaking en opvolging. Ik streef naar de best mogelijke match op het best mogelijke moment, en selecteer graag mee in functie van de bedrijfscultuur en de individuele persoonlijkheid. De juiste klik en goede wederkerige relaties leiden tot duurzaamheid. Dat steekt af tegen die kwantitatieve race to the bottom elders in de markt.

Onze punchline is niet voor niets “Let’s grow together”. We brengen een oplossing die het bedrijf en de interim manager in staat moet stellen om op de lange termijn door te groeien.

Dan zijn alle voorwaarden vervuld om ook BDO en NextConomy nader tot elkaar te zien groeien. Dank voor dit gesprek en jullie bereidheid om de missie van NextConomy te helpen realiseren!  

Lees ook:

Philip Verhaeghe
Philip Verhaeghe is een onafhankelijk governance adviseur en een freelance redacteur over ondernemerschap en bestuur voor vakbladen, bedrijven en organisaties. Onderzoekt zowel de nieuwste trends als de klassieke uitdagingen die het verschil kunnen maken in de bestuurskamer of het directiecomité. Is als freelance redacteur ook actief voor onder meer Bestuurder”, “Guberna” en “Etion”. Werkte als algemeen secretaris voor VKW, het Instituut voor Bestuurders, Corgo en RNCI. Bekijk alle berichten van #Philip Verhaeghe