SLUIT MENU

Brussel moet een einde maken aan schijnzelfstandigheid in de platformeconomie

Verbetering van de arbeidsomstandigheden van platformwerkers. Dat is het doel van de richtlijn die de Europese Commissie op 8 december heeft ingediend. In een open brief betreuren Europarlementariërs en ministers een ” uitgeholde oplossing “. Onder de ondertekenaars is Pierre-Yves Dermagne, onze vice-eerste minister en minister van Economie en Arbeid.

Open brief

De ministers van Arbeid van Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Nederland… en België! nemen stelling in een open brief aan Ursula Von der Leyen. Volgens hen leidt het voorstel tot een “verwaterde oplossing”.


Een “verwaterde oplossing”. Brussel moet een einde maken aan schijnzelfstandigheid in de platformeconomie.


De mening van Pierre-Yves Dermagne

In ons interview is Pierre-Yves Dermagne, vice-eerste minister en minister van Economie en Arbeid, duidelijk: “De actualiteit herinnert ons er helaas en regelmatig aan dat het niet langer houdbaar is de arbeidsomstandigheden van de 19e eeuw op te leggen aan werknemers, die zijn overgeleverd aan de digitale hulpmiddelen van de 21e eeuw. Ik ben al enkele weken op nationaal niveau met deze kwestie bezig. Maar deze kwestie zal in 2022 ook op Europees niveau moeten worden bekeken: platforms hebben transnationale activiteiten.”

Volgens zijn kabinet moeten verschillende elementen in het platformlandschap snel worden opgelost. “De kwaliteit van de arbeidsomstandigheden, het salarisniveau, de vooroordelen van de algoritmen (en de daaruit afgeleide beslissingen), het grijze gebied van de plichten van de werkgever en, last but not least, de ontmenselijking van de arbeidsomstandigheden”.


Volgens het kabinet van Minister Dermagne moeten verschillende elementen in het platformlandschap snel worden opgelost.


Werkgever en algoritme

In haar ontwerp wijst de Europese Commissie erop dat, na verschillende rechtszaken, is gebleken dat het statuut van veel platformwerkers onjuist is. In het VK, Spanje, Italië, Griekenland en Nederland concluderen rechters dat platformwerkers geen zelfstandigen zijn, maar werknemers van het platformbedrijf. In het bijzonder wijzen ze er op dat dit specifiek geldt voor platforms waar de werknemers afhankelijk zijn van het algoritme: de applicatie bepaalt de werktijden en de beloning. Dit laat weinig ruimte om te onderhandelen over tarieven en voorwaarden.

Ondertussen in Europa

Ondertussen werken Europese regeringen aan de regulering van de platformeconomie. In Spanje bijvoorbeeld is een nieuwe wet van kracht die de status van werknemer moet garanderen voor Deliveroo, Glovo en Uber Eats. In de praktijk hebben bedrijven hun contracten aangepast of besloten via tussenpersonen te werken. Deliveroo heeft Spanje zelfs helemaal verlaten.

Redactie / Rédaction / Editors NextConomy Bekijk alle berichten van NextConomy