"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Marc De Vos: De prioriteiten van de arbeidsmarkt

Het aandeel inactieven op de arbeidsmarkt is heel groot in ons land, zegt professor Marc De Vos. In deze video legt hij de knelpunten en zijn oplossingen voor.

De Belgische arbeidsmarkt was ooit een van de sterktes van ons land, maar wordt de laatste decennia geteisterd door toenemende inactiviteit én hoge vacaturegraden. Marc De Vos, professor arbeidsrecht, medestichter van Itinera en decaan van de rechtsfaculteit van de Macquarie University in Sydney, benadrukt in een gesprek met Lien Van de Kelder hoe groot het probleem van hoge aantal inactieven wel niet is en hoe we veel meer mensen aan de slag kunnen krijgen.

Verkeerd uitkeringsbeleid

“Veel te weinig mensen werken. Veertig procent van het aantal mensen op beroeps actieve leeftijd werkt niet. In sporttermen vertaald: we zitten in een economie waar maar de helft van de ploeg op het veld staat”, schetst Marc De Vos het probleem.

In sporttermen vertaald: we zitten in een economie waar maar de helft van de ploeg op het veld staat.

Een verkeerd uitkeringsbeleid speelt daar een belangrijke rol in. De uitkeringen zetten niet aan tot heractivering. “Talent is waar we op kunnen spelen voor de 1,4 miljoen mensen die niet participeren. Opleiding, doorstroming, loopbaantrajecten… dàt is een huizenhoge prioriteit. Uitkeringen moeten hefbomen worden, eerder dan valkuilen. Dat zijn ze vandaag wel.”

Gemakkelijk van rol veranderen in je loopbaan

Maar ook de rigiditeit van de arbeidsmarkt zelf maakt het moeilijk om mensen aan de slag te krijgen en te houden: “Ons klassiek onderscheid op de arbeidsmarkt – werknemer, zelfstandige, ambtenaar -, is niet meer van deze eeuw. We moeten daar van af. Een deel van het succesverhaal is een loopbaan waar je gemakkelijker van rol kan veranderen.”

Ons klassiek onderscheid op de arbeidsmarkt – werknemer, zelfstandige, ambtenaar -, is niet meer van deze eeuw.

Bekijk hier de Youtube video ‘Marc De Vos: de prioriteiten van de arbeidsmarkt’

Redactie / Rédaction / Editors NextConomy Bekijk alle berichten van NextConomy