"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

5 freelancers vertellen over de impact van de coronacrisis op hun activiteiten

Net voor de aanvang van de tweede coronagolf zetten wij enkele GIGHOUSE-freelancers aan tafel om het met hen te hebben over de implicaties van Corona op hun leven, carrière en familie. Met de hulp van moderator Marleen Deleu van het kennisplatform Nextconomy, schetsten we een waarheidsgetrouw beeld van freelancen ten tijde van COVID-19.  We doopten deze gesprekken om tot de “GIG Talks” en hopen met deze verslaggeving freelancers te kunnen bijstaan in deze uitzonderlijke dagen, want gedeelde smart is immers halve smart.

We starten deze reeks met de ultieme vraag, de olifant in de kamer: Op welke manier heeft de coronacrisis een impact gehad op jouw activiteiten?”

Kora

Kora kijkt terug op een periode waarin haar takenpakket als HR-verantwoordelijke dag op dag 180° keerde. De projecten waar ze mee bezig was, werden on hold gezet. “Ineens was ik bezig met thuiswerkpolicy’s, tijdelijke werkloosheid en ontslagrondes. Het was alle hens aan dek. Een periode die met geen enkele andere te vergelijken is. Tegelijk zie ik om mij heen toch veel collega’s van wie opdrachten werden stopgezet en zonder inkomsten vielen.” 

Kurt

Kurt, freelancer in visuele communicatie, zag zijn agenda transformeren van volzet naar blanco en daar bracht de zomer nog geen verandering in.  “Een van mijn opdrachtgevers werd zelf zwaar getroffen door corona en andere opdrachten werden on hold gezet of waren afgerond.” 

Thibault

Thibault kon als freelance marketing consultant dan weer blijven rekenen op zijn twee vaste opdrachtgevers. Ondanks de terugvallende activiteiten voor een van hen. “We hebben daar de kans gegrepen om de vrijgekomen tijd te investeren in projecten waar anders weinig tijd voor was, maar strategisch wel van belang zijn. Een daar plukten ze bij de heropstart de vruchten van.”

Sabine

Voor Sabine speelde vooral de opvang voor haar kinderen haar parten. Als subsidieconsultant brak er een interessante periode aan. Maar werken in combinatie met de zorg voor vier kleine kinderen bleek een onhaalbare kaart. “Ik heb bewust beslist om twee maanden het werk neer te leggen, wat neerkomt op twee maanden zonder inkomsten.” 

Caroline

Caroline, event consultant, was aan het begin van de crisis een dik jaar fulltime onderneemster. Ze zag haar activiteiten stilvallen, nog voor de lockdown werd afgekondigd. Zeven weken lang, werden haar reguliere activiteiten stopgezet. Ze hernam voorzichtig haar activiteiten met administratieve freelanceopdrachten.

Dag en nacht verschil

Hoe hard de freelancers het te verduren hebben, wie de crisis probleemloos doorstaat en wie door zwaar weer gaat, valt niet in een adem te benoemen. We merken dat zelfs bij twee gelijkaardige profielen (Thibault en Kurt) de situatie dag en nacht verschilt. Het valt daarom ook zeer moeilijk te voorspellen wie al dan niet kan blijven werken in de crisis maar er zijn wel indicaties.

Een bevraging bij de lezers van NextConomy aan het begin van de eerste lockdown leerde dat twee van de drie deelnemers een impact ervaarde op zijn activiteiten. Voor de helft van hen betekende dat zelfs op enkele weken tijd een lege agenda. Dat stemt overeen met de bevindingen uit het Freelancer Focus Rapport van Unizo waarin 61% van de opdrachtgevers aangeeft minder samen te werken met freelancers door projecten uit te stellen of bestaande samenwerkingen stop te zetten. Veel van deze opdrachtgevers moesten zelfs de deuren sluiten of concentreerden zich op kostenbesparingen.

Zijn er bepaalde groepen die het zwaarder te verduren hebben? Precieze lokale cijfers hebben we niet, maar het spreekt voor zich dat wie actief is in de evenementensector sterk uitgedaagd wordt bijvoorbeeld. En wie een uitgesproken IT-profiel heeft, de vruchten plukt van de digitale sneltrein die corona heeft aangestuurd. Dat leren ons ook de cijfers die Online Labour Index publiceerde, hoewel die vooral de situatie in de VS belichten. Een analyse van de pandemic proof jobs (fig.) vertelt ons dat de grootste klappen vallen in sales & marketing en creatieve- & multimedia-opdrachten terwijl de vraag naar IT-experten ondertussen hoger ligt dan voor de coronacrisis.

Auteur: Daan De Bock

GIGHOUSE is een digitaal matchingplatform dat op een snelle en efficiënte manier streeft naar de perfecte match tussen freelancers en opdrachtgevers. Een diepgaande screening en een kwalitatief matchingproces dat rekening houdt met zowel hard skills als cultural fit, zorgt voor duurzame samenwerkingen tussen freelancer en opdrachtgever. Bekijk alle berichten van GIGHOUSE