SLUIT MENU

Evolutie van VMS systemen in België: deze kant op naar de toekomst

Zullen VMS systemen, ingericht om alle vormen van extern talent te sourcen, contracteren, factureren en beheren, integreren met andere inkoopsystemen? Dennis Van de Vijver beziet deze evolutie vanuit de Belgische context.

Enige tijd geleden bracht Spend Matters, een toonaangevend internationaal kennisplatform voor Inkoop & Supply Chain, een interessant artikel uit over 5 mogelijke toekomstige scenario’s voor Vendor Management Systemen (VMS). Een van deze scenario’s  gaat ervan uit dat de VMS systemen, met hun zeer specifieke capaciteiten om alle vormen van extern talent te sourcen, contracteren, factureren en in hun geheel beheren, zullen opgenomen worden in bestaande Procure-to-Pay (P2P) oplossingen. In dit scenario wordt ervan uitgegaan dat Inkoop het laken naar zich toetrekt: ‘Procurement rules’. Inkoopsystemen zullen daartoe de specifieke functionaliteiten van de VMS integreren. Tijd om deze Spend Matters – analyse te toetsen aan de situatie op de Belgische markt.

Wie zijn de spelers op de Belgische VMS-markt?

In België zijn er de laatste jaren steeds meer VMS leveranciers die hun diensten aanbieden. Hoewel de adoptie van VMS systemen bij bedrijven in België nog achter loopt op Nederland, zien we in België een toenemende trend om VMS systemen in te zetten als strategische tools in het beheer van alle vormen van extern talent.

Naast grote internationale spelers zoals SAP Fieldglass en Beeline, zijn er ook heel wat lokale VMS oplossingen beschikbaar op de Belgische markt zoals Connecting Expertise, Nétive (Nederlandse speler nu ook actief op de Belgische markt), Pro-Unity, etc. Daarbij mogen we niet vergeten dat sommige Managed Service Providers (MSP) ook soms over inhouse VMS capaciteiten beschikken.

De invulling van de VMS technologie verschilt per speler, daarom is het aan te raden kennis te nemen van alle belangrijke VMS spelers in België in het VMS rapport 2020, uitgegeven door Flex-Beheer.nl en The Flex Academy en gratis beschikbaar voor download.

Welke richting gaat het VMS uit in België?

Als we kijken naar de VMS systemen op de Belgische markt, dan zien we eerder een beweging die nauwer aansluit op de HR insteek dan de Procurement gedachte van Spend Matters. Niettegenstaande dat integratiemogelijkheden met P2P systemen zullen uitgebreid worden, lijkt het “Procurement rules” scenario minder waarschijnlijk. De sterke partnerships tussen de Belgische VMS providers en de Managed Service Providers (MSP) partners, zal wellicht die HR invalshoek versterken.

Beeline kondigde bijvoorbeeld recent hun partnership aan met Workday, toonaangevend ERP tool in Human Capital Management, waarbij beide tools data zullen uitwisselen in het contracteren van extern talent.  Door de koppeling met moederbedrijven in de uitzendindustrie, lijkt de kans klein dat VMS providers als Connecting Expertise, Select en 3SS op de Belgische markt, de komende 5 jaar via acquisities in het portfolio komen van bestaande inkooptools.

Hoewel de Belgische VMS providers specifieke aandacht leggen op de ontwikkelingen van hun producten, lijken ze zich de komende jaren vooral toe te leggen op de verdere ontwikkeling van Total Talent Management capaciteiten van hun tools. Hierbij wordt ingezet op het integreren van ATS (Applicant Tracking System) functionaliteiten in het beheer van vaste medewerkers (Pixid VMS met Carrix ATS, Hireme.io), toevoegen van functies in het beheer van SOW medewerkers (Pro-Unity, 3SS, Hireme.io, Netive,) en hun klanten mogelijkheden bieden om het groeiend aantal freelancers te beheren via FMS en Talentpools (Netive, Beeline in partnership met TalentNet ). 

België tegen de stroom in?

Internationaal zien we al een tijdje dat SAP hun Ariba inkoop platform nauwer laat aansluiten op hun VMS Fieldglass, met het oog op het creëren van een “total spend management” tool. Ook in België zal dit product de komende jaren ongetwijfeld worden aangeboden.  Coupa zet internationaal dezelfde  trend verder met de acquisitie van DCR workforce als VMS. Deze laatste heeft echter nog geen sterke naambekendheid op de Belgische en Europese markt. Een belangrijke vraag die zich opdringt is, of het “inkopen” van extern talent te vergelijken is met de inkoop van “pen en papier”. Met andere woorden, wensen de voornaamste gebruikers van de VMS technologie, met name hr, MSP & de business owners, een soortgelijke gebruikerservaring bij de zoektocht naar talent zoals een catalogus aankoop van NPR goederen of diensten zoals op vele P2P tools?

Samengevat- ons advies

De toekomst zal uitwijzen of deze trend ‘Procurement rules’ zich internationaal zal doorzetten en al helemaal of dit in België zal gebeuren. Bepalend hiervoor zal zijn welke ontwikkelingen zich in de VMS industrie zelf de komende jaren zullen verder zetten, alsook hun relevantie voor de specifieke Belgische markt.

Voor inkopers van VMS systemen zal het, nu meer dan ooit, van groot belang zijn de strategische visie, die de eigen organisatie uitstippelt in verband met het beheer van intern én extern talent, te toetsen aan de langetermijnvisie en productontwikkeling van de selectie met potentiële VMS providers.

 

Bron: spendmatters.com 

Dennis Van de Vijver
Dennis is an independent business consultant who helps companies in search of the right strategy, partners and technology solutions to manage their contingent workforce. His previous background as a corporate purchaser of IT & Contingent Workforce, brought him to the industry of Vendor Management Systems (VMS) & Managed Services Providers (MSP) more than 10 years ago. He held several successful European roles in Product Management, Solution Design, Account Management & Partner Management at one the leading international VMS providers. Bekijk alle berichten van #Dennis Van de Vijver