"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

UNIZO: 6% meer freelancers in Vlaanderen en Brussel. Driekwart is (zeer)tevreden, kwart wil personeel aanwerven.

Freelancer Focus-rapport van UNIZO en Graydon toont aan dat freelancers volbloed zelfstandigen zijn. 60% wil de komende vijf jaar actief blijven als freelancer en 24% wil personeel aanwerven.

Freelancen zit de afgelopen jaren volop in de lift en om voor deze ondernemersgroep bijzonder aandacht te vragen, organiseert UNIZO dit jaar voor het eerst de “Dag van de Freelancer“, op 10 oktober, in samenwerking met Jellow en Nextconomy.

 • Zo waren er in september 2019 167.655 freelancers actief in Vlaanderen en Brussel.
 • Dat is 6,3 % meer dan in dezelfde periode in 2018.
 • Voor Vlaanderen gaat het om een stijging van  30% in vier jaar tijd: van 103.767 freelancers in 2015 naar 135.710 in 2019.
 • 88% werkt in hoofdberoep, 12% in bijberoep.
 • 72% is een man, 28% een vrouw.
 • 65 % werkt via een vennootschap, 35% als eenmanszaak.

Dat blijkt uit het nieuwste Freelancer Focus-rapport van UNIZO, in samenwerking met Graydon Belgium nv. Freelancers vinden we in alle takken van de economie. Ze kunnen actief zijn als consultant, grafisch vormgever, vertaler, copywriter, fotograaf, informaticus, gezondheidscoach… Ze kunnen actief zijn in verschillende bedrijven, sectoren of plaatsen.

Eén ding staat voor UNIZO in elk geval vast: freelancers zijn zelfstandigen in hart en nieren, in weerwil van de discussies die sommigen daarover willen openen.

Aantal freelancers in Vlaanderen, per sector

Bewust gekozen zelfstandigenstatuut

Freelancers kiezen doelbewust voor het zelfstandigenstatuut. Voordelen zoals de persoonlijke vrijheid en autonoom kunnen werken, het zelf kiezen van opdrachten en het bepalen van de eigen agenda vormen daarbij doorslaggevende argumenten. Dat freelancers echte zelfstandigen zijn, blijkt ook uit de UNIZO-enquête.

 • Amper 2% ambieert uiteindelijk een job als werknemer.
 • 60% hoopt in de komende vijf jaar actief blijven als freelancer.
 • 4% wil in die periode doorgroeien van bij- naar hoofdberoeper.
 • Nog eens 24% stelt een onderneming met personeel in het vooruitzicht.

Deze vaststelling staat in schril contrast met de stelling van sommigen, dat freelancers voornamelijk schijnzelfstandigen zijn die gedwongen worden om als zelfstandige te werken. UNIZO verzet zich tegen die redenering, die in de praktijk niet blijkt te kloppen. Tegelijk verzet UNIZO zich tegen een soort ‘tussenstatuut’, dat regelrecht in zou gaan tegen de manifeste wil van de freelancers om als zelfstandigen te werken.

Die bewuste keuze om als zelfstandige te werken, verhindert de freelancers echter niet om zich zorgen te maken over hun sociaal statuut (39% van de ondervraagden geeft dit aan als voornaamste kopzorg). Net zoals álle zelfstandigen overigens. UNIZO ondersteunt de vraag van de freelancers dan ook om het sociaal statuut van de zelfstandigen verder te harmoniseren richting de sociale bescherming die werknemers en werklozen genieten. Prioriteiten daarbij zijn een verdere verbetering van de pensioenberekening van de zelfstandigen, het uitbouwen van een betere bescherming tegen economische moeilijkheden en werkloosheid en het toekennen van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen die gebaseerd zijn op het vroegere inkomen (in plaats van het huidige forfaitaire bedrag).

65% is tevreden tot zeer tevreden over inkomen

Over hun huidige inkomen zijn de meeste freelancers overigens vrij tevreden.

 • Zo geeft 64% aan goed tot zeer goed te verdienen en zich geen zorgen te maken.
 • 28 % verdient net genoeg om rond te komen.
 • 8 % geeft aan te weinig te verdienen en verwacht in de toekomst financiële problemen. (Vorig jaar was dat nog 11 % en het jaar daarvoor 14 %).

Dit geeft toch al meteen een veel positiever en genuanceerder beeld dan het – duidelijk misplaatste – cliché van de ploeterende freelancer, die tegen wil in het statuut belandde en elke maand moet vechten om te overleven. Al loopt het freelancersleven uiteraard niet altijd over rozen. Zo maakt menig freelancer zich, bijvoorbeeld wel eens zorgen over voldoende opdrachten voor de toekomst (43%), De overdaad aan administratieve en financiële lasten, opgelegd door de overheid, is bij 26% een doorn in het oog.

Algemene tevredenheid over opdrachten en opdrachtgevers is 74%

Door de band genomen zijn de freelancers, met een gemiddelde score van 74%, behoorlijk tevreden over de kwaliteit van hun opdrachten en opdrachtgevers. Gemiddeld minder tevreden zijn ze evenwel over de aanwezigheid van onevenwichtige contractclausules en over de betaalhygiëne van bepaalde klanten. UNIZO voert al geruime tijd strijd op beide fronten en boekte hier ook al vooruitgang. Zo werd in maart dit jaar het wetsvoorstel goedgekeurd om misbruik van machtsverhoudingen tussen bedrijven aan te pakken. En één maand later werd het wetsvoorstel goedgekeurd dat de betalingstermijnen inkort tot maximum 90 dagen (inclusief verificatieperiode) bij transacties tussen grote bedrijven en KMO’s. Voor UNIZO een belangrijke stap vooruit, al moet de limiet voor UNIZO op 60 dagen, alles inbegrepen, komen te liggen.

Waarom doen opdrachtgevers beroep op freelancers?

Voor het tweede jaar op rij werden ook opdrachtgevers bevraagd over het waarom van hun samenwerking met freelancers.

“Pieken opvangen in het gewone werk (62%), de “ondernemersmentaliteit en flexibiliteit van de freelancer” (50%) en “behoefte aan gespecialiseerde kennis” (48%) waren daarbij de Top 3-antwoorden.

De tevredenheid over de samenwerking met freelancers blijkt overigens hoog. Zo zou 83 % andere ondernemers met grote tot volle overtuiging aanraden om met freelancers te werken.


U kan het integrale Freelancer Focus-rapport hier downloaden…

Redactie / Rédaction / Editors NextConomy Bekijk alle berichten van NextConomy