"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Dag van de Freelancer: hoogmis voor de freelancemarkt

Jellow, Nextconomy en UNIZO organiseren op 10 oktober voor het eerst de Dag van de Freelancer. Een broodnodig initiatief om de snelgroeiende markt van freelancers onder de aandacht te brengen. Tegelijk willen de initiatiefnemers enkele vooroordelen uit de wereld helpen en het debat tussen alle belanghebbenden in de freelancemarkt op gang brengen.

De Dag van de Freelancer kent zijn vuurdoop op 10 oktober. De drie initiatiefnemers – Jellow, Nextconomy en UNIZO – willen freelancers op een positieve manier in het daglicht plaatsen en het debat rond een aantal aandachtspunten aanzwengelen.

“Tot mijn verbazing bestond zo’n dag nog niet”, zegt Mark Willems, CEO van Jellow, het platform dat freelancers met werkgevers matcht. “Dat is vreemd, zeker wanneer je ziet hoe snel de freelancemarkt groeit en verandert. Het grootste deel van de freelancers zijn echte kenniswerkers en maken in organisaties al 15 tot zelfs 40% uit van de totale werkende populatie. Als niemand anders het doet, dan is het logisch dat wij – die er middenin zitten – het initiatief nemen.”

Zoals de naam al doet vermoeden, richt de Dag van de Freelancer zich in de eerste plaats op de freelancer. “Want de algemene perceptie is vaak nog onterecht negatief: freelancers zijn te duur of vormen een risico voor alles wat met intellectueel eigendom te maken heeft.” De initiatiefnemers willen de freelancers in een positief daglicht plaatsen. “Om die vooroordelen de wereld uit te helpen, kunnen we natuurlijk niet zonder de opdrachtgevers”, legt Mark Willems uit. “Daarom richten we ons die dag ook naar de werkgevers. Ons programma is op zowel freelancers als opdrachtgevers afgestemd om zo een levendig debat te starten.”

Aandachtspunten

Er zijn voldoende aandachtspunten voor een levendig debat. De exponentiële groei van de freelancemarkt brengt veel veranderingen met zich mee, zowel voor de freelancer, de opdrachtgever als de overheid. Goed opdrachtgever- of opdrachtnemerschap, een onderwerp dat ook in de studie van UNIZO naar voren komt, is daarom een aandachtspunt. “Daar bestaat nog geen goed model voor”, onderstreept Mark Willems. “In België is er nog te weinig ervaring hoe je nauw samenwerkt met iemand die geen vast deel uitmaakt van de organisatie. Het is in ieders belang dat er een model komt en dit ook maximaal wordt toegepast.”

Daarnaast rijst de vraag of een apart statuut voor freelancers wenselijk is. In ons land bestaat een grijze zone, met veel onduidelijkheid en onzekerheid. “Misschien moeten we het niet aanpakken zoals Nederland met hun statuut van zzp’er (zelfstandige zonder personeel) doet, maar het is iets waarover de overheid minstens moet nadenken. Op die manier krijgen freelancers meer zuurstof om op freelancebasis te werken en worden ze beter beschermd.”

Een ander aandachtspunt is de wetgeving. “In de samenwerking tussen freelancers en bedrijven bestaan nog veel eenzijdige contracten die te vaak ten nadele van freelancers worden opgesteld. Er is geen juridisch kader, maar dat moet misschien vasthangen aan een statuut of een soort van werkovereenkomst voor freelancers. We willen het debat over al deze en andere aandachtspunten opstarten.”

Groot evenement

Jellow, Nextconomy en UNIZO hebben de ambitie om de Dag van de Freelancer ieder jaar te organiseren. “Dit is geen probeersel”, zegt Mark Willems. “We houden het voor deze eerste editie eerder kleinschalig, maar we kiezen wel resoluut voor kwaliteit. De bedoeling is om het te laten uitgroeien tot een groot evenement, de hoogmis voor de freelancemarkt. Op die manier kunnen we freelancers nog meer op een voetstuk plaatsen en in dialoog gaan met werkgevers, werkgeversorganisaties en overheid.”

Wil je bij zijn op 10 oktober? Meld je dan snel aan met de Early Bird korting. Alle informatie en registreren. 

Redactie / Rédaction / Editors NextConomy Bekijk alle berichten van NextConomy