"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Misverstanden over nieuwe freelancers de wereld uithelpen

Freelancewerk bestaat niet alleen uit slechtbetaald werk voor laagopgeleiden. Het is maar een van de misverstanden die de Boston Consulting Group in een recente studie de wereld uithelpt. Ook in België zijn freelancers vooral op zoek naar flexibiliteit en zinvol werk, aldus Unizo.

De Boston Consulting Group voerde de enquête uit bij meer dan 11.000 werkkrachten en had gesprekken met diverse bedrijfsleiders voor de studie The New Freelancers: Tapping Talent in the Gig Economy’. Uit die studie blijkt dat er nog heel wat misverstanden bestaan over freelancen en deelplatformen. Veel van de nieuwe freelancers verwelkomen de trend als een weg naar meer zelfstandigheid en flexibeler en zinvoller werk,” zo klinkt het bij de Boston Consulting Group.

Goedbetaald werk

In de media wordt freelancewerk vaak afgeschilderd als slechtbetaald werk voor laaggeschoolden, maar dit klopt slechts voor de helft van de taken die via digitale platformen worden uitbesteed. In de rest van de gevallen gaat het eerder om goedbetaald werk voor hoogopgeleiden zoals softwareontwikkeling en -ontwerp. Volgens de studie zijn gig-werkers verspreid over een brede waaier van industrieën en sectoren, waaronder informatie (met inbegrip van media, telecom en data), financiën en verzekeringen.

Meer flexibiliteit

Het aantal werkkrachten dat verklaart hun werk te hebben verloren door de freelancetrend is gelijk aan het aantal dat op dezelfde manier nieuw werk vond. Veel deelnemers aan de enquête antwoordden dat de platformen een antwoord bieden op hun doelstellingen en behoeften, die verder gaan dan beloning. Ze hebben het dan bijvoorbeeld over zinvoller werk, meer zelfstandigheid en flexibiliteit.

Het gebruik van platformen voor het delen van werk als eerste bron van inkomsten is nog altijd relatief beperkt. Vooral in ontwikkelde economieën gaat het om 1 tot 4% van de werkkrachten. In ontwikkelde economieën geeft 3 tot 10% van de werkkrachten aan gig-platformen te gebruiken als een aanvullende bron van inkomsten. In sommige ontwikkelingslanden zoals India en China is dat meer 30%.

En in België?

Ook in ons land zit het freelancen in de lift. In augustus 2018 waren bijna 158.000 freelancers actief in Vlaanderen en Brussel, 6,6 % meer dan het jaar voordien. Dat blijkt uit het Freelancer Focus-rapport van Unizo, in samenwerking met Graydon Belgium.

Uit die studie blijkt dat freelancers bewust voor het zelfstandigenstatuut kiezen. 87% van de freelancers werkt als zelfstandige in hoofdberoep, 13% als zelfstandige in bijberoep. De doorslaggevende argumenten zijn persoonlijke vrijheid, autonoom kunnen werken, het zelf kiezen van opdrachten en het bepalen van de eigen agenda. Op de vraag of ze opnieuw als freelancer zouden starten met alle kennis die ze nu hebben, antwoordt 88% ja. “Dit staat in schril contrast met de stelling van bijvoorbeeld vakbonden die menen dat freelancers voornamelijk schijnzelfstandigen zijn die worden gedwongen om als zelfstandige te werken”, zegt Filip Horemans, woordvoerder van Unizo. Maar de bewuste keuze om als zelfstandige te werken, verhindert de freelancers niet om zich zorgen te maken over hun sociaal statuut. Unizo ondersteunt de vraag van freelancers om het sociaal statuut van de zelfstandigen verder te harmoniseren richting de sociale bescherming die werkkrachten en werklozen genieten.

Ploeterende freelancer

In België zijn de freelance-opdrachten eveneens in het algemeen goedbetaalde jobs, zo blijkt verder nog uit het onderzoek van Unizo. Over hun huidige inkomen zijn de meeste freelancers best tevreden. Zo geeft 65% aan goed tot zeer goed te verdienen en zich geen zorgen te maken. 25% verdient net genoeg om rond te komen terwijl 11% aangeeft te weinig te verdienen en in de toekomst financiële problemen verwacht. “Meteen wordt hiermee het cliché ontkracht van de ploeterende freelancer, die tegen zijn wil in het statuut belandt en elke maand moet vechten om te overleven. Al loopt het freelancersleven uiteraard niet altijd over rozen. Zo maken sommige freelancers zich wel eens zorgen over voldoende opdrachten voor de toekomst, vloekt hij op tijd en stond over te hoge lasten en ligt hij wel eens wakker van de druk op de freelancerstarieven. Ook de combinatie werk en privéleven en slechte betalers vormen stof voor bezorgdheid, evenals de toenemende concurrentie van onder meer bijklussers”, zegt Filip Horemans.

De studie peilde eveneens bij de opdrachtgevers naar het waarom van hun samenwerking met freelancers. Tijdelijk behoefte aan gespecialiseerde kennis, tijdelijke pieken in het gewone werk en de ondernemersmentaliteit en flexibiliteit van de freelancer waren daarbij de top 3-antwoorden.

 

Bronnen:

Boston Consulting Group: The New Freelancers: Tapping Talent in the Gig Economy

Unizo, Freelancer Focus 2018

Melanie De Vrieze is freelance journalist and reporter for NextConomy. Bekijk alle berichten van Melanie De Vrieze

2 reacties op dit bericht

  1. Doorheen heel de geschiedenis is de productiviteit van de beroepsbevolking verhoogd, door de steeds maar voortgaande specialisatie van werk (vaak geholpen door technologische ontwikkeling). Ook nu zien we steeds meer vormen van hyperspecialisatie onder hoger opgeleide en gespecialiseerde vaklieden. Deze mensen zijn overal wel een keer nodig maar vrijwel nergens voor onbepaalde tijd. De arbeidsmarkt voor vaklieden flexibiliseert alleen al om deze economische reden in hoog tempo. Alle sociologische argumenten zijn van belang maar zouden veel minder impact hebben zonder economische drivers erachter. Zowel volledige vrijwilligheid als dwang zijn illusoir. Ondertussen zal de specialisatie voortgaan en de arbeidsmarkt van de 20ste eeuw nooit meer terugkeren.

    • Dag Stef, vereerd dat je ons volgt! Dank je wel voor je uitgebreide reactie. Ergens is iets misgelopen want ik zie dit nu pas. Excuses dus dat er geen eerder bericht kwam van onze zijde. Mooi gezegd ‘de arbeidsmarkt van de 20ste eeuw zal nooit meer terugkeren’. Helemaal eens met je, maar intussen zijn er wel grote groepen die of hunkeren naar toen, of ontkennen dat de tijden echt wel veranderd zijn of even erg, de impact van de verandering niet zien. Met NextConomy willen we rapporteren en inspireren (maar af en toe is het dus ‘trekken aan een dood paard’). Heel graag tot bij een ‘echte’ gelegenheid!