"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Maart 2024: update deontologische code projectsourcing (Federgon)

Via projectsourcing kunnen bedrijven projecten door externe specialisten laten uitvoeren. Dit kan zowel voor een korte periode als voor een langdurige opdracht. In maart 2024 gaf de Commissie Projectsourcing van Federgon haar deontologische code een update.

Als vertegenwoordigende instantie ziet Federgon er door middel van een kwaliteitslabel op toe dat projectsourcing bedrijven de regelgeving correct naleven. Leden organisaties engageren zich zo om een deontologische code te aanvaarden en het bijbehorende auditproces te ondergaan.

“De recentste editie van deze deontologische code dateerde van 2014”, bevestigt Dennis Rombauts, woordvoerder Federgon. “Dit document was dus dringend aan een update toe, te meer omdat de arbeidsmarkt sindsdien ingrijpend geëvolueerd is.”

“ Deze update zorgt niet alleen voor een modernisering van de code, maar benadrukt ook het belang dat we vanuit Federgon hechten aan sterk werkgeverschap. Leden met het label onderscheiden zich op de arbeidsmarkt, omdat zij als werkgever dat stapje verder willen gaan in hun verantwoordelijkheden naar hun werknemers. Denk bijvoorbeeld aan begeleiding en opleiding, of aan de rol die zij te spelen hebben in het vermijden van discriminatie op de werkvloer. Tegelijk versterkt de update de audits die BDO Belgium als extern organisme uitvoert.”

Projectsourcing: what’s in a name?

Ter opfrissing: welke plaats heeft projectsourcing bij het inzetten van extern talent?

Dennis: “Projectsourcing kan een belangrijke bijdrage leveren om de actuele noden op onze krappe arbeidsmarkt mee op te lossen. Via deze vorm van extern werk kun je als ondernemer projecten laten uitvoeren met de nodige kennis en ervaring, zonder vaste medewerkers in dienst te moeten nemen. Werknemers van projectsourcingbureaus zijn specialisten in hun vakgebied, zoals ingenieurs, informatici, juristen of hr-specialisten. In tal van bedrijven zijn ze meer dan welkom voor specifieke projecten, voor een korte periode of voor een langdurige opdracht.”

Als sectororganisatie streeft Federgon naar het voortdurend verbeteren van kwaliteit en state-of-the-art werkgeverschap. “De deontologische code van onze Commissie Projectsourcing is een belangrijke tool voor onze leden om te tonen dat zij above and beyond gaan. Ons kwaliteitslabel is veel strenger dan het wettelijke minimum inzake betrouwbaarheid en werkgeverschap”, bevestigt Dennis.

“Typerend voor projectsourcing is dat een opdrachtgever geen gezag uitoefent op projectsourcingmedewerkers en dus het werkgeversgezag niet uitholt. Het projectsourcingbedrijf blijft de werkgever. Via het label, wil het projectsourcingbedrijf tonen dat het die taak van werkgeverschap serieus neemt, met onder meer het opnemen van verantwoordelijkheden voor hun medewerkers. Ook op het vlak van opleiding en begeleiding tussen en tijdens opdrachten kan een klant op beide oren slapen, want zijn projectsourcers krijgen de beste ondersteuning. Daarnaast is een kwaliteitslabel voor projectsourcingbedrijven een extra garantie om de belangen van de projectmedewerkers, opdrachtgevers en sector te vrijwaren. Het Federgon Certified Membership Projectsourcing kwaliteitslabel vormt hiervan het sluitstuk.”

De deontologische code van onze Commissie Projectsourcing is een belangrijke tool voor onze leden om te tonen dat zij above and beyond gaan. Ons kwaliteitslabel is veel strenger dan het wettelijke minimum inzake betrouwbaarheid en werkgeverschap.

Grondige update

De herziene deontologische code rust op verschillende specifieke pijlers. Deze pijlers waarborgen niet alleen de correcte naleving van de wetgeving, maar weerspiegelen ook de intentie van de sector om gelijke kansen voor alle diversiteitsgroepen te creëren en de inzetbaarheid van werknemers op de arbeidsmarkt te bevorderen.

Dennis licht toe: “Belangrijke aspecten zijn onder meer beroepsbekwaamheid, de kwaliteit van dienstverlening bij het uitvoeren van een opdracht, vertrouwelijkheid, aansprakelijkheid en ethisch ondernemen. Een belangrijke nieuwigheid in de bijgewerkte code is de aandacht voor inclusief en duurzaam werkgeverschap. In de herziene deontologische code roepen we onze leden op om een diverse en inclusieve werkomgeving te creëren, waar elke medewerker met respect en waardigheid wordt behandeld. Ook maatregelen om discriminatie op de werkvloer te voorkomen en – indien nodig – te stoppen, staan hoog op de agenda.”

Een andere aanvulling heeft betrekking op door Federgon opgestelde richtlijnen – goedgekeurd door de Gegevensbeschermingsautoriteit – op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens. “Omdat de GDPR pas in mei 2018 van kracht werd, was deze info uiteraard nog niet voorzien in de deontologische code van 2014”, geeft Dennis aan. “Met onze GDPR-richtlijnen voor projectsourcing bieden we onze leden-projectsourcingbedrijven de mogelijkheid om aan te tonen dat ze deze privacyregelgeving correct toepassen en voldoen aan de verplichtingen op dit vlak.”

In de herziene deontologische code roepen we onze leden op om een diverse en inclusieve werkomgeving te creëren, waar elke medewerker met respect en waardigheid wordt behandeld.

Talent development

Een laatste nieuw element dat Dennis in de kijker wil zetten, is de aandacht voor talent development. “Deze aanvulling past perfect in ons streven naar state-of-the-art werkgeverschap”, aldus Dennis. “Leden die onze herziene deontologische code onderschrijven, engageren zich om via de implementatie van een talentstrategie de talenten van hun werknemers op een duurzame manier te ontwikkelen. Hierbij horen investeringen in processen die de betrokkenheid en participatie van werknemers stimuleren, via bijvoorbeeld leerprogramma’s, welzijn op het werk en investeringen in management- en leiderschapsontwikkeling.”

Lees ook :

Geert Van Cauwenberge
Na een loopbaan van 25 jaar bij een toonaangevende vakinformatieleverancier startte Geert in 2019 als freelance copywriter-eindredacteur-vertaler, met een specialisatie in B2B-content en promotionele communicatie in onder meer hr, finance, tax, accounting, legal en HSE. Onder het motto ‘Easy reading is hard writing’ tovert hij brondocumenten en onderzoeksrapporten om tot vlot geschreven nieuws- en contentartikels. Après une carrière de 25 ans chez un éditeur d'informations professionnelles bien connu, Geert se lance en 2019 comme rédacteur-traducteur freelance, spécialisé dans le contenu B2B et les communications promotionnelles pour les rh, la finance, la fiscalité, la comptabilité, le droit et HSE. Sous le motto ‘Easy reading is hard writing', il vulgarise des documents sources et rapports d'études en articles d'actualité et de contenu. Bekijk alle berichten van #Geert Van Cauwenberge