"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Hoe bereken je een fair tarief voor freelancers?

Hoe bereken je een fair tarief voor freelancers in je organisatie? Dat is allesbehalve een eenvoudige berekening, toont expert reward strategy & HR legal bij hukaroi, Jochen Moerman aan. Er zijn immers tal van factoren waarmee je rekening moet houden.

Onze arbeidsmarkt wordt steeds meer divers. Onderzoek van Unizo laat zien dat  jaar na jaar  het aantal freelancers toeneemt. Freelancers zijn zelfstandigen die hun kennis en diensten aanbieden in een B2B-omgeving. Alle werkenden willen een faire vergoeding voor zijn of haar werk. Pay equity staat daarom elk jaar hoger op de agenda in organisaties. De nood naar één consistente loonstrategie  voor elke werkende, ongeacht het statuut, dringt zich op. “Pay equity is slechts één element, maar wel een cruciaal element om jouw total talent management-beleid uit te stippelen voor je bedrijf”, maakt Jochen Moerman duidelijk.

Het consultancykantoor hukaroi helpt ondernemingen om rendement te halen op de investeringen in hun menselijk kapitaal. “Je investeringen in menselijk kapitaal laten renderen, begint bij een oefening in effectiviteit”, duidt Jochen. “Of iets effectief is, kan je enkel aantonen als je het meetbaar maakt. Hiervoor ontwikkelen we tools en software die de businessstrategie en loonstrategie ondersteunen. Denk maar aan risicoanalyse, loonkostberekening, optimalisatie van het netto-inkomen van zelfstandigen, vergelijkende analyses van de vergoeding van freelancers en die van vaste werknemers …”

De waarheid is dat noch opdrachtgevers, noch freelancers een goed zicht hebben op hoe een faire fee voor zelfstandigen er precies moet uitzien.

“Om een fair tarief voor zelfstandigen te kunnen berekenen, hebben we het ‘Equitable Earnings Framework’ ontwikkeld”, vertelt Jochen. “Dat framework vertaalt in essentie sociaal recht en personen- en vennootschapsfiscaliteit naar geavanceerde wiskundige modellen.”

Vertrekken vanuit netto-inkomen

“De enige mogelijkheid om de vergoeding van een freelancer te vergelijken met die van een vergelijkbare werknemer is om te vertrekken van het netto-inkomen op korte én op lange termijn (denk aan pensioen). Elke andere vergelijkingsbasis – zelfs loonkost die het meest voorkomt – berust op drijfzand en kan niet overtuigen, omdat de fiscaliteit en sociale zekerheid voor werknemers en zelfstandigen compleet anders in mekaar steken. Op basis van het Equitable Earnings Framework berekenen we de fee die een zelfstandige in staat moet stellen om in hetzelfde netto-inkomen op korte termijn, op lange termijn én dezelfde beroepskosten te financieren als de vergelijkbare werknemer.”

“De grote verdienste van zo’n framework is dat je rond principes kan onderhandelen, en niet langer vanuit positie. Wanneer de freelancer uitgaat van een dagtarief van 700 euro, terwijl de opdrachtgever aan 600 euro denkt, zijn beide toch een tikkeltje ontevreden dat ze uiteindelijk op 650 euro landen. Een rationale die aantoont dat 650 euro rechtvaardig is, zorgt voor betere uitkomsten aan het eind van de onderhandeling.”

“Het gaat over de objectieve criteria in het framework die je in aanmerking neemt, en niet langer over de uitkomst als dusdanig. Een vraag die vaak terugkomt, is of in het framework wel dit of dat is meegenomen om tot een faire fee te komen. Ik zal antwoorden met een voorbeeld. De beroepskosten die we in acht nemen voor zelfstandigen situeren zich doorgaans tussen de 15.000 en 30.000 euro. Dus: ja, wat een fee moet zien af te dekken, benaderen we ruim én transparant.”

Faire uitkomst voor opdrachtgevers én freelancers

“Hoewel wij voornamelijk in opdracht werken voor opdrachtgevers, luidt het Equitable Earnings Framework geen wij-zijverhaal tegenover freelancers in, wel integendeel. Met het framework positioneren we ons tussen beide partijen en bieden we een principieel kader op basis waarvan men rond de tafel kan zitten.”

“Daar moeten we nog twee dingen aan toevoegen”, vertelt Jochen Moerman. “In de realiteit hebben noch opdrachtgevers noch freelancers nu  een goed zicht op hoe een faire freelance fee er moet uitzien. Tegelijk zien we bij de opdrachtgevers en freelancers voor wie we werken dat zij vooral streven naar een rechtvaardige uitkomst. Geen van beide wil per se het onderste uit de kan halen ten nadele van de ander. Dat zou geen goed uitgangspunt zijn voor een samenwerking.”

Rapport Freelance fees benchmarken?

Wil je meer weten over de uitdagingen en methodologieën rond het benchmarken van freelance tarieven? Lees dan het rapport Freelance fees benchmarken? van hukaroi.

Online berekeningstools 

Overweeg je om freelancer te worden en wil je inschatten welk tarief je moet vragen? Of wil je weten hoeveel netto je zal verdienen? Experimenteer dan eens met de Tariefsimulator van Securex en de Bruto-netto calculator voor zelfstandigen van SBB. Beide tools geven je een indicatie over je tarief, waarde, inkomen en statuut en staan gratis op de website van NextConomy.

Lees ook :

Nathanella Monsaert
Nathanëlla Monsaert is redacteur en grafisch vormgever. Met haar jarenlange ervaring werkt ze elke communicatie uit van A tot Z. Of hoe ze het liever zelf zegt: van A naar Beeld. Ze is een storyteller pur sang en gaat voor NextConomy vooral op zoek naar boeiende verhalen bij freelancers. Bekijk alle berichten van #Nathanella Monsaert