"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

De meerwaarde van aankoop bij de inhuur van extern talent

“Het wordt steeds duidelijker dat extern talent meer aandacht moet krijgen, ook vanuit aankoop”, merkt Veerle Pleysier, Procurement Manager Corporate Services bij Umicore, op. Vanuit haar jarenlange aankoopervaring geeft ze haar visie op hoe aankopers hierop kunnen inzetten.

Extern talent is aanwezig binnen verschillende departementen van elke onderneming.  De inhuur ervan bleek in het verleden niet altijd strategisch belangrijk.   Er was daardoor vaak geen overkoepelende visie rond het inschakelen van externen binnen een organisatie: dat vond versnipperd plaats bij de verschillende ‘hiring managers’.

“Het contingent workforce is een belangrijk onderdeel van het menselijk kapitaal.  Het speelt mee een rol in de groei, innovatie, digitalisering, en succes van een bedrijf.”

– Veerle Pleysier

Extern talent is geen commodity

In het huidige economische klimaat en onze arbeidsmarkt is dat totaal veranderd. “Het contingent workforce is nu een belangrijk onderdeel van het menselijk kapitaal van onze organisatie.  Het speelt een rol in de groei, innovatie, digitalisering, en succes van een bedrijf.”, licht Veerle Pleysier het belang van strategische aandacht voor extern talent toe.

“Wanneer het gaat om de inhuur van externen kijken we niet langer enkel naar de spend, maar ook naar de humane factor.   Een breder en toekomstgericht perspectief waarborgt het inschakelen van extern talent en maakt onze toekomstige groei mogelijk.”

Werven met aandacht voor de mens

Veerle Pleysier haalt het voorbeeld van  een goede onboarding van externe medewerkers aan, die ze  “onontbeerlijk” noemt.  De ‘war on talent’ is immers ook voor de inhuur van extern talent een uitdaging, zowel binnen – als over landsgrenzen heen. Vertrekkend van dit gegeven, moet aankoop in haar visie een ondersteunende rol nemen in het creëren van een omgeving waarbinnen het goed vertoeven is voor het externe talent.  Mensen een goede start geven, hen voorzien van de juiste informatie en de mogelijkheid om bedrijfsspecifieke kennis op te bouwen om snel hun weg te vinden binnen het bedrijf en in hun rol, is volgens haar absoluut belangrijk om een aantrekkelijk opdrachtgever te zijn en blijven voor schaars talent.

Door in te zetten op het welzijn van de externe medewerker bevorder je het positieve gevoel dat de persoon heeft bij het werken voor een organisatie en de keuze om voor een bedrijf te blijven werken.  Dit resulteert dan weer de continuïteit, ook voor externe talenten.

“HR heeft een visie over waar de organisatie met talent heen wil.  Procurement kan, vanuit de eigen expertise, trachten de vertaalslag te maken van deze visie en strategie rond talent naar de markt van externe medewerkers.”

– Veerle Pleysier

Verbinding tussen HR en aankoop kan leiden tot Total Talent Management

Een goede samenwerking tussen aankoop en HR, waarbij processen op elkaar worden afgestemd en er ruimte is om van elkaar te leren, kan leiden tot een verhaal van Total Talent Management. De toenemende vraag naar extern talent in veel organisaties draagt bij tot het belang van deze samenwerking.

Veerle Pleysier verduidelijkt: “HR heeft een visie over waar de organisatie met talent heen wil.  Procurement kan, vanuit de eigen expertise, trachten de vertaalslag te maken van deze visie en strategie rond talent naar de markt van externe medewerkers.”

“Samenwerken met een MSP en VMS kan hierin mogelijk extra ondersteuning bieden.  Een MSP brengt learnings vanuit andere organisaties mee en heeft zicht op wat er in de markt van leveranciers en externe partijen gebeurt.   Hierdoor kan een MSP, in combinatie met een VMS, zowel op strategisch – als operationeel vlak een meerwaarde aan de organisatie bieden.”

Aankoper in de rol van business partner

Veerle Pleysier zag doorheen de jaren soft skills aan belang winnen in de rol van aankoper.  De rol evolueerde naar één van business partnering: een aankoper is een business partner van de interne klanten. Anderzijds wordt het ook belangrijker om de relaties met de externe partners te onderhouden, zeker wat betreft je strategische leveranciers.

“Vertrouwen krijgen van je stakeholders is een niet te onderschatten aspect in je rol als aankoper.”, licht ze toe.   Heel wat mensen, met elk hun eigen mening, zijn betrokken bij de inhuur van extern talent.  “Laat je hierdoor niet afschrikken en blijf bij je vooraf bepaalde strategie.  Probeer goed te luisteren naar de noden van je stakeholders, maar wees je ervan bewust dat je niet iedereen 100 procent gelukkig kan maken.”

Aankoop is een team effort

Veerle Pleysier stelt vast dat binnen organisaties meer en meer de meerwaarde wordt gezien van procurement vroegtijdig en op strategisch niveau te betrekken.

“Steeds vaker is er de mogelijkheid om zelf initiatieven te nemen en voorstellen naar voor te brengen om meer toegevoegde waarde te brengen aan de organisatie.”, benoemt ze de positieve evolutie die ze ziet.

Succes boeken als aankoper is het resultaat van een team effort.  “Laat je omringen met mensen van je team, je organisatie én je externe partners zodat je niet het gevoel hebt dat je er alleen voor staat.  Een team kan je ondersteunen om op koers te blijven en de vooraf bepaalde richting uit te gaan.”, besluit Veerle Pleysier.

Op woensdag 11 oktober 2023 host Veerle Pleysier in samenwerking met NextConomy een Meetup. Tijdens deze Meetup delen collega Inkopers, Talent Acquisition Managers en HR-Managers  ideeën rond het verhogen van de meerwaarde van het werken met een MSP (Managed Service Provider) en VMS (Vendor Management Systeem). Inschrijven kan hier.


Over Veerle Pleysier

Een functie als aankoper stond niet onmiddellijk op het lijstje van mogelijke functies van Veerle Pleysier, nu actief als Procurement Manager Corporate Services bij Umicore.  Getriggerd door de mogelijkheid om te fungeren als tussenpersoon tussen interne mensen en externe leveranciers en de variatie die een job als aankoper te bieden heeft, besloot ze een jobaanbod in dat domein te aanvaarden.  Sinds 2010 werkt ze als aankoper.  Ze werkte bij Atlas Copco, Brussels Airport Company en Accor Hotels en kon daar proeven van zowel directe als indirecte aankoopVooral de indirecte aankoop wist haar interesse te pakken. 

Sinds 2019 is ze werkzaam als Procurement Manager Corporate Services bij Umicore en ligt haar focus op de aankoop van HR Services, business travel, marketing & communicatie, consultancy en leasing van bedrijfswagens.


Lees ook:

Barbara Uyttendaele
Barbara is coach bij Tikhodza en freelance content creator. Ze heeft een liefde voor levenslang leren en een streven naar continue verbetering. Een loopbaan van 20 jaar in de wereld van HR-dienstverlening versterkte haar nieuwsgierigheid naar hoe de wereld van werk evolueert en hoe organisaties en talenten hiermee omgaan. Inspireren, challengen en motiveren zijn haar drijfveren om mensen en organisaties in beweging te brengen. *** Barbara est coach chez Tikhodza et créatrice de contenu freelance. Elle est passionnée de formation continue et s'engage à l'amélioration permanente. Une carrière de 20 ans dans le monde des services RH a renforcé sa curiosité pour l'évolution du monde du travail et la manière dont les organisations et les talents y font face. Son leitmotiv ? Inspirer, stimuler et motiver pour activer les gens et les organisations. Bekijk alle berichten van #Barbara Uyttendaele