"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Een MSP/VMS-setup biedt kansen voor té brave freelancer

Els Daems rolde 23 jaar geleden procurement (oftewel inkoop) in. Na een carrière in loondienst werd ze zelfstandig consultant. Als strategische aankoper, die zelf freelancer is, heeft ze een unieke kijk op beide kanten van insourcing. Enkele van haar inzichten: de voordelen van een VMS en MSP zijn nog te weinig bekend, en freelancers zijn te braaf.

Vereenvoudiging van administratieve rompslomp bij inhuur

Het insourcen van tijdelijk talent brengt voor heel wat bedrijven een administratieve workload met zich mee.  Overheidsbedrijven moeten bovendien rekening houden met het wetgevend kader rond overheidsopdrachten.

Els Daems ziet vanuit haar rol als strategisch inkoper een voordeel in het gebruik een VMS-platform, en de samenwerking met een MSP: een dergelijke setup ontzorgt organisaties van de administratie rond het inhuren van extern talent.


VMS staat voor Vendor Management System, een online systeem dat het inhuurproces van een organisatie ‘op maat’ ondersteunt en alle gebruikers ervan eenvormig laat werken, en ook rapporteringen mogelijk maakt. (nvdr: je kan alles lezen over VMS-systemen in Nederland en België in het gratis NextConomy onderzoeksrapport). Een MSP, Managed Service Provider, is een dienstverlenend bedrijf dat de regie van de leveranciers van extern ingehuurd talent voor een organisatie organiseert en overneemt namens die organisatie. Wie de MSP-spelers in Nederland en België zijn, kan je lezen in het NextConomy onderzoeksrapport dat gratis te downloaden is.


VMS biedt toegang tot de ganse markt

“Via een VMS hebben zowel privé- als overheidsbedrijven een veel bredere toegang tot de markt met leveranciers en kandidaten. Niet enkel de grote marktspelers worden betrokken, maar via een VMS-platform hebben ook kleine consultancy-maatschappijen, start-ups en freelancers een laagdrempelige rechtstreekse toegang tot inhurende bedrijven en organisaties.”, aldus Els Daems.

De freelancer is vaak de dupe van de prijsdiscussie. – Els Daems

 

De toegevoegde waarde van een VMS: billijkheid voor alle partijen

Sommige consultancybedrijven nemen op de tewerkstelling van een zelfstandige consultant  hoge marges tot wel 30 à 40 procent. .  Els Daems heeft hier bedenkingen bij: “Tegenover die erg hoge mark-up staat dikwijls weinig of geen toegevoegde waarde voor de inhurende organisatie of de ingehuurde zelfstandige consultant zelf.  De freelancer is vaak de dupe van een prijsdiscussie.  Hij of zij wordt nog te vaak door consultancybedrijven gedwongen zijn of haar tarief te herzien.  Ook indexaties van de tarieven stromen niet altijd naar de freelancer door.”

En daar knelt het schoentje, stelt Els Daems.  “Een freelancer durft vaak niet rechtstreeks voor het inhurende bedrijf  werken omwille van een niet-concurrentiebeding. De freelancer die wil groeien, gaat dan op zoek naar andere opportuniteiten. Het inhurende bedrijf verliest zo een waardevol talent, waarin zij vaak zelf al heel wat heeft in geïnvesteerd. Consultancybedrijven kunnen freelancers of inhurende bedrijven zo voor blok zetten.”

Els Daems ziet daarom de toegevoegde waarde van een VMS, en de samenwerking met een MSP. Freelancers kunnen dan wel rechtstreeks contracteren met het inhurende bedrijf.  De kost van een VMS/MSP komt met een fee die bovenop het dagtarief wordt aangerekend.  “Maar”, zo stelt ze, “die is in verhouding met de dienstverlening van een MSP.  Bovendien is deze fee vaak een pak lager dan de mark-up van een consultancybedrijf.”

Aandacht voor een gezonde mix van talenten

De freelance markt groeit.  Els Daems gelooft dat de toekomst nieuwe soorten van samenwerkingen zal brengen.  Ze raadt bedrijven aan om op zoek te gaan naar een gezonde mix van vast talent en de tijdelijke meerwaarde van freelancers.

“Het is niet haalbaar om als bedrijf enkel met freelancers te werken.  De kost daarvan ligt hoog en de know-how blijft niet in de organisatie.  Vaste medewerkers blijven de basis.  Die vaste kern kan wel aangevuld worden met tijdelijk extern talent met een specifieke meerwaarde. ”

Op het einde van de rit is de winst het verschil tussen de opbrengsten en de kosten, waar die ook zitten. – Els Daems

Als strategisch aankoper bekijkt ze die mix ook vanuit een financieel perspectief.

“Vaak krijgen afdelingen geen budget om vaste medewerkers aan te nemen, maar wel budget om externe consultants in te huren.  De kosten van beiden worden aan andere kostenposten toegewezen. Maar dat is kortzichtig. Op het einde van de rit is de winst het verschil tussen de opbrengsten en de kosten, waar die ook zitten”, geeft ze vanuit een kritisch blik mee.

Het omarmen van extern talent

Els Daems merkt op dat het inhuren van externen nog wel eens een uitdaging vormt voor HR-afdelingen.  Dat komt volgens haar door het tijdelijk karakter van de inhuur en de te volgen procedures.  HR richt zich vaak enkel op het welzijn en begeleiding van de eigen vaste medewerkers.  Het zijn de hiring managers die betrokken zijn bij het insourcen van extern ingehuurde werkkrachten.

Flexibele tijdelijke werkkrachten worden wel meegenomen in activiteiten als team events en personeelsvergaderingen.  Toch ziet ze een opportuniteit om het extern talent echt te omarmen door hen onder andere op te volgen tijdens gesprekken rond hun performance en potentiële groei in de opdracht of organisatie. Dit staat niet per se haaks op hun zelfstandigenstatuut.

Als freelancer kiezen voor ontzorging versus zelf de markt op gaan

De risico’s verbonden aan het statuut van zelfstandige of freelancers houdt veel mensen tegen om de stap te zetten.  Els Daems:“ De onzekerheid van een inkomen, de extra uren voor het beheer van het eigen bedrijf, de hoge belastingen en de slechte pensioenregelingen zijn zeker mogelijke drempels”.

Bovendien stelt ze vast dat heel wat freelancers die via consultancy-bedrijven aan het werk gaan weinig of niet bezig zijn met hun tarief.  “Freelancers zijn nog te braaf”, gaat ze verder.   Ze rekenen op de ontzorging door het consultancy-bedrijf in hun zoektocht naar opdrachten.  Daardoor laten ze een deel van de kaas van hun brood eten.

Als ervaren freelancer én strategisch aankoper moedigt ze andere freelancers aan: het is mogelijk om rechtstreekse opdrachten te vinden.  “Het voordeel hiervan is dat je niet gedwongen worden in een straatje van niet-concurrentie en dat je zelf meer impact hebt op jouw tarief.”

Freelancer, het is mogelijk om rechtstreekse opdrachten te vinden. Het voordeel hiervan is dat je niet gedwongen worden in een straatje van niet-concurrentie en dat je zelf meer impact hebt op jouw tarief.

 

Advies voor een bewuste keuze richting freelancen

Ook Els Daems ging niet over één nacht ijs toen ze na een carrière als werknemer de stap naar freelancer maakte.  Ze blikt terug op een positieve ervaring en deelt een aantal adviezen voor mensen die de stap overwegen:

  • Wees eerlijk met jezelf: bedenk of een leven als freelancer voor jou is weggelegd en waarom je de stap wil zetten. Wees je bewust van wat je wel en niet kan.
  • Bezint eer ge begint: denk goed na over wat voor jou wel en niet haalbaar is.  Houd hierbij rekening met jouw privé-situatie en neem het aantal uren dat je wil werken, de afstanden die je bereid bent af te leggen en het financiële plaatje daarbij in overweging.
  • Informeer je goed vooraleer je de sprong waagt: ga te rade bij organisaties als Unizo of een sociale secretariaat rond de administratieve verplichtingen.

“Als je graag projectmatig werkt en regelmatig een uitdaging nodig hebt, dan kan freelancen iets voor jou zijn.  Een beslissing gedreven door het grote geld, lijkt me echter niet de juiste”, adviseert Els Daems.

Over ELS DAEMS
Els Daems heeft 23 jaar ervaring in Procurement binnen diverse aankoopfuncties (Strategische Aankoper, Category Manager, Procurement Intelligence Expert, Lead Buyer, Project Buyer, …).  Actief in zowel de private als publieke sector kon ze proeven van alle facetten van Procurement.  Ze specialiseerde zich in de Wetgeving Op Overheidsopdrachten (WOO).

Onder de vlag van haar eigen bedrijf Next Level Procurement, heeft ze als freelancer, de missie zowel het procurement van privé-organisaties als overheidsbedrijven tot een next level te brengen. Als Interim Manager coacht ze junior aankopers.  Ze helpt ervaren aankopers die overschakelen naar een overheidsbedrijf om hun weg te vinden in de WOO-wetgeving.  Verder creëert ze als expert een meerwaarde voor organisaties die tijdelijke Procurement-ondersteuning nodig hebben. Als door BOSA geaccrediteerd lesgever voorziet ze bedrijven in opleiding over het nieuwe platform e-Procurement.

Lees ook:

·       Wie neemt de regie bij het inhuren van externe talenten? Inkoop of HR?

·       Cin Walgraeve – “Dat de rekrutering van freelancers meestal via Inkoop verloopt en niet HR is een gemiste kans.”

·       MSP’s in België en Nederland – hoe ziet die markt eruit?

Barbara Uyttendaele
Barbara is coach bij Tikhodza en freelance content creator. Ze heeft een liefde voor levenslang leren en een streven naar continue verbetering. Een loopbaan van 20 jaar in de wereld van HR-dienstverlening versterkte haar nieuwsgierigheid naar hoe de wereld van werk evolueert en hoe organisaties en talenten hiermee omgaan. Inspireren, challengen en motiveren zijn haar drijfveren om mensen en organisaties in beweging te brengen. *** Barbara est coach chez Tikhodza et créatrice de contenu freelance. Elle est passionnée de formation continue et s'engage à l'amélioration permanente. Une carrière de 20 ans dans le monde des services RH a renforcé sa curiosité pour l'évolution du monde du travail et la manière dont les organisations et les talents y font face. Son leitmotiv ? Inspirer, stimuler et motiver pour activer les gens et les organisations. Bekijk alle berichten van #Barbara Uyttendaele