"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

De ‘verzelfstandiging van onze economie’ even on hold?

De voorbije maanden zijn vakbonden zwaar van leer getrokken tegen wat zij ‘de verzelfstandiging van onze economie’ noemen. Blijkbaar het grootste onheil dat op ons kan afkomen. Toch blijkt uit recent onderzoek van UNIZO en UCM het tegendeel. Het aantal startende ondernemers is voor het eerst sinds lang met 3,5 procent fors gedaald. En dat is slecht nieuws voor onze economie.

In 2022 ging het aantal startende ondernemers in ons land met 3,5 procent achteruit.  Dat blijkt uit de nieuwste Startersatlas 2022 van UNIZO, Graydon en UCM. In het eerste kwartaal van 2023 zet de daling van het aantal starters zich door. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2022 waren in de eerste drie maanden van dit jaar 2,7 procent minder nieuwe oprichtingen van eenmanszaken en vennootschappen in België.

Zorgen voor onze welvaart van morgen

“Na het recordjaar 2021 is een terugval in 2022 niet onlogisch. Met 115.645 starters bereiken we nog steeds het op één na beste jaarcijfer ooit. Dat de dalende tendens aanhoudt, baart ons wel zorgen. Door het stijgend aantal stopzettingen dreigt ook de netto groei te stagneren. We kunnen dan ook niet genoeg hameren op het belang van een goed en gezond ondernemersklimaat waar starters de ruimte hebben om te groeien en te experimenteren. Ook de scholen hebben een belangrijke rol om ondernemerschap te stimuleren.  Startende ondernemers van vandaag zorgen voor de welvaart van morgen”,  zegt UNIZO-topman Danny Van Assche.

Startende ondernemers van vandaag zorgen voor de welvaart van morgen.

– UNIZO-topman Danny Van Assche

Evolutie van het aantal starters (België, 2012-2022) – de feiten

In 2022 werden in België 115.645 nieuwe eenmanszaken en vennootschappen opgericht. In vergelijking met 2021 zijn dat er 4.185 minder, een daling van -3,5 procent. Daarmee zit het aantal nieuw opgerichte ondernemingen in België voor het eerst sinds 2012 in een dalende trend. In 2021 zag we nog een recordaantal van 119.830 starters. De sterke jaar-op-jaar groei (12,2 procent) werd toen deels verklaard door een inhaalbeweging post-corona.

In vergelijking met 2021 tellen we in 2022 in Vlaanderen 3,6 procent minder starters. Het absolute aantal klokt af op 70.173 nieuwe eenmanszaken en vennootschappen. In het Waals (-2,6 procent) en Brussels (-0,4 procent) gewest is de daling minder uitgesproken.

Met 10,5 starters per 1.000 inwoners is de startersdichtheid het hoogst in Vlaanderen. Brussel heeft 9,8 starters per 1.000 inwoners. Net als de voorbije jaren scoort Wallonië het minst goed met 7,1 starters per 1.000 inwoners. Ten opzichte van de voorbije jaren neemt de startersdichtheid in alle gewesten af.

De dalende tendens van het aantal startende ondernemers zet zich verder in 2023. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2022 waren in de eerste drie maanden van dit jaar 2,7% minder nieuwe oprichtingen van eenmanszaken en vennootschappen in België.

Bijkomend probleem – onrustwekkend veel stoppers

Eric Van den Broele, Director Research & Development bij GraydonCreditsafe: “Daarnaast zien we het aantal ondernemingen dat zijn activiteiten stopzet onrustwekkend stijgen. In 2022 waren dat er 92.384. Netto kwamen er afgelopen jaar 23.261 ondernemingen bij. In verhouding tot de volledige ondernemingspopulatie betekent dat een aanwas met +1,84 procent: een cijfer dat binnen de lijn van de jaarwaarnemingen van het afgelopen decennium ligt.  Maar vooral de afgelopen maanden stijgt het aantal stopzettingen onrustwekkend. Zet die trend zich verder, dan zal 2023 het jaar worden van de quasi-stagnering.”

Zet die trend zich verder, dan zal 2023 het jaar worden van de quasi-stagnering.

– Eric Van den Broele, GraydonCreditsafe

Danny Van Assche: “We zijn zeer bezorgd. De huidige economische en geopolitieke omstandigheden spelen zeker mee. De hoge energie-, grondstoffen- en loonkost zorgen voor een onzeker ondernemersklimaat. Ook voor de gevestigde ondernemers is het niet makkelijk, dat merken we aan het stijgend aantal faillissementen en stopzettingen. We moeten zeer oplettend zijn dat onze startersmotor niet sputtert of stilvalt. Ondernemers moeten zich gesteund voelen door de overheden.

Ook het onderwijs heeft een rol te vervullen on het stimuleren van ondernemerschap. Nu de discussie over de nieuwe eindtermen bijna beslecht is, stellen we vast dat de competentie ‘ondernemingszin’ maar zeer marginaal ingevuld wordt, terwijl jongeren in een technische of beroepsopleiding net meer kans hebben om direct na hun opleiding in het secundair onderwijs een onderneming op te starten. Ondernemerschapscompetenties moeten dan ook zeker meegenomen worden in deze opleidingen in de 3de graad.   Een back-up optie is dat er een zevende jaar ondernemerschap wordt gecreëerd. Voor jonge ondernemers wordt de basis voor duurzaam ondernemerschap gelegd in het secundair en hoger onderwijs.”

Bron en meer cijfers: Unizo

Lees ook :

 

 

Marleen Deleu
Marleen Deleu - Director Trends & Insights NextConomy - on a mission to bring insights and expertise to the freelance workforce and users of contingent labor in Belgium Bekijk alle berichten van #Marleen Deleu