SLUIT MENU

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling

Ondernemingen die onderzoekers tewerkstellen in een concreet onderzoeks- of ontwikkelingsprogramma of -project (O&O-programma/project) en die een bepaald diploma hebben, kunnen de gedeeltelijke vrijstelling tot doorstorting van bedrijfsvoorheffing toepassen op de bezoldigingen van deze onderzoekers. Echter, de aanmelding bij Belspo zorgt de laatste jaren voor veel discussie tijdens fiscale controles.

De (gedeeltelijke) vrijstelling tot doorstorting van bedrijfsvoorheffing houdt in dat de bedrijfsvoorheffing integraal moet worden ingehouden, maar voor 80% niet moet worden doorgestort aan de Schatkist. Maar deze vrijstelling is onderworpen aan voorwaarden.

Eén van de voorwaarden is dat het O&O-programma/project voorafgaandelijk moet zijn aangemeld bij de POD Wetenschapsbeleid (Belspo). De rechtspraak heeft al meermaals bevestigd dat deze voorafgaandelijke aanmelding een essentiële voorwaarde uitmaakt om de vrijstelling toe te passen.

Een O&O-programma/project moet duidelijk in de tijd zijn afgebakend, met aanvangs- en voltooiingsdatum. Dit geldt ook als de onderneming structureel O&O verricht.

Maar de fiscus onderzoekt de aanmelding ook op inhoudelijk vlak. En dit geeft ook aanleiding tot discussie.

Meer weten? Lees alles over dit onderwerp in deze bijdrage van Monard Law

Lees ook :

Specialisten van Monard Law delen hier hun kennis op het gebied van arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht. Zowel voor individuele freelancers als voor hun opdrachtgevers. Bekijk alle berichten van Monard Law