"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

De aansprakelijkheid van de freelancer & het indekken van zijn risico

Wat als een freelancer in de uitoefening van zijn opdracht een fout begaat? Hoe zit het dan met zijn aansprakelijkheid ten aanzien van zijn opdrachtgever en ten aanzien van derden? Wie draagt de gevolgen en hoe kan het risico worden ingedekt?

Om die vragen te kunnen beantwoorden is het in eerste instantie noodzakelijk om te weten hoe een freelancer gekwalificeerd wordt.

Freelancer = zelfstandige

Een freelancer heeft het statuut van een zelfstandige. Daarmee wordt eenieder aangeduid die werkt zonder dat er sprake is van een gezagsrelatie met zijn opdrachtgever. Daarin verschilt een zelfstandige van een werknemer, in wiens hoofde er sprake is van een band van ondergeschiktheid met zijn werkgever.

De puzzel van de aansprakelijkheid wordt voor de zelfstandige freelancer en de werknemer dan ook fundamenteel anders gelegd.

Een werknemer kan in de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst slechts aansprakelijk worden gesteld voor zover er sprake is van een herhaaldelijke lichte fout, een zware fout of bedrog. De beperkte persoonlijke aansprakelijkheid van een werknemer voor een fout of nalatigheid tijdens de uitoefening van zijn job geldt zowel voor schade veroorzaakt aan zijn werkgever als aan derden.

Een freelancer kan zich daarentegen niet beroepen op een dergelijke beperkte aansprakelijkheid. Wanneer de freelancer in de uitvoering van zijn opdracht een fout maakt en daarbij schade veroorzaakt aan zijn opdrachtgever of aan derden dan draagt hij daar de volle verantwoordelijkheid voor.

De Belgische verzekeringsmarkt biedt tal van mogelijkheden aan de freelancer om zijn risico en de financiële gevolgen van een eventuele fout in te dekken. We lichten er twee toe: de verzekering beroepsaansprakelijkheid en de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.

Verzekering beroepsaansprakelijkheid

Een freelancer kan zijn contractuele aansprakelijkheid indekken door een verzekering beroepsaansprakelijkheid af te sluiten. Concreet wordt de schade veroorzaakt door een intellectuele beroepsfout in de uitoefening van de beroepsbezigheid gedekt door de verzekering beroepsaansprakelijkheid.

Het afsluiten van een dergelijk verzekering is in bepaalde gevallen zelfs wettelijk of deontologisch verplicht. De verplichting om een verzekering beroepsaansprakelijkheid af te sluiten geldt dan vooral voor zelfstandigen met een vrij beroep, waaronder architecten, boekhouders, medische beroepen …

Daarnaast kan de opdrachtgever de freelancer ook vragen om een beroepsverzekering af te sluiten.

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

Een freelancer draagt niet alleen de volle verantwoordelijkheid voor fouten ten aanzien van zijn opdrachtgever, maar ook ten aanzien van derden. Denk maar aan de freelancer die bij de uitvoering van zijn opdracht schade veroorzaakt aan een derde. De freelancer kan het risico en de financiële gevolgen van zijn extra-contractuele aansprakelijkheid indekken door een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten.

Het loont dus voor de freelancer om op voorhand stil te staan bij de mogelijke risico’s die zijn beroepsuitoefening met zich kunnen meebrengen en daarop een passend antwoord te vinden.

Bron: Inge Thijs – advocaat bij Monard Law

Mogelijk vind je de andere bijdragen van Monard Law ook interessant? Je vindt ze hier.

Specialisten van Monard Law delen hier hun kennis op het gebied van arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht. Zowel voor individuele freelancers als voor hun opdrachtgevers. Bekijk alle berichten van Monard Law