SLUIT MENU

Welke verzekeringen ben je als freelancer verplicht om af te sluiten?

Freelancen biedt veel vrijheden, maar bevat ook een aantal risico’s. Om toch zonder zorgen aan de slag te gaan, ben je verplicht om bepaalde verzekeringen af te sluiten.

Zo ben je als freelancer verplicht om een burgerlijke aansprakelijkheid auto en een verzekering beroepsaansprakelijkheid te nemen. Werk  je in publieke ruimte, dan moet je onder bepaalde voorwaarden een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing afsluiten. We overlopen deze verzekeringen hieronder meer in detail.

Burgerlijke aansprakelijkheid auto

Wie zich met de auto op de baan begeeft zonder geldige burgerlijke aansprakelijkheid auto of autoverzekering, riskeert een fikse boete. Net zoals voor een privéwagen, moet ook je bedrijfsauto verzekerd zijn. Heb je een ongeluk gehad en hierbij schade berokkend aan een derde, dan dekt de autoverzekering dat.

Wanneer je schade hebt aan jouw wagen, zal je enkel vergoed worden wanneer de andere partij aansprakelijk is.

Ben je dus zelf aansprakelijk voor het ongeluk of is er sprake van vandalisme of vluchtmisbruik waardoor je de andere partij niet kent, dan zal je geen beroep kunnen doen op de autoverzekering. Om toch die kosten te recupereren, kan je een omniumverzekering nemen.

Voor de berekening van de kostprijs van je autoverzekering wordt er rekening gehouden met deze factoren:

  • De gegevens van je auto: merk, model, bouwmaand- en bouwjaar, soort brandstof …
  • Gewenste verzekering: standaard verzekering of omnium?
  • Profiel van de bestuurder: leeftijd, uitgiftedatum rijbewijs, schadevrije jaren …

Voor meer info:

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing

Heb jij een publieke ruimte dan ben je verplicht om de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing te nemen. Deze verzekering beschermt jezelf, de zaak en je klanten.

Stel: er breekt brand uit in je kantoor waardoor een klant schade oploopt. Die klant kan je hiervoor verantwoordelijk stellen, zelfs als het ontstaan van die brand niet jouw fout is.

De waarborgen en verzekerde bedragen zijn bij wet vastgelegd en worden jaarlijks geïndexeerd.

Een volledige lijst van alle ruimtes waarvoor deze verzekeringsplicht geldt, vind je in het Belgisch Staatsblad. Twijfel of je ruimte in aanmerking komt voor deze verzekering? Neem dan contact op met de technische dienst van je gemeente.

Verzekering beroepsaansprakelijkheid (BA)

De verzekering beroepsaansprakelijkheid verzekert de contractuele aansprakelijkheid tussen jou en je opdrachtgever. Bij eventuele schade, moet er een verband zijn tussen de fout die jij gemaakt heb en de gevolgen hiervan. Men spreekt dan over een beroepsfout of een professionele fout. Deze verzekering zorgt er dus voor dat bij fouten die jij veroorzaakt de financiële gevolgen  hiervan voor de opdrachtgever gedekt zijn.

Vaak wordt deze verzekering standaard opgenomen in het contract: de opdrachtgever eist dan van de freelancers dat ze verzekerd zijn tegen beroepsaansprakelijkheid

Vooral zelfstandigen met een vrij beroep worden verplicht om deze verzekering af te sluiten. Denk maar aan een architect die op zijn bouwplan een fout heeft gemaakt, waardoor een deel van het bouwwerk herdaan moet worden. De klant worden vergoed bij die vergissing en de architect hoeft er niet voor te vrezen dat hij een beroep moet doen op zijn eigen spaarpot.

Naast zelfstandigen met een medisch beroep, zijn freelancers met een intellectueel beroep zoals reisorganisatoren, boekhouders, verzekeringstussenpersonen, vastgoedmakelaars … verplicht om deze verzekering te nemen.

De premie is afhankelijk van deze factoren:

  • Je activiteit
  • Het bedrag dat je wil verzekeren
  • Aantal personen dat je wil verzekeren

Meer info

Meer info over verzekeringen vind je bij de verzekeraars en bij je sociaal verzekeringsfonds. 

Dit is deel 1 van onze reeks artikelen over ‘Freelancers en verzekeringen’. In deel 2 beschrijven we de aan te raden verzekeringen voor freelancers, en in deel 3 de extra ‘nice to have’ verzekeringen voor freelancers.

Nathanella Monsaert
Nathanëlla Monsaert is redacteur en grafisch vormgever. Met haar jarenlange ervaring werkt ze elke communicatie uit van A tot Z. Of hoe ze het liever zelf zegt: van A naar Beeld. Ze is een storyteller pur sang en gaat voor NextConomy vooral op zoek naar boeiende verhalen bij freelancers. Bekijk alle berichten van #Nathanella Monsaert