SLUIT MENU

Verzekeringen: welke zijn niet verplicht maar wel interessant voor freelancers?

Verzekeringen die je helpen om een moeilijke periode te overbruggen.

Als freelancer is je loon afhankelijk van de opdrachten die je krijgt. Maar wat doe je wanneer je niet kunt werken omdat je langdurig ziek bent, een ongeval had of je kantoor verwoest is door een storm? De volgende verzekeringen zijn niet verplicht, maar helpen je om die moeilijke periode te overbruggen

Met de verzekering gewaarborgd inkomen, een hospitalisatieverzekering, de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, een aanvullend pensioen voor zelfstandigen, brandverzekering en de verzekering fiscale rechtsbijstand vermijd je een financiële kater bij tegenslag.

Verzekering gewaarborgd inkomen

Met een verzekering gewaarborgd inkomen verzeker je jezelf van een inkomen wanneer je even niet kan werken door een ziekte of ongeval.

  • Deze verzekering sluit je af bij een verzekeraar of bij de bank.
  • De polisvoorwaarden kunnen verschillen, lees dus goed na waar je precies recht op hebt en welke wachttijd er geldt.
  • De hoogte van je uitkering bepaal je zelf. Je kan tot 80% van je netto-inkomen beschermen.
  • De premies die je betaalt voor deze verzekering kan je aftrekken van je belastbaar inkomen. Hierdoor is de verzekering fiscaal aantrekkelijk. Bovendien geniet je van een maandelijkse rente.
  • De prijs van de premie is afhankelijk van je leeftijd, je rentetype, de gewenste uitkering en je leeftijd bij je pensionering.

______________________________________________________________________________

Je kan de premies voor de verzekering gewaarborgd inkomen aftrekken van je belastbaar inkomen. Dit maakt de verzekering fiscaal erg aantrekkelijk. Bovendien geniet je van een maandelijkse rente.

__________________________________________________________________________________

Hospitalisatieverzekering

De sociale bijdragen die je als zelfstandige betaalt, dekken enkel de medische kosten. Met een hospitalisatieverzekering vorder je ook de kosten van een ziekenhuisopname geheel of gedeeltelijk terug, waardoor je een hoge ziekenhuisfactuur vermijdt.

Als zelfstandige kan je een hospitalisatieverzekering afsluiten bij je ziekenfonds of de klassieke verzekeraar. Kies niet meteen voor de duurste polis, want dat is niet altijd de beste optie voor jou. Ga altijd na wat de uitsluitingen, de vrijstelling en de wachttijden zijn. Een wettelijk kader van welke dekkingen een polis moet bieden, is er niet. De producten zijn heel verschillend.

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

De familiale aansprakelijkheidsverzekering ken je allicht, maar als zelfstandige heb je niks aan die verzekering. Die verzekering dekt namelijk geen schade die voortkomt uit je beroepsactiviteiten. De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid wel.

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid vergoedt dus de schade die een derde oploopt door een fout van jou tijdens het uitoefenen van je beroepsactiviteit: het verhandelen of het vervaardigen van goederen of het leveren van diensten.

Aanvullend pensioen voor zelfstandigen

Na je loopbaan krijg je een wettelijk pensioen, maar met een aanvullend pensioen voor zelfstandigen voorzie jezelf van een extraatje. Bovendien is deze polis interessant omdat:

  • Het rendement op je aanvullend pensioen hoger ligt dan bij een bankrekening.
  • Het bedrag dat je in je aanvullend pensioen stopt, voor het overgrote deel terugkrijgt van de fiscus.

Voor meer informatie, ga langs bij je ondernemingsloket.

Brandverzekering

Een brandverzekering beschermt je pand en inboedel tegen brand, storm, waterschade, sneeuwbuien of glasbreuk.

Normaal is een brandverzekering niet verplicht, maar bijna altijd wel via het huurcontract van je handelspand. Vaak kan je geen hypotheeklening afsluiten bij de bank wanneer je geen brandverzekering hebt.

Verzekering fiscale rechtsbijstand

Als ondernemer bestaat de kans dat op een dag de fiscus je zaak komt doorlichten. Zo’n doorlichting van de fiscus kost je veel tijd en het kostenplaatje van zo’n controle kan aardig oplopen. Om te vermijden dat je een boete krijgt, moet je misschien professionele bijstand inroepen.

De verzekering fiscale rechtsbijstand beschermt je tegen hoge kosten bij een belastingcontrole.

De premies die je betaalt voor deze verzekering zijn fiscaal aftrekbaar.

Dit is deel 2 van onze reeks artikelen over ‘Freelancers en verzekeringen’. Deel 1 handelt over verplichte verzekeringen; in deel 3 beschrijven we de eventueel extra ‘nice to have’ verzekeringen voor freelancers.

Nathanella Monsaert
Nathanëlla Monsaert is redacteur en grafisch vormgever. Met haar jarenlange ervaring werkt ze elke communicatie uit van A tot Z. Of hoe ze het liever zelf zegt: van A naar Beeld. Ze is een storyteller pur sang en gaat voor NextConomy vooral op zoek naar boeiende verhalen bij freelancers. Bekijk alle berichten van #Nathanella Monsaert