"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Gecombineerde vergunning nu aanvragen via uniek loket “Working in Belgium”

Ondernemingen die een niet-Europese buitenlander in dienst willen nemen, kunnen de gecombineerde vergunning voor wonen en werken vanaf 31 mei 2021 via een uniek digitaal loket aanvragen, ongeacht de regio waar ze gevestigd zijn, of waar de werknemer zal tewerk gesteld worden.

Single permit

Personen die niet de nationaliteit van een land van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland hebben en die meer dan 90 dagen als loontrekkende in België willen werken, hebben daarvoor een gecombineerde vergunning nodig, de zogenaamde ‘single permit’. Die vergunning vormt zowel de toelating om te werken als om in België te wonen.

Welke regio de gecombineerde vergunning uitreikt, hangt in principe af van de vestigingsplaats van de onderneming. Als de onderneming bijvoorbeeld in Linkebeek gevestigd is, is dat de Vlaamse overheid. 5 km meer noordelijk – bijvoorbeeld in Ukkel – is de Brusselse overheid bevoegd. Ligt de onderneming 5 km meer zuidelijk – bijvoorbeeld in Waterloo –, dan moet de werkgever een aanvraag doen bij de Waalse overheid. Elke regio had hiervoor een eigen aanvraagprocedure.

Vanaf 31/5 kunnen werkgevers en hun mandatarissen voor elk van deze vergunningen terecht op één plaats: workinginbelgium.be. Zij hoeven dus geen rekening meer te houden met welke overheid de vergunning uitreikt. Het unieke loket zal de aanvragen automatisch doorsturen naar het bevoegde gewest.

Modernisering en vereenvoudiging

Het loket zorgt voor vereenvoudiging en modernisering: aanvragen op papier of per e-mail maken plaats voor een online toepassing, waar klanten de dossiers 24/7 kunnen indienen en raadplegen.

Het loket centraliseert alle aanvragen over de verschillende gewesten heen, waardoor klanten gemakkelijk het overzicht bewaren over hun lopende dossiers. De status van een aanvraag is nu permanent te raadplegen via de toepassing, waardoor de klant niet langer contact hoeft op te nemen met de dienst om een statusupdate te krijgen.

Meer informatie

Vanaf 31/5 is de applicatie Single Permit beschikbaar op www.workinginbelgium.be. Hier vindt u ook alle bijkomende info en contactgegevens.

Bron: Departement Werk en Sociale Economie

Redactie / Rédaction / Editors NextConomy Bekijk alle berichten van NextConomy