"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Besteed aandacht aan persoonlijke ontwikkeling en werk aan een sterk werkgeversmerk

Vaak wordt er bij tijdelijke inhuur geen aandacht besteed aan de persoonlijke ontwikkeling van de freelancer omdat hij of zij tijdelijk word aangeworven. Toch raad het rekruteringsbureau Hays aan om dat toch te doen, want zowel de freelancer als jij, de opdrachtgever haalt er voordeel uit.

Freelancers worden vaak ingehuurd voor een korte termijn op een specifieke opdracht. Echter – net als voor professionals in vaste dienst – draagt persoonlijke ontwikkeling voor freelancers bij aan de motivatie, het vergroten van het zakelijke netwerk, zelfvertrouwen en groei als professional.

Daarnaast zorg je voor een goed ambassadeurschap van de freelancer voor je organisatie. Hoe kan je als opdrachtgever aandacht besteden aan dit belangrijke onderdeel?

Ga in gesprek met de freelancer

Werknemers in dienstverband worden veelal gefaciliteerd door hun werkgever om zichzelf te blijven ontwikkelen. Denk aan werkinhoudelijke opleidingen en trainingen of loopbaancoaching. Ook aandacht voor de fysieke en mentale gezondheid en de (juiste) werk-privébalans zijn voorbeelden van persoonlijke ontwikkeling.

Hoewel van een freelancer verwacht mag worden dat hij of zij zelf proactief aan de slag gaat met ontwikkeling, kan je als opdrachtgever ook het gesprek aangaan hierover. Waar zou je hem of haar aanvullend kunnen ondersteunen? Waar liggen de ambities, de interesses? Is er een match te vinden tussen deze wensen en mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling binnen de organisatie?

Welke mogelijkheden tot ontwikkeling zijn er?

Naast het aangaan van een gesprek met de freelancer, is het ook belangrijk om te kijken welke mogelijkheden jullie kunnen aanbieden.

Bieden jullie bijvoorbeeld de vaste werknemers een ontwikkeltraject aan, met verschillende trainingen? Dan is het een kleine stap om dit ook voor tijdelijke werknemers in te richten. Maak een doel aan of stel een plan op voor de tijd dat de samenwerking er is, zelfs als dit maar om een korte periode van een aantal weken gaat. Geef deze ontwikkeling vorm in kortdurende sprints en blijf met elkaar in gesprek gaan hoe het ervoor staat.

Naast deze begeleiding en aandacht, is het van groot belang om hier tijd en ruimte voor vrij te maken. Denk bijvoorbeeld aan een aantal uren per maand die vrij te besteden zijn of het vrijgeven van een persoonlijk ontwikkelbudget. Dit budget past bij de tijd waarin wij leven en de manier waarop een freelancer te werk gaat.

De verantwoordelijkheid tot ontwikkeling wordt neergelegd bij de freelancer zelf. Je kan een bepaald budget afspreken en het is dan aan hem of haar om dit budget te gebruiken en in te zetten voor groei.

Een andere mooi initiatief is om het team hierbij te betrekken. Laat iedereen binnen het team iets delen over hun passie of expertise (dit kan vakinhoudelijk zijn, maar ook gericht op persoonlijke ontwikkeling). Zo kunnen ze elkaar inspireren en behoud je ook een deel van de kennis van de freelancer.

Goed opdrachtgeverschap

Net als dat een vlotte en volledige onboarding zijn vruchten afwerpt op een goed verloop van de opdracht en bijdraagt aan het hoogst haalbare resultaat, draagt aandacht voor de freelancer als individu bij aan de betrokkenheid bij de opdrachtgever. Op lange termijn werk je als opdrachtgever aan je employer brand en ambassadeurschap. Dat is niet te onderschatten.

Grijp de kans om de tijdelijke expertise van een freelancer volledig te benutten of zelfs voor langere tijd aan je te binden. Laat zien wat de organisatie in huis heeft: goed werkgeverschap zal zich uitbetalen in een sterk werkgeversmerk, aantrekkingskracht op andere talenten in de markt en zelfs in de mogelijkheid om externen voor langere tijd aan je organisatie te binden. Of te kunnen gebruiken in je netwerk voor de toekomst.

Lees een eerdere bijdrage van Hays Talent Solutions: ‘5 tips voor een soepel onthaal van freelancers‘.

Hays offers companies a comprehensive portfolio of services that helps support all their workforce management-related topics – for any form of employment as non-permanent workforce, temporary workers, contractors, consultants and resources engaged under a statement of work Bekijk alle berichten van Hays