"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

10 suggesties van extern talent aan hun opdrachtgevers

Een heldere opdrachtomschrijving, betere feedback, meer contact … In dit artikel vind je 10 suggesties van externe medewerkers aan hun opdrachtgevers.

ZiPconomy, het Nederlandse zusje van NextConomy ondervroeg bijna 1.000 freelancers, interim-managers, consultants … over hoe zij Goed Opdrachtgeverschap zouden definiëren. Dit artikel zoomt in op de 10 meest voorkomende aandachtspunten die externe talenten hebben voor hun opdrachtgevers. Opgesomd in teruglopende volgorde van belangrijkheid: 

1. Zorg voor een heldere opdrachtomschrijving met duidelijke doelstellingen

Meer dan 10 procent van de externe medewerkers geeft aan dat vooral een heldere opdrachtformulering ontbreekt. Ook is de opdracht te weinig resultaatgericht. Zorg daarom voor een concretere opdrachtomschrijving, een duidelijkere rolbeschrijving en benoem kritische succesfactoren. 

2. Geef meer en betere feedback op de opdracht

Extern talent hecht veel belang aan feedback en opdrachtevaluatie om zich te kunnen ontwikkelen en/of te verbeteren. Hou daarom vaker een tussentijdse evaluatie, werk aan een soort van functioneringsgesprekken en tijdige feedback.

3. Zorg voor effectievere en efficiëntere inhuurprocessen

Zorg voor een beter inhuurproces of meer transparantie en ‘veiligheid’ wanneer de externe medewerker al aan het werk is. Soms krijgen ze bijvoorbeeld het bericht dat het inhuurproces niet goed zou zijn verlopen en dat ze ondanks het geleverde werk niet betaald gaan worden. Maar er zijn ook klachten over omslachtige en langdurende inhuurprocessen en het niet op tijd krijgen van het contract.

4. Verbeter de relatie tussen vast en flex

Geef je freelancer het gevoel dat hij onderdeel is van het reguliere team. Maak hen meer onderdeel van de organisatiecultuur.

5. Benut de kwaliteiten van je extern talent beter

Een groot aantal ingehuurde medewerkers geeft aan dat hun ervaring en talenten te weinig worden benut. Zij stellen dat ze de opdrachtgever kunnen helpen om het rendement op hun dienstverlening te verbeteren.

6. Proactief en tijdig signaleren van mogelijke verlengingen

Diverse freelancers signaleren een relatief lakse houding bij opdrachtgevers ten aanzien

van verlengingen. Deze zouden eerder voorzien en beter gecommuniceerd kunnen worden. Bied daarom inzicht in aankomende opdrachten, vervolgopdrachten, geef actief referenties bij uitstekende prestaties en geef meer duidelijkheid over het perspectief op langere termijn.

7. Zorg voor randvoorwaarden: visie en koersvastheid van de organisatie

Bij een aantal opdrachtgevers ontbreekt een coherente en onderliggende visie waarop de freelancer verder kan werken.

8. Meer contact tussen het extern talent en inhurend manager

Te vaak wordt een opdracht gekenmerkt door veel te weinig communicatie en fysiek contact

tussen de externe medewerker en de opdrachtgever, om tijdig te kunnen bijsturen. Maak daarom meer tijd vrij voor overleg en bespreek het verloop van de opdracht vaker één-op-één door.

9. Versterk relaties met je extern talent: bouw aan een netwerk

In enkele gevallen geeft de freelancer aan een hechtere relatie te willen met de

opdrachtgever, ook buiten de scope van het project. Organiseer netwerkbijeenkomsten met externen of een maandelijks netwerkcafé, bied meer opleidingsmogelijkheden en meer transparantie over toekomstperspectieven binnen jouw organisatie.

10. Een deugdelijke en degelijke betalingstermijn

Tot slot geven diverse ingehuurde medewerkers aan dat de betalingstermijn nogal lang is (meer dan

dertig dagen) of dat de opdrachtgever zich niet aan de gemaakte afspraken houdt. Opdrachtgever, houd je aan de afspraken vastgelegd in het contract!

Bron: https://www.zipconomy.nl/dossier/goed-opdrachtgeverschap/

 


Dag van de Freelancer 2020

Op 17 september 2020 organiseert NextConomy samen met Jellow en Unizo ‘Dag van de Freelancer 2020’. Tijdens deze online editie van Dag van de Freelancer gaan we samen met enkele experts en ervaringsdeskundigen de uitdaging aan: met tips en inzichten van jou een betere freelancer of opdrachtgever maken! En oh ja, ook dit jaar krijg je de meest opmerkelijke resultaten uit het Freelancer Focus rapport in primeur voorgesteld!

Dag van de Freelancer is voor freelancers, maar ook voor hun opdrachtgevers.

Dat wil zeggen HR-managers, inkopers, bedrijfsleiders en alle andere belanghebbenden die betrokken zijn bij de wereld van freelancen.

Alle informatie en aanmelden.


 

Redactie / Rédaction / Editors NextConomy Bekijk alle berichten van NextConomy