"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Gratis matching vraag en aanbod werkkrachten in de zorgsector

De coronacrisis maakt het vinden van de nodige werkkrachten in de gezondheidszorg nog meer urgent dan voorheen. Om de vraag en het aanbod in de gezondheidssector te optimaliseren, is er nu C-Cares, een gratis matchingplatform voor alle ziekenhuizen, zorginstellingen en alle profielen medisch personeel

Zo kunnen organisaties in de zorg die hulp nodig hebben en de mensen met medische competenties die willen helpen, met elkaar in contact gebracht worden, en dit op een snelle en eenvoudige manier.

C-Cares helpt zo  mee de gezondheidssector kostbare tijd besteden aan  wat écht belangrijk is: zorg dragen voor patiënten en onze mensen in deze moeilijke tijden. Voorlopig zijn al 3 partners mee op de kar gesprongen. Voor meer informatie omtrent C-Cares kan u terecht op onze website www.c-cares.be.

C-Cares is een initiatief van Connecting-Expertise. Door de communicatie rond C-Cares mee uit te dragen, hoopt NextConomy bij te dragen aan het wegwerken van tekorten aan personeel in de zorgsector in kader van de coronacrisis.

Redactie / Rédaction / Editors NextConomy Bekijk alle berichten van NextConomy