"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Koen De Leus: “Turbulenties zullen elkaar sneller opvolgen”

Koen De Leus, Chief Economist bij BNP Paribas Fortis, heeft een bijzondere interesse voor de digitalisering, en de effecten ervan op onze economie. Voor de arbeidsmarkt voorspelt hij turbulente tijden en een toenemende nood om continu bij te leren.

Wat een Chief Economist eigenlijk doet? Research, PR en advies, zo zegt Koen De Leus. “Ik heb een adviserende taak en beantwoord bijvoorbeeld vragen van de directie. En de helft van mijn tijd ben ik bezig met het geven van presentaties over trends die zich in de economie voordoen. Dat kan gaan over macro-economische vooruitzichten, maar het kan ook zijn over digitalisering, de impact van klimaatverandering op bedrijven… Elke hoofdeconoom heeft wel iets specifieks dat hij opvolgt, en in mijn geval is dat digitalisering en de impact ervan op de economie, de inkomensongelijkheid,  arbeidsmarkt en dergelijke.” Koen De Leus schreef daarover overigens het boek ‘De Winnaarseconomie’, en het is een weerkerend thema in zijn blogartikels.

Verlichten, niet overnemen

De digitalisering zal wel degelijk een impact hebben op de arbeidsmarkt, op werk en jobs, gaat Koen De Leus verder. Hij stapt wel niet mee in het doembeeld van een wereld waarin robots en computers alle jobs overnemen. Jobs worden, zoals altijd al het geval is geweest, gecreëerd en vernietigd.

“De vraag is of er even snel nieuwe jobs bijkomen als er door robots overgenomen worden. Als dat op lange termijn zo is, is er geen probleem. Ik ben ook daar niet zo pessimistisch: je ziet immers dat delen van jobs, dat taken kunnen vervangen worden, maar niet de volledige jobs. Een robot of algoritme kan onze job verlichten, maar meestal niet volledig overnemen.”

Volgende industriële revolutie

Koen De Leus

Koen De Leus wijst er wel op dat digitalisering, zoals alle andere industriële revoluties, gepaard gaat met turbulentie. Dat zit zo: de GAFA’s van deze wereld (Google, Amazon, Facebook, Apple en co) integreren nu al volop robots, AI en technologie in hun businessmodel en zijn op die manier enorm productief. De overige 90% van de ondernemingen heeft die stap nog niet gezet, en is dus in vergelijking erg inefficiënt.

“In elke industriële revolutie zie je op een bepaald moment een keerpunt, een moment waarop de verspreiding van de nieuwe technologie en kennis op grote schaal plaats vindt”, klinkt het. Dat zal óók nu weer gebeuren, voorspelt hij, met een brede doorbraak van de digitalisering. Wanneer? Ook Koen De Leus heeft geen glazen bol, “maar vaak gebeurt dit na een stevige groeivertraging of recessie.  Bedrijven zijn in eerste instantie terughoudend om opnieuw mensen aan te nemen en zetten alles op alles om de eerder verworven technologie te integreren.”

Steeds nieuwe skills

Dit heeft een aanzienlijke invloed op het herstel. Economen spreken dan van een ‘jobless recovery’, een economisch herstel waarbij de werkgelegenheid slechts in mondjesmaat toeneemt, maar de productiviteit des te meer. Bij een verderzetting van het herstel trekt vervolgens ook de jobcreatie aan. Door de integratie van de nieuwe technologieën vraagt de arbeidsmarkt nadien ook andere kennis en vaardigheden.

“De ontwikkeling en integratie van nieuwe technologieën gebeurt alsmaar sneller. Teren op je diploma voor je hele carrière met slechts heel af en toe een bijscholing kan niet langer. In de maatschappij van vandaag, waar je elke dag opnieuw zo veel nieuwe dingen over je heen krijgt, verandert drie vierde van je job om de vijf jaar”, zegt hij. Dat impliceert continue inspanningen om mee te zijn, een verantwoordelijkheid voor werkgever, overheid én individu.

Stabiele jobs

Betekent het ook een grotere dynamiek op de arbeidsmarkt, met kortere periodes bij een onderneming? Voor bepaalde, gespecialiseerde taken zullen bedrijven inderdaad een beroep (blijven) doen op consultants en freelancers, al waarschuwt de hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis er wel voor dat ondernemingen ervoor moeten waken niet teveel afhankelijk te zijn van externen omwille van het operationele risico dat dat inhoudt

“Maar de voorspelling dat in 2030 het eerste S&P 500-bedrijf geen enkele vaste werknemer meer zal hebben behalve de directie? Daar geloof ik niet in. Zeker in grote bedrijven zullen mensen met een redelijk stabiele job een groot deel van de taken op zich nemen, op voorwaarde dat ze ook zelf de discipline hebben om zich bij te scholen.”

Freelance journalist. Doet van horen, zien en schrijven over o.a. HR en de arbeidsmarkt. Bekijk alle berichten van Timothy Vermeir