"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Ook zelfstandigen voortaan vanaf eerste dag recht op ziekte-uitkering

Zelfstandigen die langer dan zeven dag ziek zijn, hebben vanaf nu recht op een uitkering vanaf de eerste dag ziekte. Dat is het resultaat van het wetsvoorstel dat gisterenmiddag in de Kamercommissie Bedrijfsleven werd goedgekeurd.

De evolutie naar een wachtperiode van 7 dagen komt er bovenop de eerdere inkorting van begin 2018 waarbij de carensmaand werd bijgesteld naar een wachtperiode van 14 dagen. Bovendien vervalt de wachtperiode van 7 dagen bij ziekte die langer dan 7 dagen duurt. Op die manier zijn zelfstandigen die niet kunnen werken door bijvoorbeeld griep beter beschermd tegen inkomensverlies.

“Volgende legislatuur willen we werk maken van een gelijke sociale bescherming, ongeacht je statuut als werknemer, ambtenaar of zelfstandige”, zegt minister van Sociale Zaken Maggie De Block.

Redactie / Rédaction / Editors NextConomy Bekijk alle berichten van NextConomy