"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Beste Freelancer, voorziet jouw overeenkomst met de opdrachtgever in een opzegmogelijkheid?

Kan je de overeenkomst beëindigen en zo ja, vanaf wanneer begint een mogelijke opzeg dan te lopen?

Op het moment dat zowel freelancer als opdrachtgever denken alles goed contractueel te hebben geregeld en besproken, blijkt al te vaak dat men de overeenkomst niet kan opzeggen. Of men kan ze wel opzeggen, maar vanaf wanneer de voorziene opzegperiode begint te lopen, is niet duidelijk bepaald.

Ellen Pensaert, senior legal counsel en zaakvoerder van Furbo Legal, is gespecialiseerd in aannemingscontracten. Zij maakt dit bijna elke week mee, zegt ze.

De artikels die gaan over een mogelijke beëindiging/opzegging van de overeenkomst tussen freelancer en opdrachtgever, stellen Ellen  doorgaans voor twee uitdagingen.

Een eerste aandachtspunt is dat de opdrachtgever voorziet dat hij alleen het contract kan opzeggen. Het is aan te raden om te laten opnemen dat beide partijen het contract kunnen opzeggen. Dit kost weinig moeite en zorgt al direct voor een evenwichtige relatie tussen opdrachtgever en freelancer, waarbij ook het onderlinge vertrouwen wordt vergroot.

Het tweede aandachtspunt ligt erin dat men al te vaak vergeet in de overeenkomst de start/aanvang van de opzegperiode op te nemen in het contract.

Wanneer gaat de opzeg juist in?

Dit is alvast een lijstje met veel voorkomende clausules, die Ellen Pensaert in de praktijk tegenkomt. Komen onderstaande bepalingen je ook bekend voor?

De opzegperiode gaat in vanaf:

1. 2 dagen later, bij de vermoedelijke in ontvangst name van de opzeggingsbrief brief door de freelancer;

2. Direct bij kennisgeving van het versturen van de e-mail aan de andere partij of het aangetekende schrijven;

3. Op de 1ste van de volgende maand;

4. Op het einde van de eerstvolgende factuurperiode;

5. Nergens in het contract opgenomen vanaf wanneer de opzegperiode begint te lopen.

Freelancers zijn geen werknemers, en zorgt ervoor dat het klassieke arbeidsrecht voor hen dan ook niet van toepassing is. In zelfstandige overeenkomsten hebben beide partijen een enorm grote vrijheid om hun samenwerking te omschrijven. Alle bovenstaande opties zijn dus mogelijk.

Zo kan het perfect mogelijk zijn dat bedrijf A er voor kiest om de start van de opzegperiode te laten ingaan de eerstvolgende maandag na het versturen van de opzegbrief, en dat bedrijf B verkiest om die opzegperiode op de 1ste van de maand te laten ingaan.

3 praktische tips voor elke freelancer: 

TIP 1 – Start van de opzegperiode

Een goede clausule die voor geen enkele discussie tussen beide partijen zorgt, luidt als volgt:

Waarom is de startdatum zo belangrijk? Het geeft de beide partijen de zekerheid wanneer ze ten aanzien van elkaar geen enkele verplichtingen meer hebben. Zo kan iedere partij daarna staan en gaan waar hij wil en de samenwerking op een correcte manier afsluiten.

TIP 2 – Gebruikelijke opzegperiodes

Beide partijen kunnen ervoor kiezen om een opzegperiode in het contract te laten opnemen.

  • Bij contracten tot 3 maanden bedraagt de opzegperiode gebruikelijk 2 weken tot 1 maand.
  • Bij contracten van 3 tot 12 maanden, is de opzegperiode doorgaans 1 tot 3 maanden.
  • Bij contracten van onbepaalde duur, is de opzeg vrij vaak 3 maanden of 6 maanden

Maar het staat partijen uiteraard vrij om andere periodes overeen te komen.

TIP 3 – opzegperiode wel of niet uitdoen?

De opdracht tijdens opzegperiode verder afwerken of opdracht onmiddellijk stopzetten zonder dat een opzeg nodig is?

Er kan worden voorzien dat in bepaalde gevallen de freelancer de opzegperiode niet dient uit te doen. Partijen zijn vrij om bepaalde bedragen overeen te komen in geval de opzegperiode niet dient te worden gerespecteerd.

Overeenkomstig artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek kan de freelancer een schadevergoeding vorderen wanneer de opdrachtgever eenzijdig het contract verbreekt en de opzegperiode niet respecteert.  De freelancer zal dan een vergoeding kunnen vorderen voor “al zijn uitgaven, al zijn arbeid, en alles wat hij bij de opdracht had kunnen winnen”.

Meer info hierover: Furbo Legal – Ellen Pensaert – gsm: 0471 700 696 – ellen.pensaert@furbo.be

Ellen Pensaert is HR & juridisch adviseur en zaakvoerder van Furbo Legal & HR, specialist in het juridisch ondersteunen van freelancers, opdrachtgevers van freelancers en bemiddelaars van freelancers. Bekijk alle berichten van Ellen Pensaert