"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Freelanceplatformen voor zorgverleners: slimme matchmakers tussen vraag en aanbod

In de pers verschijnen regelmatig onheilsberichten over de groeiende populariteit van freelanceplatformen voor zorgverleners. Deze platformen zouden de kosten in de sector opdrijven en een bedreiging vormen voor zorgkwaliteit. Is deze kritiek terecht? En wat met de voordelen die deze platformen bieden? Sidney Ameel, mede-oprichter van CareSquare, pleit voor nuance en sensibilisering.

De zorgsector kreunt al vele jaren onder een groot gebrek aan werkkrachten. Van verpleegkundigen tot laboranten en van zorgkundigen tot kinesitherapeuten: de lijst van knelpuntenberoepen is lang. Freelanceplatformen spelen een belangrijke rol in de sector door professionals en zorginstellingen op een flexibele en efficiënte manier met elkaar te verbinden. Deze platformen bieden een breed scala aan voordelen, waaronder het vermogen om snel gekwalificeerd personeel te vinden voor specifieke behoeften, het bevorderen van een betere werkprivébalans voor zorgprofessionals, het vergroten van de toegang tot zorgdiensten voor patiënten en het stimuleren van innovatie binnen de sector.

Maar niet iedereen is overtuigd van deze voordelen. Critici stellen dat net de vrijheid van freelancers om jobs aan te nemen volgens de eigen agenda, de goede werking van werkroosters verstoort. Bovendien ontstaat een opwaartse prijsdruk door het spel van vraag en (freelance) aanbod. En is een vast team van zorgpersoneel niet beter dan nieuwe freelance medewerkers die voortdurend komen en gaan?

Slimme matchmaker

Hoe beoordeelt een van de spelers in dit debat deze discussie pro en contra? Samen met Dries Lefevre richtte Sidney Ameel in 2021 het freelanceplatform CareSquare op. Hun missie? Een slimme matchmaker zijn tussen zelfstandige zorgverleners en zorgorganisaties, met oog voor een duurzame, betaalbare en flexibele aanpak. “Vandaag bieden we meer dan 3.500 geregistreerde zelfstandige zorg- en verpleegkundigen de mogelijkheid om hun carrièreverloop, verloning en werkprivébalans in eigen handen te nemen”, aldus Sidney. “Tegelijk plukken ook zorginstellingen de vruchten van onze digitale aanpak.”

Voordelen voor zorgopdrachtgevers

Sidney somt de belangrijkste voordelen op. “Door onze slimme matchmaking – onder meer door het gebruik van artificiële intelligentie – bereiken zorgopdrachtgevers rechtstreeks en onmiddellijk de beste potentiële kandidaten. Ze kunnen al binnen enkele minuten hun tekorten in werkroosters wegwerken. Vanuit CareSquare screenen en beoordelen we permanent onze kandidaten. Opdrachtgevers maken zelf de selectie van de meest geschikte kandidaten, wat een extra niveau van kwaliteitstoetsing oplevert. Belangrijk is ook dat personeelstekorten gecentraliseerd worden op één dashboard, zodat onze klanten op elk moment een duidelijk overzicht hebben van welke jobs ingevuld zijn en welke niet. Dankzij onze focus op digitale dienstverlening – met een compact en wendbaar team van experten – zijn onze werkingskosten lager dan klassieke intermediaire kantoren, wat zich vertaalt in lagere tarieven.”

Duurzaam ecosysteem

Het inschakelen van een freelanceplatform in de zorg biedt nog meer voordelen. “Ons model past beter bij de huidige tijdsgeest”, geeft Sidney aan. “Meer inspraak voor opdrachtgevers en kandidaten leidt tot een duurzaam ecosysteem voor freelance werk in de zorgsector. Omdat beide partijen rechtstreeks met elkaar communiceren, slagen ze erin om elkaars verwachtingen goed in te lossen. Op onze website bieden we trouwens tal van features aan – zoals filtermogelijkheden – om vraag en aanbod zo goed mogelijk te matchen met elkaar. Dit verkleint de kans op mismatches bij aanwervingen, terwijl ook het risico op menselijke fouten bij het beheer van werkroosters aanzienlijk afneemt.”

Via een freelanceplatform verklein je de kans op mismatches bij aanwervingen, terwijl ook het risico op menselijke fouten bij het beheer van werkroosters aanzienlijk afneemt.

Vlinders tussen zorgorganisaties

Volgens Sidney effent die slimme manier van werken – waarbij digitale technologie de lead neemt –de weg voor een efficiënte invulling van personeelstekorten in zorginstellingen. “In een sector waar nog vaak de vertrouwde tools worden gebruikt om talent aan te werven, zien we het vanuit CareSquare als onze taak om zorgwerkgevers warm te maken voor change management en een toekomstgericht personeelsbeheer. Hierbij hoort ook de focus op de meerwaarde die een mix van vaste en freelancemedewerkers op de werkvloer biedt. In een sector die best wel conservatief is, kan het delen van kennis tussen vaste en freelance collega’s heel wat winst opleveren, zowel vanuit operationeel als strategisch oogpunt. Hierbij verwijs ik graag naar de aandacht voor verpleegkundig zeggenschap, waarbij freelancers als accelerator fungeren in het (her)organiseren van zorgtaken, de werkomgeving en de kwaliteit van de zorg. Als “vlinder” tussen zorgorganisaties krijgen ze veel inzichten en kennis over hoe afdelingen, zorggroepen en verpleegkundige taken georganiseerd kunnen worden.”

Langetermijnvisie

Het is duidelijk dat Sidney en zijn collega’s voor een langetermijnvisie pleiten als het gaat om het inschakelen van zelfstandige talenten in de zorgsector. “Door het ontbreken van een helder beleid en duidelijker wetgevend kader ligt de bal in ons kamp om samen met alle betrokken marktspelers een werkbaar én betaalbaar systeem uit te bouwen. We beseffen dat het ad hoc inzetten van freelancers – bijvoorbeeld om op korte termijn gaten in werkroosters op te vullen – een prijskaartje heeft. Tegelijk leveren we als freelanceplatform een deel van de oplossing om werk in de zorg werkbaar te houden en mee te denken over structurele oplossingen voor personeelstekorten die al jaren aanhouden. Denk bijvoorbeeld aan het ziekteverzuim bij vaste zorgmedewerkers. Met CareSquare werken we momenteel aan een nieuw systeem waarbij zorginstellingen via ons platform een langdurige samenwerking met freelancers kunnen uitwerken. Dit biedt een win-winsituatie op voor beide partijen, met onder meer extra kansen voor onboardingtrajecten, opleiding en interne kennisdeling. Laat ons de samenwerking tussen vaste en freelance medewerkers als een opportuniteit voor groei gebruiken!”

Bij CareSquare geloven we sterk in verpleegkundig zeggenschap, waarbij freelancers als accelerator fungeren in het (her)organiseren van zorgtaken, de werkomgeving en de kwaliteit van de zorg.

Lees ook :

Geert Van Cauwenberge
Na een loopbaan van 25 jaar bij een toonaangevende vakinformatieleverancier startte Geert in 2019 als freelance copywriter-eindredacteur-vertaler, met een specialisatie in B2B-content en promotionele communicatie in onder meer hr, finance, tax, accounting, legal en HSE. Onder het motto ‘Easy reading is hard writing’ tovert hij brondocumenten en onderzoeksrapporten om tot vlot geschreven nieuws- en contentartikels. Après une carrière de 25 ans chez un éditeur d'informations professionnelles bien connu, Geert se lance en 2019 comme rédacteur-traducteur freelance, spécialisé dans le contenu B2B et les communications promotionnelles pour les rh, la finance, la fiscalité, la comptabilité, le droit et HSE. Sous le motto ‘Easy reading is hard writing', il vulgarise des documents sources et rapports d'études en articles d'actualité et de contenu. Bekijk alle berichten van #Geert Van Cauwenberge