"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
freelance-economy

Kris Peeters: “Geen nieuw statuut creëren voor freelancers”

De arbeidsmarkt evolueert en aanpassingen zijn nodig, maar we moeten opletten dat we het kind niet met het badwater weggooien. Dat is in een notendop hoe minister Kris Peeters kijkt naar de freelance-economie van vandaag en morgen.

“Ik ben ervan overtuigd dat onze arbeidsmarkt grote wijzigingen ondergaat, niet alleen in de manier van samenwerken, maar ook wat de functies zelf inhouden. Er is een verschuiving van ‘job’ naar ‘taak’”, zo stelt ook federaal minister van werk Kris Peeters vast. Wil dat zeggen dat de klassieke arbeidsrelatie zal verdwijnen? Neen, klinkt het. “Deze manier van werken zal voor veel werknemers de norm zijn en blijven. We moeten oppassen dat we de uitdagingen waarvoor de freelance-economie ons plaatst niet overroepen, maar aan de andere kant mogen we ze ook niet negeren.”

Is er een nieuw statuut nodig voor freelancers?

Kris Peeters: “Sinds de jaren ’70 is er op de arbeidsmarkt, als gevolg van technologische ontwikkelingen, een dynamiek ontstaan waarbij bepaalde groepen van werknemers een steeds grotere autonomie hebben gekregen bij de uitvoering van hun arbeid. Deze dynamiek heeft ervoor gezorgd dat de grijze zone tussen loontrekkende arbeid en zelfstandige arbeid door de jaren heen almaar breder is geworden. Dat wordt nog versterkt door de ontwikkeling van de digitale economie.”

De creatie van een intermediair statuut biedt namelijk geen oplossing voor de grijze zone

“Maar, in navolging van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid, opteren we ervoor om géén nieuw statuut te creëren tussen loontrekkende en zelfstandige. De creatie van een intermediair statuut biedt namelijk geen oplossing voor de grijze zone. In plaats van één grijze zone, dreigen er immers twee grijze zones te ontstaan: één tussen het zelfstandig statuut en het intermediair statuut, en één tussen het intermediair statuut en het loontrekkend statuut.  Bovendien bestaat bij een intermediair statuut het gevaar op een verdringing van bepaalde loontrekkende arbeid naar dat statuut.”

 

U haalde al aan dat werknemers steeds meer autonomie vragen en vaak ook krijgen. Tegelijk vragen freelancers meer bescherming.

Kris Peeters: “Ik geloof erin dat in een diensteneconomie bepaalde creatieve, intellectuele beroepen perfect passen in een zelfstandigen-verhaal of als ‘autonome werknemer’ zouden kunnen presteren. Deze laatste  moet je niet zien als intermediair statuut, maar kan een piste zijn binnen het werknemersstatuut. We kijken vooral naar of we meer flexibiliteit kunnen inbrengen in de wetgeving rond arbeidstijd. De ‘autonome werknemer’ is en blijft een werknemer, in een klassieke arbeidsrelatie en met de bijbehorende bescherming, maar met meer autonomie. Die autonome werknemer zou een perfect antwoord zijn op de dubbele uitdaging die u aanhaalt.

Het is te kort door de bocht dat minder regels, en dus minder bescherming, beter zijn voor de economie

 

Hoe bewaakt u dat evenwicht tussen zekerheid en flexibiliteit?

Kris Peeters: “Alles wat ondernemerschap stimuleert en activeert, en bedrijven helpt om te kunnen omgaan met pieken en dalen, moet actief ondersteund worden. We moeten er tezelfdertijd over waken dat deze flexibiliteit niet doorslaat in de negatieve zin en  de arbeidsmarkt ontregelt. De Future of Work moet over meer gaan dan flexibiliteit. Het moet ook gaan over de werkbaarheid van werk en het lonend maken ervan.  Het is te kort door de bocht dat minder regels, en dus minder bescherming, beter zijn voor de economie.”

 

De economie en arbeidsmarkt zijn steeds meer internationaal. Wat is de rol van Europa in deze discussie?

Kris Peeters: “Binnen de  Europese pijler van sociale rechten heeft de Europese Commissie in een voorstel gedaan om arbeidsvoorwaarden transparanter en meer voorspelbaar te maken in de hele EU. De Commissie wil de bestaande verplichtingen om elke werknemer in kennis te stellen van haar of zijn arbeidsvoorwaarden aanvullen en moderniseren. Daarnaast worden nieuwe minimumnormen voorgesteld om te garanderen dat alle werknemers, ook die met atypische contracten, duidelijkere en beter voorspelbare arbeidsvoorwaarden krijgen. Vele mensen weten vandaag immers niet welk engagement ze aangaan. We steunen het voorstel van de Commissie, maar willen er wel over waken dat de bijkomende administratieve lasten beperkt blijven. Het is een duidelijke stap vooruit, in het bijzonder voor de platform-werkers. We zien vaak dat daar net het schoentje knelt.”

Freelance journalist. Doet van horen, zien en schrijven over o.a. HR en de arbeidsmarkt. Bekijk alle berichten van Timothy Vermeir

6 reacties op dit bericht

 1. Eindelijk duidelijkheid over het freelance statuut. Voorlopig geen apart statuut maar toch een enorme stap vooruit. De minister is voorstander om freelancers beter te beschermen en denkt aan minimum normen. Dit is toch een grote ommezwaai in vergelijking met het huidige beleid waar men uit gaat van geen normen en geen bescherming.

 2. is het freelance statuut op komst?

  Officieel niet maar er komt een bocht: van zelfstandige freelancers zijn zelfstandigen zoals de bakker, de slager en andere ondernemers naar zelfstandige freelancers moeten beschermd worden en minimum normen…

  Peeters noemt dit autonome werknemer. Hoe dit er uit moet zien, is nog niet duidelijk. Maar dit is toch een accentverschuiving qua denken

 3. De minister kijkt naar Europa voor een antwoord. Het beslissingsproces bij de Commissie verloopt echter zeer traag. Wellicht duurt het nog een paar jaar voor er meer duidelijkheid komt.

  Freelancers laten daarom best contractueel hun minimumnormen en bescherming vastleggen.

  Het toffe aan freelancen op zelfstandige basis is dat je (vaak) de vrijheid hebt om zelf een contract voor te leggen. Aanvaard niet zo maar elk contract dat je krijgt voorgeschoteld. Maak het je klant makkelijk, leg zelf een contract of bestelbon voor.

  De grote bedrijven hebben standaardcontracten voor freelancers. Het gaat dan vaak om langdurige fulltime projecten Als je ze leest en je wordt echt niet blij van de formulering van een aantal clausules, denk dan goed na voor je tekent. Misschien zijn deze opdrachten toch veel minder freelance dan je denkt.

 4. Dag Michel, dank je wel voor je reactie op ons interview met de minister. Maak ik uit je antwoord op dat je voorstander bent van een derde statuut? Groeten, Marleen

  • dag Marleen,

   Ik ben persoonlijk voorstander van een nieuw statuut voor alle werkenden ongeacht of men nu werknemer, interimaris of zelfstandige is.

   Ik denk bijvoorbeeld aan gelijke rechten qua berekening van pensioen en gelijke rechten ivm werkloosheid als mensen minder dan x euro verdienen (voor werkenden die werkloos zijn en voor freelancers & zelfstandigen die te weinig omzet maken).

   Tegelijk moeten misbruiken makkelijker en strenger bestraft kunnen worden.

 5. Hi Michel, interessante piste! Heb je dit al aangekaart bij overheden, vakbonden e.d.? Benieuwd naar wat dan de reactie hierop is die je hebt gekregen. Groeten, Marleen