"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
LENTIC

I-WIRE: onderzoek naar de onafhankelijke professionals in Europa

Freelancers, iPro’s, ‘salarisdragers’ of zelfs body shopping, het aantal nieuwe zelfstandigen in Europa blijft groeien. En daardoor ook de noodzaak om het onderwerp zorgvuldig te bestuderen. NextConomy werd uitgenodigd om deel te nemen aan een workshop over de eerste onderzoeksresultaten van LENTIC.

I-Wire

I-Wire is een onderzoeksproject met Europese steun naar de ontwikkeling van nieuwe vormen van zelfstandig ondernemerschap én naar voorbeelden op gebied van vertegenwoordiging van deze zelfstandigen, bijvoorbeeld door vakbonden of  door bemiddelaars op de arbeidsmarkt.

11 partners uit 7 Europese landen in 6 werkgroepen: dat is de samenwerkingsstructuur van het Europese onderzoeksproject I-WIRE, gecoördineerd door LENTIC, het onderzoekscentrum van de Universiteit van Luik en dit in samenwerking met de Universiteit van Milaan.

Trends ontdekken

Om trends te ontdekken hebben de onderzoekers  diverse studies opgezet, o.a.

  •  de transnationale analyse van het beschermingsniveau van onafhankelijke professionals
  •  onderzoek naar de verwachtingen van onafhankelijke professionals over hun collectieve vertegenwoordiging
  •  de analyse van de bestaande vormen van vertegenwoordiging in Europa

No size can fit all

Zoals verwacht worden de vele veranderingen op de arbeidsmarkt in heel Europa wel als werkelijkheid aanvaard, maar worden die wijzigingen niet altijd eenvormig besproken – soms zijn ze zelfs niet bespreekbaar.

Dit onderzoek is er vooral op gericht om trends bloot te leggen en  zo oplossingen te vinden voor problemen die de dialoog tussen de actoren in de  vernieuwde arbeidswereld kunnen hinderen. Ook  moet hiermee meer inzicht ontstaan in de sociale en professionele behoeften van zelfstandigen en hun  vraag naar collectieve vertegenwoordiging en ondersteuning.

Geen draagvlak voor een derde statuut

Na de presentatie van de resultaten van het onderzoek volgde een  brainstormsessie met de genodigden voor deze tussentijdse presentatie. Voornaamste conclusie van de aanwezigen is dat een derde sociaal statuut in België niet de juiste optie is. Het is echter wel aangewezen om alternatieve pistes te onderzoeken, zoals een herziening van de wet inzake de aard van de arbeidsrelaties, of  een nieuwe, nationale aanpak naar het effect van institutionele factoren zoals wetgeving, cultuur en politiek beleid op de economische activiteit.

Meer informatie over het onderzoek: www.i-wire.eu

Slotevenement ‘Independent Workers and Industrial Relations in Europe’

Het eindrapport ‘Independent Workers and Industrial Relations in Europe’  met aanbevelingen wordt op 16 maart in Brussel uitgebreid voorgesteld tijdens een seminarie. Deelname is gratis, maar aanmelden verplicht.

Meer informatie op www.i-wire.eu/final-event/.

Jean-François Dinant
Jean-François est Créateur de contenu (freelance of course) et amoureux de Communication. Pour lui, les #RH, le #Nouveau Monde du Travail, l’#Entrepreneuriat et la #Transformation Digitale sont ses drogues durs. Jean-François is Content Creator (freelance of course) en in love met communicatie. Voor hem zijn #HR, de #NWOW, #Entrepreneurship en #DigitalTransformation zijn harddrugs. Bekijk alle berichten van #Jean-François Dinant