"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Is Total Talent Management enkel een buzzword of zijn we al een stapje verder?

De eerste NextConomy Total Workforce Summit 2023 einde november jl. kon rekenen op heel wat enthousiaste deelnemers. David Muyldermans, CEO en medeoprichter van ProUnity, en Stefan Vanhoof, Managing Director Clients and resources van Smals, gaven een keynote over hoe zij het beheer van extern talent herdefiniëren door een nauwe samenwerking te bewerkstelligen tussen Smals als eindklant en ProUnity in de rol van intermediaire partij.

Nextconomy zat na de summit opnieuw samen met David Muyldermans. We stelden hem nog enkele vragen  over het event, de keynote en zijn visie als intermediaire partij op Total Talent Management. Ook  dé vraag die steeds terugkomt: is Total Talent Management een buzzword? Of toch een trend die iedere organisatie, ongeacht zijn/haar maturiteit met betrekking tot beheer van talent, zal dienen te omarmen? 

Waarom was ProUnity event partner? Welke boodschap willen jullie met deze deelname overbrengen en aan wie?

David Muyldermans: “ProUnity is uitgegroeid tot een gewaardeerde speler in de markt voor extern talentbeheer en we merken dat het thema van Total Talent Management aan belang wint. Het was voor ons dan ook logisch om het initiatief van NextConomy te ondersteunen om hierover voor het eerst in België een evenement te organiseren.”

Tijdens de bijeenkomst hebben alle stakeholders op een ontspannen manier kunnen kennismaken en was er tijd en ruimte om ervaringen over het thema op een heel concrete manier uit te wisselen. “

Hij gaat verder: “ProUnity haalt zijn succes tot op vandaag vooral uit mond tot mond reclame. Deelnemen aan de Total Workforce Summit was voor ons een ideale manier om in dialoog te gaan met de juiste doelgroep.”

ProUnity heeft een keynote gepresenteerd samen met Smals als voorbeeld hoe een partnership kan uitgroeien naar TTM. Kan je dit kort toelichten? 

David Muyldermans: “Om te beginnen, Smals is een overheidsorganisatie en ondersteunt de overheid in alles wat te maken heeft met ICT. Smals maakt met ProUnity gebruik van een VMS (vendor management system) en MSP (managed service provider) om zijn extern talent compliant en transparant te beheren.

Twee belangrijke inzichten die we uit dit partnership halen:

  1. Ook  overheidsdiensten kunnen voordeel halen uit MSP- en VMS-programma’s. Hierdoor hebben de overheidsinstanties toegang tot meer en beter talent en de programma’s zorgen ervoor dat lange en complexe processen met betrekking tot het rekruteren en aanwerven van extern talent vereenvoudigd worden en efficiënter verlopen.
  2. Een MSP en VMS kunnen weldegelijk voldoende flexibel zijn wanneer de inhuurprocessen complex worden en er veel stakeholders bij betrokken zijn met elk hun eigen werking en wensen.

De samenwerking tussen ProUnity en Smals kwam een 8-tal jaar geleden tot stand na onze deelname aan een openbare aanbesteding. Ze werd al twee maal verlengd na telkens een nieuwe  procedure. Over de jaren heen is de scope en het volume mee geëvolueerd. De grootste toegevoegde waarde die we hebben kunnen geven aan Smals is een steeds verdergaande ontzorging van de betrokken overheidsintanties. Door continu te optimaliseren ontzorgen we de instanties bij hun administratie én vergroten we de gebruiksvriendelijkheid van het platform. Over de jaren heen werden steeds meer functionaliteiten toegevoegd op maat van de noden van de verschillende entiteiten die gebruik maken van het platform om hun extern ICT-talent te beheren.”

De grootste toegevoegde waarde die we hebben kunnen geven aan Smals is een steeds verdergaande ontzorging van de betrokken overheidsintanties.

“Om het cru te stellen, de overheid maakt gebruik van de centen van de bevolking en ProUnity wil dat deze ook in hun samenwerking met extern talent op een juiste manier worden gebruikt.  Vandaag beschikken we door jarenlange samenwerking met de overheid over heel wat data met betrekking tot extern talent.  Hierdoor kunnen we de overheid ook in hun samenwerking met extern talent op een juiste manier adviseren over een juist dag- en/of uurtarief voor een specifiek talent.”

De deelnemers aan TTM waren zeer enthousiast en geïnspireerd

“Er waren inderdaad heel wat enthousiaste reacties. Het aanwezige publiek was doorgaans tot op zekere hoogte reeds bekend met Total Talent Management. Het zou zinvol zijn om bij de volgende editie ook hen aan te trekken die nog niet bezig zijn met Total Talent Management. Ook diegenen die deze hr-strategie nog niet kennen, kunnen er echt hun voordeel uit halen.”

Wat zie jij als mogelijke next steps? Wat moet er gebeuren binnen organisaties opdat TTM verder wordt opgepikt en positief evolueert binnen organisaties?

David Muyldermans benoemt meteen twee concrete zaken:

  1. We kunnen de bewustwording in bedrijven vergroten door te evangeliseren en cases te delen met alle stakeholders. Zo leert iedereen hoe Total Talent Management hen kan helpen en wat er de voor-en nadelen en risico’s van zijn, ongeacht de maturiteit van de organisatie met betrekking tot talentbeheer.
  2. Ook aan de aanbodzijde kan de maturiteit toenemen. De aanbieders moeten verder investeren in hun dienstverlening en technologie; de functionaliteiten om een oplossing op maat te leveren dienen verder te evolueren.

“Total Talent Management is voor iedere organisatie een ander verhaal. Ieder bedrijf zal er op een andere manier naar kijken en mee omgaan. Het  is volledig afhankelijk van de maturiteit waarmee men talent beheert,  de visie op – en de noden van het beheer van talent, en dit zowel met betrekking tot extern én vast talent.” 

Er wordt al zo lang gesproken over TTM of TWM; wat houdt bedrijven nog tegen en is het niet doen nog een optie? 

David Muyldermans beaamt dat het al langer een gespreksonderwerp is, maar gelijktijdig relativeert hij: “Het evolueert zeker in de juiste richting. Het belang van een holistische aanpak met betrekking tot het beheer van talent neemt toe. Toch zijn er nog steeds weinig organisaties die het effectief toepassen. Het voordeel van TTM wordt gedreven door de talent schaarste en die is nog steeds aanwezig! Klanten vragen geregeld ‘wat zijn trends rond extern talent?’. Wel, ondanks dat de markt vertraagt, zal het inhuren van extern talent niet afnemen. De krapte zal worden ingevuld door een uitzendkracht en/of freelancer.”

Komt er volgend jaar een nieuwe case?

“We hebben zeker samenwerkingen die evolueren naar Total Talent Management die we volgend jaar ook kunnen toelichten”, klinkt het veelbelovend.

Wij zijn alvast benieuwd en kijken uit naar de volgende editie van de NextConomy Total Workforce Summit op 21 november 2024.

 

Over  David Muyldermans

David Muyldermans is medeoprichter en CEO bij ProUnity en leidt er de strategie. Hij heeft ruime ervaring in het opzetten en beheren van VMS- en MSP-programma’s voor klanten in zowel de publieke als private sector. Vanaf de start van ProUnity legde hij de nadruk op efficiëntie en openheid in externe personeelsbezetting en klantenpartnerships. Dit komt tot uiting in het krachtige VMS-platform en de open marktplaats van ProUnity, die naadloos geïntegreerd zijn met persoonlijke ondersteuning voor klanten als bemiddelaar en MSP-partner.

 

Lees ook :

Redactie / Rédaction / Editors NextConomy Bekijk alle berichten van NextConomy

Laat een reactie achter