"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Federgon: verdere daling van de uitzendactiviteit in augustus

In augustus 2023 deed de uitzendsector het wat slechter dan afgelopen maanden. Dit blijkt uit de recentste cijfers van Federgon. Het aantal gepresteerde uren daalt ten opzichte van de vorige maand.

In augustus 2023 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid af met -3,70% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers). Dit blijkt uit de recentste marktupdate van Federgon. Deze achteruitgang is toe te schrijven aan een negatieve evolutie in beide segmenten: het aantal gepresteerde uren nam af met -4,33% in het arbeiderssegment en met -2,66% in het bediendesegment.

Daling

In vergelijking met de maand augustus van vorig jaar, liet de uitzendsector een daling optekenen van -12,23%. Dit cijfer is het resultaat van een afname van de activiteit met -13,35% in het arbeiderssegment, en met -10,85% in het bediendesegment. Paul Verschueren, Research & Economic Affairs Director van Federgon, vindt deze afname “een vrij stevige daling.” Volgens Verschueren “verslechterde de activiteit zowel ten opzichte van vorige maand als ten opzichte van augustus vorig jaar. Ook de jobstudentenactiviteit volgde de neerwaartse trend.”

Federgon-index gedaald

De Federgon-index bereikte 90,77 punten in augustus 2023 tegenover 94,25 punten de maand ervoor. De index geeft het niveau van de activiteit weer in de onderzochte maand ten opzichte van de activiteit in de maand januari 2007 (basis 100), en dit op basis van voor seizoensinvloeden gecorrigeerde cijfers.

Federatie van de HR-dienstverleners - Fédération des prestataires de services RH Bekijk alle berichten van Federgon